Išlaisvėjusį lietuvišką žodį pagerbė bibliotekininkai


2005-05-05
Išlaisvėjusį lietuvišką žodį pagerbė bibliotekininkai

Artėjant Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, Knygnešių sienelės papėdę Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vakar nuklojo pavasario gėlių žiedai.

Taip prasidėjo Kauno apskrities viešosios ir Kauno technologijos universiteto bibliotekų renginys, skirtas įsimintinai datai.

Apskrities viešosios bibliotekos senuosiuose rūmuose buvo surengta literatūrinė popietė.

Joje pristatyti keturi nauji leidiniai: Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus “Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai”, “Kėdainių krašto knygiai” - trečioji knyga iš serijos “Laisvės ir žodžio skleidėjai. 1850-1900”, “Žmonių apšvietai paaukočiau viską: Jonavos knygnešiai ir daraktoriai”, “Stanislovo Didžiulio biblioteka. Katalogas”.

Renginyje koncertavo Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis “Kupolė”.

Lietuvių poeziją skaitė akademijos darbuotoja Violeta Bakutienė, 2004 metų F.Bortkevičienės - draudžiamos spaudos rėmėjos ir platintojos - premijos, skiriamos už lietuvių kultūros ir kalbos populiarinimą viešajame ir akademiniame gyvenime, laureatė.

Istoriko Antano Tylos, tyrinėjančio 1864-1904 metais trukusį spaudos draudimą, duomenimis, lietuviškas knygas ir laikraščius slapta platino apie 3 tūkstančiai knygnešių. Uždrausdama spaudą lotyniškais rašmenimis, carinė valdžia taip baudė lietuvius už dalyvavimą 1863 metų sukilime, tačiau savo tikslo nepasiekė: mūsų tautos nepavyko surusinti.

UNESCO lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-metį yra įtraukusi į 2004-2005 metais minimų datų sąrašą.