Geležinkelio stoties rūmai slepia istorinę mįslę


2006-02-18
Dainoras LUKAS
Geležinkelio stoties rūmai slepia istorinę mįslę

Kaunietė teigia, kad šeštojo dešimtmečio pradžioje ant pastato buvo iškalta patriotiškai skambanti frazė lietuvių kalba

Po “Kauno dienos” rašinio apie Geležinkelio stoties rūmų remontą sulaukėme daug atsiliepimų dėl paveldo specialistų reikalavimų išsaugoti buvusią sovietmečio architektūrą. Tuo tarpu viena kaunietė prisiminė, kad ant stoties kadaise buvo iškabintas užrašas lietuvių kalba, kurį iki šiol prisimena.

Nustebino užuomina apie laisvę

Bronė P. (redakcijai pavardė žinoma) pasakojo prisimenanti ant stoties fasado buvusį užrašą lietuvių kalba. “Aš kasdien pro ten eidavau, todėl jį išmokau. “Iš pelenų, nykių griuvėsių tėviškė pakilo - žėrėk ir šviesk per amžius laisvės saulę klestinčiai Lietuvai”, - padeklamavo 77 metų kaunietė.

Ji sakė, kad frazė atsirado netrukus po stoties statybos, kuri baigėsi 1952 metais. “Keista, kad nebuvo žodžių “Tarybų Lietuvai”. Šiuos žodžius kasdien matydavau važinėdama į Šančius. Užrašą mačiau kokį pusmetį. Raidės buvo išgraviruotos arba iškaltos, panašios spalvos kaip tinkas. Tuos žodžius vis kartodavau ir džiaugdavausi, kad kažkas išdrįso taip užrašyti. Man tai buvo stebuklas, juk tais laikais lietuvybė buvo slopinama”, - jaudindamasi pasakojo moteris.

Tikslus vertimas iš rusų kalbos

Stoties remontą prižiūrintis Nekilnojamųjų kultūros vertybių ekspertas Kęstutis Linkus susidomėjo šiuo pasakojimu. Jis sakė neradęs nuotraukų su tokiu užrašu ar dokumentų, kurie tai paliudytų.

“Bet visai galimas daiktas, kad toks užrašas buvo. Tai yra tikslus vertimas rusiškos frazės, kuri pagal projektą turėjo būti iškalta ant rūmų fasado”, - sakė K.Linkus.

Jis parodė iš “Lietuvos geležinkelių” gautą projektą, kuriame matosi minima frazė. Rusiškai ji skambėjo taip: “Iz pekla i mračnich ruin k svietu vozpriala otčizno solnce svobodi - vo vieki nemerkni, gori nad svietučej Litvoj”.

“Galiu tik spėti, kad užrašas galėjo atsirasti 1953 metais po Sovietų Sąjungos vadovo Josifo Stalino mirties. Tikiuosi, kad dar pavyks kažką sužinoti. Gal atsiras daugiau žmonių, kurie apie tai paliudys? O gal pavyks rasti užrašo liekanas, kai statybininkai pradės remontuoti fasadą”, - viliasi K.Linkus.

Jeigu užrašas būtų rastas, ar jis turėtų būti atkurtas? “Mes nieko nereikalaujame atkurti, o tik išsaugoti autentiškus elementus. Labiausiai norėtųsi išsaugoti grindis pagrindinėje salėje, kur matyti tautiški ornamentai”, - sakė K.Linkus.

Atkurti sovietmečio simbolikos nereikalaujama

Paveldo specialistas nereikalauja atkurti ir kitų - sovietmetį primenančių elementų. Ant rūmų buvo pastatytas vieno garsiausių Lietuvos skulptorių Konstantino Bogdano 1951 metų diplominis darbas - dekoratyvinė grupė “Pramonė ir žemės ūkis”, kurią sudarė vyro ir moters figūros bei Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) herbas. Ši kompozicija įrengta 1952 metais, po kovo mėnesio įvykusio rūmų atidarymo.

“Ji buvo nugriauta maždaug 1974-1975 metais. Kompozicija buvo pagaminta iš betono, jau trupėjo, be to, buvo tapusi atgyvena. Patys geležinkelininkai be didelio triukšmo ją nugriovė. Tada buvo įrengtas gaublys, dar vėliau - sparnai, kurie naudoti prieškario laikų geležinkelio emblemoje. Dabar liko tik raidės LG, jos nekaip atrodo. Reikėtų rasti geresnį sprendimą, nes šiuo metu ant rūmų trūksta meninio akcento”, - mano K.Linkus.

Dabartinė geležinkelio stotis pastatyta pagal “Sojuztransprojekt” Leningrado skyriaus projektą. Apie jį jau buvo rašyta 1945 metais “Tarybų Lietuvos” laikraštyje. Be kita ko, straipsnyje minima, kad prie įėjimo bus pastatytos J.Stalino ir V.Lenino skulptūros. “Nežinau, ar šis projektas įgyvendintas, neradau jokių nuotraukų”, - sakė K.Linkus. Gali būti, kad ir į šį klausimą padės atsakyti liudininkai.