Butas, kuriame sustojęs laikas


2006-09-30
Virginija SKUČAITĖ
Butas, kuriame sustojęs laikas

Vieno pirmųjų lietuviškų vadovėlių autoriaus Juozo Damijonaičio šeimos bute gyvenanti Birutė Bytautienė saugo garsiojo giminaičio atminimą

Tik nedaugelis kauniečių žino, kad laikinojoje sostinėje gyveno pirmųjų lietuviškų vadovėlių autorius Juozas Damijonaitis, čia ne vieną jų parašęs ir išleidęs. Po jo mirties šeima pasistatė A.Mickevičiaus gatvėje namą, kuriame J.Damijonaičio giminaitė gydytoja pediatrė Birutė Bytautienė prieš 10 metų įkūrė privatų muziejų ir mielai priima pavienius lankytojus.

Draugavo su V.Kudirka ir J.Basanavičiumi

Petrašiūnų kapinių panteone laidojamos iškilios asmenybės. Čia mokytojai atveda moksleivių grupeles, kuroms mokytojai pasakoja, pavyzdžiui, apie įžymųjį kalbininką Joną Jablonskį, tačiau neužsimena apie šalia jo palaidotą pirmųjų nepriklausomos Lietuvos vadovėlių autorių Juozą Damijonaitį, kuris paskutinius aštuonerius savo gyvenimo metus dirbo Kaune, bendravo su didžiuoju kalbininku.

Nieko nuostabaus, kad Juozas Damijonaitis parengė ir išleido pirmuosius vadovėlius, carizmo laikotarpiu bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, dirbo mokytoju. Jo sesuo - Birutės Bytautienės močiutė pasakojo, kad jos ir brolių tėvai buvo turtingi ūkininkai iš Suvalkijos. Tėvų ūkis net buvo vadinamas dvareliu, į kurį rinkdavosi to meto šviesuomenė, rengė ten linksmus vakarėlius. Tarp svečių būdavo ir Vincas Kudirka su Jonu Basanavičiumi. Jaunimas dainuodavo, šokdavo ir grodavo... šukomis, pjūklu, šaukštais. Tokių vakarėlių metu dvarelyje pleveno lietuvybės dvasia, kildavo diskusijos.

Daug asmeninių daiktų

Didžiajame buto kambaryje, senoje knygų spintoje, saugomi asmeniniai Juozo Damijonaičio daiktai: plunksnakočiai, kiti rašybos reikmenys, kaklaraištis, portsigaras su 1926 m. susuktu papirosu, 80 metų senumo cigaras, pensnė, nedideli odiniai segtuvai su J.Damijonaičio dokumentais, tarp kurių yra per Pirmąjį pasaulinį karą Voroneže dirbusio pirmųjų mokyklinių lietuviškų vadovėlių autoriaus ranka rašytų laiškų.

‘“Štai šitą dailų pasidabruotą bloknotą užrašams Juozui Damijonaičiui gimtadienio proga dovanojo jo brolis Zigmas, gyvenęs K.Donelaičio gatvėje ir išgarsėjęs Kaune kaip labai gabus buhalteris. Manau, kad bene vertingiausi eksponatai - tai J.Damijonaičio ranka dukroms dedikuotas jo 1906 metais išleistas elementorius ABC, kurio viršelį piešė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Taip pat saugau 1909 metais parašytą ir dukroms dedikuotą “Trumpą lietuvių kalbos gramatiką”. Tai, beje, 1922 metų leidimas”, - pasakojo Birutė, sėdėdama už Damijonaičių stalo, uždengto sunkia ir kartu prabangia Smetonos laikų staltiese.

Ir sovietmečiu rinkosi šviesuomenė

J.Damijonaitis mirė anksti - 1926 metų pabaigoje, kai apie savo namą galėjo tik pasvajoti. Likusi našlė su dviem dukromis tik 1934 metais pastatė namą A.Mickevičiaus gatvėje. Jis pastatytas už pinigus, gautus iš vadovėlių leidybos. Beje, viena iš Damijonaičių dukterų mirė visai jaunutė. Jos portretinę fotografiją puošia generolo Vinco Vitkausko piešinys ir dedikacija. Pasirodo, Stefanija Damijonaitienė ir Natalija Vitkauskienė buvo seserys. Tad neatsitiktinai šios šeimos gyveno drauge dideliame name.

“Aš atėjau gyventi pas Stefaniją Damijonaitienę, kai buvau dar paauglė. Tai buvo 1960 metais. Tuomet per durų plyšį stebėdavau svečius prie balta staltiese dengto stalo ir labai stebėdavausi, kad jie negestikuliuoja rankomis, garsiai nekalba. Stebėtis nereikėjo - čia rinkdavosi Smetonos laikų šviesuomenė, mokėjusi inteligentiškai linksmintis, bendrauti”, - pasakojo Birutė.

Likimas lėmė taip, kad B.Bytautienė paliko S.Damijonaitienės namus po jos mirties - 1971 metais. Bute liko gyventi Damijonaičių dukra Birutė, ištekėjusi už žinomo keramiko Liudviko Strolio.

Birutė Bytautienė sugrįžo gyventi pas giminaičius 1996 metais. Netrukus Stroliai vienas po kito numirė, nepalikę palikuonių. J.Damijonaičio dukra prieš mirtį prašė Birutės saugoti tėvų atminimą. Birutė Bytautienė tesi duotą pažadą - privatus butas-muziejus, kuriame, rodos, sustojęs laikas, atviras kiekvienam, besidominčiam šio istorinio namo gyventojais.