Apgaulinga tabako gamintojų parama


2004-10-01
Jurgita ŠAKIENĖ
Apgaulinga tabako gamintojų parama

Kovotojai su nepilnamečių rūkymu akcijas rengia už “Philip Morris Lietuva” pinigus

Jau ketvirtus metus jaunimo rūkymo profilaktikai, ir ne tik jai, skirtas projektas “Aš galiu” finansuojamas tabako gamybos kompanijos “Philip Morris Lietuva”.

Tokia informacija buvo pateikta projekto iniciatorių Pilietinių iniciatyvų centro internetiniame puslapyje.

Projekto “Aš galiu” partneriais įvardijama ir LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Paviešinti dokumentai rodo, kad nepilnamečiai yra tabako pramonės taikinys. Tabako gamybos kompanijoms remti nepilnamečiams skirtus renginius ir projektus draudžia įstatymai.

Neteisėtai gerina įvaizdį

Nacionalinės tabako kontrolės koalicijos atstovams informacija apie “Aš galiu” organizatorių priimamą “Philip Morris Lietuva” paramą sukėlė nerimą, jog LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Pilietinių iniciatyvų centras ignoruoja Pasaulio Sveikatos Organizacijos rekomendacijas, kuriose griežtai pasisakoma prieš tabako kompanijų finansuojamas jaunimo programas.

“Paskelbta informacija leidžia manyti, kad minėtos institucijos bendradarbiauja su tabako pramone, kuri pažeidinėja LR galiojančius įstatymus.

Visame pasaulyje tabako pramonė stengiasi diskredituoti rūkymo profilaktiką ir gerinti savo įvaizdį visuomenėje organizuodama jaunimo profilaktikos programas”, - sakė Nacionalinės tabako kontrolės koalicijos prezidentas Aurelijus Veryga.

Pasaulio sveikatos organizacija ir Pasaulio bankas tarp veiksmingiausių tabako kontrolės būdų įvardija tabako reklamos ir rėmimo draudimą, o taip pat sistemingą tabako kainų didinimą, rūkymo ribojimą viešosiose vietose, pagalbos norintiesiems mesti rūkyti suteikimą, efektyvią socialinę reklamą, griežtą kontrabandos kontrolę.

Apsimestinė pagalba

Pasak A.Verygos, tabako pramonės teiginiai apie jų vykdomą nepilnamečių rūkymo profilaktiką prieštarauja jų pačių vykdomai rinkos politikai: tabako reklamai filmuose, tęsiamai netiesioginei tabako gaminių reklamai ir kt. Apie 80 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti ir tampa priklausomi nuo nikotino iki 18 metų.

“Norėtume gauti atsakymą, kodėl jaunimo ugdymu bei pilietinės visuomenės kūrimu besirūpinančios institucijos bendradarbiauja su pramone, kurios gaminami produktai sukelia priklausomybę bei ligas, nuo kurių vien Lietuvoje kasmet miršta apie 7000 gyventojų”, - teigė A.Veryga.

Užsitrenks fondų durys

Jei minėtas bendradarbiavimas nebus nutrauktas, pasak Nacionalinės tabako kontrolės koalicijos vadovo, organizacija ketina kreiptis į LR Tabako kontrolės įstatymą kontroliuojančias institucijas Lietuvoje bei į tarptautines organizacijas.

Tą jie jau padarė. “Perskaičius Pilietinių iniciatyvų centro atsakymą susidaro įspūdis, jog jie nesupranta arba nenori suprasti situacijos svarbumo”, - sakė A.Veryga. Pasak jo, daugelis pasaulio rūkymo prevencijos srityje dirbančių organizacijų labai saugosi tabako pramonės paramos šešėlio, nes kilus įtarimui joms užsitrenkia tarptautinių fondų durys.

“Nesinorėtų, jog taip atsitiktų projekto “Aš galiu” vykdytojams, tačiau taip tęstis negali. Mes su jais bendradarbiausime tik tuomet, kai jie nebepriims “Philips Morris Lietuva” finansinės paramos”, - kalbėjo A.Veryga.

Nesijaučia nusikaltę

Pilietinių iniciatyvų centro direktorius Girvydas Duoblys neneigė, jog vienas projekto “Aš galiu” finansinių rėmėjų yra tabako įmonė “Philip Morris Lietuva”. Tačiau, pasak jo, nei Pilietinių iniciatyvų centras, nei kiti koalicijos partneriai, įgyvendindami šį projektą, jokių egzistuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų nepažeidė, nes “projekto rėmuose vykdomus renginius organizuoja ne minėta tabako pramonės įmonė”.

“Kadangi projektas nėra nei komercinis, nei reklaminis, jo finansiniai rėmėjai nėra nurodomi nei renginių metu, nei platinamoje medžiagoje. Tik nesavanaudiško finansavimo dėka mes galime vykdyti projektą “Aš galiu”, kuris, ne tik mūsų, bet ir daugelio Lietuvos ekspertų įsitikinimu, veiksmingai ir sistemiškai prisideda sprendžiant jaunimo žalingų įpročių problemas”, - tikino G.Duoblys.

Žalingų įpročių prevencijos ir sveikos gyvensenos skatinimo tarp paauglių projektas “Aš galiu” įgyvendinamas jau ketvirti metai ir yra pasiekęs neblogų rezultatų. Juo stengiamasi stiprinti vaiko asmenybės atsparumą bei kurti efektyvų nacionalinį žalingų įpročių prevencijos tinklą, įtraukiant į jį jaunimo organizacijas, švietimo ir sveikatos įstaigas, kitas suinteresuotas vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus, pavienius asmenis.

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai patys komentuoti susidariusią situaciją nesiryžo ir patarė kreiptis į Pilietinių iniciatyvų centrą.

“Philips Morris” reikalų direktorė Baltijos šalyse Aušra Balčiūnienė teigė, jog kompanija remia ne projektą “Aš galiu”, o jo organizatorius, tad įstatymo nepažeidė. Korporacija Pilietinių iniciatyvų centrui ir jo partneriams pirmenybę atidavė dėl išdirbtų jų pateiktų idėjų ir tikslų.

“Gaminame produktą, kuris sukelia ligas. Jis skirtas ne vaikams, o informuotiems suaugusiesiems”, - aiškino A.Balčiūnienė.