„Kamesta“ turės grąžinti Kauno savivaldybei daugiau kaip 1 mln. litų


2010-10-27
DMN inf.
„Kamesta“ turės grąžinti Kauno savivaldybei daugiau kaip 1 mln. litų

Lietuvos aukščiausiasis teismas nutarė, kad bendrovė „Kamesta“ turės grąžinti Kauno miesto savivaldybės administracijai beveik 1,15 mln. litų, nes bendrovė vienašališkai ir neteisėtai buvo 1,3 karto pasididinusi atliktų darbų kainą.

2005 metais buvo sudarytas susitarimas, pagal kurį „Kamesta“ galėjo vykdyti Marvelės gatvės Nemuno kairiojo kranto krantinės tvirtinimo darbus, tam kasmet pagal Savivaldybės turimą finansavimą pasirašant susitarimus su tų metų darbų apimtimis ir jų atlikimo terminais.

Taip pat buvo aptarta, kad Savivaldybė ir „Kamesta“ gali susitarti ir dėl darbų kainos indeksavimo. Jei susitariama, ši indeksacija turi būti nurodoma susitarime su tų metų darbų apimtimis ir jų atlikimo terminais. 

2007 metais šalys Marvelės gatvės Nemuno kairiojo kranto krantinės tvirtinimo darbams vykdyti susitarimo nepasirašė ir darbų kainos indeksuoti nesusitarė.

2007 m. birželio 29 d. „Kamesta“ vienašališkai išrašė ir pateikė atliktų darbų aktus, kuriuose nurodė, kad atlikta darbų už 3,671 mln. Lt ir  pritaikyta kainų indeksacija – darbų kaina padidinta 1,3 karto arba 1,112 mln. Lt. Kartu bendrovė pateikė ir PVM sąskaitą faktūrą, kuria prašė už atliktus darbus sumokėti 4,783 milijono litų.

Vidaus audito skyriui patvirtinus šiurkščius pažeidimus, savivaldybė atsisakė sumokėti minėtą sumą, o „Kamesta“ kreipėsi į teismą ir paprašė priteisti 4,783 milijono litų bei 177 tūkst. litų  palūkanų.

Savivaldybė su ieškiniu nesutiko, nes darbams vykdyti nebuvo sudaryta kasmetinio susitarimo su darbų apimtimis ir su darbų kainos indeksavimu, o rangovas darbus, nesant konkretaus rašytinio susitarimo dėl kainos indeksavimo, atliko savo rizika.

Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė „Kamestai“ iš savivaldybės visą skolą – 4,783 mln. litų bei dalį palūkanų - 133 tūkst. litų.

Lietuvos apeliacinis teismas šių metų kovo 30 d. nutartimi Kauno apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą, tačiau Lietuvos aukščiausias teismas minėtus teismų sprendimą ir nutartį pakeitė, nes pripažino, kad darbų kainos indeksacija vienašališkai negalėjo būti atlikta.

Iš Kauno miesto savivaldybės administracijos "Kamestai“ priteista suma sumažinta iki 3,670 mln. litų ir nuo jos perskaičiuotos palūkanos sumažintos iki 102 tūkst.  litų.

Jau anksčiau "Kamestos“ prašymu antstolis buvo nusirašęs nuo savivaldybės banko sąskaitų didesnę sumą (4,783 mln. litų bei dalį palūkanų - 133 tūkst. litų), todėl dabar „Kamesta“ turės grąžinti savivaldybei beveik 1,15 mln. litų.