Pasaulio bankas realizuoja didžiausią Europoje žinių ekonomikos projektą


2002-12-02
Pasaulio bankas realizuoja didžiausią Europoje žinių ekonomikos projektą

ELTA. Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama žinių ekonomikos ir naujų technologijų diegimui - šią kryptį kaip vieną pagrindinių numato ir Vyriausybės strateginės veiklos planas. Kiek šiuo metu Lietuvoje veikia organizacijų, koordinuojančių žinių visuomenės plėtrą, kada bus parengtas el. valdžios koncepcijos projektas bei apie kitus Vyriausybės planus šioje srityje naujienų agentūra klausia Ministrą Pirmininką Algirdą Brazauską.

“Galiu informuoti, kad Lietuvoje mano kvietimu jau keletą mėnesių intensyviai dirba Pasaulio banko žinių ekonomikos ekspertų grupė, kurios tikslas - įvertinti žinių ekonomikos prielaidas mūsų valstybėje bei parengti konkrečius siūlymus integruotos strategijos, apimančios ne tik informacinės visuomenės, bet ir žinių ekonomikos sritis, įgyvendinimui. Darbo grupė intensyviai bendradarbiauja su Lietuvos ekspertais, plačiąja visuomene. Jos darbo pagrindu iki šių metų pabaigos turi būti parengta išsami strateginė studija, kuri ir taps žinių ekonomikos plėtros Lietuvoje pagrindu”, - sako premjeras.

Vyriausybės vadovas pabrėžia, kad tai pirmas tokio masto ir paskirties žinių ekonomikos projektas, kurį Pasaulio bankas realizuoja Europoje.

Panašios studijos prieš tai buvo atliktos tik Pietų Korėjoje ir Kinijoje.

A.Brazausko teigimu, Lietuvoje pastaruoju metu informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos srityje išties pastebima didelė pažanga. Lygiai metai, kai gana intensyviai dirba Informacinės visuomenės plėtros komisija, kurios misija - strateginiu požiūriu koordinuoti Lietuvoje vykstančius informacinės visuomenės bei žinių ekonomikos kūrimo procesus.

“Prie Vyriausybės įsteigtas ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas, kurio pagrindinė funkcija - koordinuoti valstybės institucijose realizuojamų projektų įgyvendinimą, analizuoti informacinės visuomenės plėtros šalyje ir pasaulyje tendencijas, diegti geriausią šios srities patirtį, aktyviai dalyvauti tarpinstitucinio pobūdžio informacinės visuomenės plėtros darbuose. Tikimės, kad ne taip seniai įsteigtas Informacinės visuomenės plėtros komitetas artimiausioje ateityje sugebės efektyviau nei dabar realizuoti jam keliamus uždavinius”, - prognozuoja Ministras Pirmininkas.

Vyriausybės politiką šioje srityje realizuoja konkrečios ministerijos, kadangi tai tiesiogiai susiję su Vyriausybės joms priskirtomis funkcijomis.

“Ir tai logiška, kadangi informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos problemos yra sisteminio, kompleksinio pobūdžio. Visų pirma išskirtina Vidaus reikalų ministerija, kurios sudėtyje veikia Informacinės politikos departamentas. Ši ministerija taip pat įgaliota atstovauti Lietuvai tarptautinėse organizacijose. Analogišką funkciją telekomunikacijų srityje atlieka Susisiekimo ministerija. Itin svarbia laikytina Švietimo ir mokslo ministerija, kuriai priklauso atsakingas vaidmuo ne tik diegiant informacines technologijas mokymo institucijose, bet ir siekiant visaverčio Lietuvos mokslo dalyvavimo ES mokslinėse programose. Jos - ir konkretus esminio finansavimo šaltinis, ir reikiamos mokslinės kompetencijos kritinės masės įgijimo prielaida”, - akcentavo premjeras.

“Atsakydamas į paskutinį klausimą, noriu pasakyti, kad vykusiame Informacinės visuomenės plėtros komisijos posėdyje buvo konstatuota, kad el. valdžios projektai Lietuvoje turi strateginę reikšmę. Jau parengtas el. valdžios koncepcijos projektas, kuris visiškai suderintas su viešojo administravimo sistemos tobulinimo nuostatomis bei ES standartais. Artimiausiame ministrų kabineto posėdyje planuojame svarstyti šį klausimą. El. valdžios projektų įgyvendinimui tikimės sudaryti efektyvų valstybinio ir privataus sektorių aljansą”, - informavo A.Brazauskas.