Lietuva planuoja iki 2020 metų pasiekti dabartinį Europos Sąjungos lygį


2003-07-19
Lietuva planuoja iki 2020 metų pasiekti dabartinį Europos Sąjungos lygį

ELTA. Prognozuojama, jog stabilus ir nuosaikus ekonomikos augimas per artimiausius septyniolika metų leis 2,5-3 kartus padidinti šalies bendrąjį vidaus produktą ir pagal vienam gyventojui tenkantį BVP Lietuva iki 2020 metų pasieks dabartinį Europos Sąjungos šalių vidurkį.

Tokios prognozės numatomos Vyriausybei pateiktame Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos projekte.

Šiame projekte išdėstyta darnaus vystymosi vizija, kurioje sakoma, jog, gerėjant gyventojų gerovei, pamažu pradės didėti gimstamumas ir gyventojų prieaugis taps teigiamas. Sumažės jaunimo emigracija ir dalis anksčiau į užsienį išvykusio jaunimo grįš į Lietuvą. Sumažėjus regioniniams skirtumams, visiems žmonėms bus garantuotas užimtumas bei aukštas pragyvenimo lygis, gera sveikatos apsauga.

Tikimasi, kad pagerėjusios darbo sąlygos ir efektyviai funkcionuojanti sveikatos apsauga iki 2020 metų leis pasiekti Europos Sąjungos gyvenimo trukmės vidurkį.

Kad būtų įgyvendinti socialinei apsaugai strategijoje keliami tikslai, Lietuva turės du kartus padidinti šiai sričiai skiriamą BVP dalį ir pagal šį rodiklį pasiekti dabartinį ES vidurkį.

ES darnaus vystymosi strategijoje yra numatyta, kad šalys narės kasmet pavasariniam Europos Tarybos posėdžiui turės pateikti išsamią ataskaitą apie pasiektą pažangą siekiant įgyvendinti strategijoje išdėstytas nuostatas. Šalys kandidatės tokias ataskaitas turės pradėti teikti jau nuo 2003 metų.