Premjeras: tarp verslo ir politikos negali būti nieko bendro