Su amfibijomis pradėtas valyti Kalniečių parko tvenkinys