Tradicinėse Ra­sose svar­biau­sia – gam­tos ma­gi­ja