Į Klai­pė­dą - ma­žiau ke­lių

Įva­žiuo­ti į Klai­pė­dą tapo su­dė­tin­giau. Dar nea­ti­da­rius Til­žės gat­vės vakar vi­siš­kai už­da­ry­tas eis­mas pro Rim­kus.

Dvi sa­vai­tes Rim­kų ke­liu pir­myn ir at­gal bus lei­džia­ma va­žiuo­ti tik vie­ša­jam trans­por­tui.

Iki šiol šiuo ke­liu ne­var­žo­mai va­ži­nė­tis leis­ta ir rim­kiš­kiams. Ta­čiau da­bar ir jiems pa­siū­ly­ta lai­ki­nai rink­tis ap­link­ke­lį ir į gy­ven­vie­tę įva­žiuo­ti Lan­ko gat­ve. Ki­tiems pa­tek­ti į uos­ta­mies­tį ir iš jo iš­va­žiuo­ti siū­lo­ma pro Ja­kų žie­dą.

Eis­mas pro Rim­kus dėl ke­lio re­mon­to bu­vo pra­dė­tas ri­bo­ti nuo ba­lan­džio pra­džios.

Pir­miau­siai bu­vo už­da­ry­ta tik vie­na jo pu­sė: Rim­kų ke­liu draus­ta įva­žiuo­ti į Klai­pė­dą.

Ta­čiau Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ir Eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tai, ap­žiū­rė­ję re­mon­tuo­ja­mą gat­vę, nu­spren­dė čia vi­siš­kai už­draus­ti eis­mą ne vie­ša­jam trans­por­tui.

Eis­mą Rim­kų gat­ve ža­da­ma iš da­lies at­nau­jin­ti po po­ros sa­vai­čių.

Iki bir­že­lio 10-osios ža­da­ma leis­ti į Klai­pė­dą įva­žiuo­ti ir Til­žės gat­ve, ku­rios ruo­žas bu­vo už­da­ry­tas praė­ju­sį penk­ta­die­nį dėl sku­baus ke­lio per­lai­dos re­mon­to.

 

 

 NAUJAUSI KOMENTARAI

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių