J. Vainauskas „Dzūkijos“ klube rado kandidatų į Lietuvos rinktinę

Ar­tė­jan­tis Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­ras bus di­de­lis iš­ban­dy­mas ne tik Alytaus „Dzū­ki­jai“, bet ir an­trą sa­vai­tę šio klu­bo spor­to rei­ka­lų va­do­vu dir­ban­čiam Jonui Vai­naus­kui, bu­vu­siam „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nio klu­bo ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui, val­dy­bos pir­mi­nin­kui, su šia Vil­niaus ko­man­da iš­ko­vo­ju­siam dvi Eu­ro­pos tau­res. Jonas Vai­naus­kas dienraščiui „Alytaus naujienos“ papasakojo apie nau­ją dar­bą.

– Ko­kią ko­man­dą ra­do­te ir kaip ją ver­ti­na­te?

– At­ėjęs jau ra­dau su­for­muo­tą pen­kio­li­kos žai­dė­jų ir tre­ne­rių ko­man­dą. Su vi­sais leng­va ben­drau­ti, klu­bas pui­kus. Čia žai­džia „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nio auk­lė­ti­niai Lu­kas Braz­daus­kis, Žyd­rū­nas Ke­lys ir To­mas Le­kū­nas. Žyd­rū­nas šiuo me­tu yra po­ten­cia­lus kan­di­da­tas į ša­lies krep­ši­nio rink­ti­nę. T. Le­kū­nas – toks pat kan­di­da­tas į Lie­tu­vos dvi­de­šimt­mečių rinktinę. Iš jau­niausių krepšininkų ko­mandoje perspektyvus aly­ti­škis Edgaras Švelginas.

– „Dzū­ki­jo­je“ yra ne­ma­žai su „Lie­tu­vos ry­tu“ ry­šių tu­rė­ju­sių as­me­nų. Gal Aly­taus eki­pa taps „Lie­tu­vos ry­to“ dub­le­rių ko­man­da?

– Tik­rai ne. Aly­taus klu­bas pa­kan­ka­mai stip­rus ir ga­li sėk­min­gai dirb­ti ne­pri­klau­sy­da­mas nuo di­džių­jų klu­bų ma­lo­nės.

– Ko­kias prog­no­zes tu­ri­te „Dzū­ki­jai“ NKL fi­na­lo ket­ver­to tur­ny­re?

– Vi­sos ke­tu­rios ko­man­dos pa­jė­gios, bet ku­rios per­ga­lė ne­nu­ste­bin­tų. Ko­vos dėl pir­mos–trečios vietų nebus lengvos. Mūsų visų tikslas – kad „Dzūkija“ sužaistų geriausią krepšinį. Turiu vilties, kad ji iškovos pirmą vietą, – komanda gerai pasiruošusi. Jei ne­pavyks, sieksime iš naujo.

Primename, jog pirmą vietą NKL čempionate iškovojusi komanda gauna teisę žaisti Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių