„Hearts“ iš­mė­gins jė­gas su „Li­ver­pool“

Išt­rau­kus Eu­ro­pos fut­bo­lo ly­gos at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų bur­tus paaiš­kė­jo, kad lie­tu­viš­ka­sis Ško­ti­jos tau­rės lai­mė­to­jas Edin­bur­go „Hearts“ klu­bas dėl vie­tos pa­grin­di­nia­me tur­ny­re kau­sis su „Li­ver­pool“ (Ang­li­ja) vie­nuo­li­ke.

„Su Li­ver­pu­lio ko­man­da su­si­tik­siu ant­rą kar­tą. Pir­ma­sis ma­čas bu­vo 2005-ai­siais Kau­ne, kai jie vos iš­ne­šė svei­ką kai­lį per dvi­ko­vą su FBK „Kau­nas“ ko­man­da, ir pir­miau­sia dėl to, kad vie­nas pa­grin­di­nių Kau­no eki­pos žai­dė­jų Gi­vis Kva­rac­ke­li­ja susipyko su tre­ne­riu Alek­sand­ru Pis­ka­rio­vu, to­dėl ne­rung­ty­nia­vo. Tuo­me­tis bri­tų klu­bo di­rek­to­rius Ric­kas Par­ry, nusivylęs savo ekipos žaidimu, net pasiūlė pirkti „Li­ver­pool“ klubą. Jis ne­si­ti­kė­jo, jog lie­tu­vių ko­man­da bus to­kia rim­ta var­žo­vė“, – sa­kė „Hearts“ klu­bo sa­vi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas.

„Ma­nau, kad, žiū­rint į atei­tį, tai bus pui­ki pa­tir­tis mū­sų ko­man­dai, tu­rint gal­vo­je, jog ji yra jau­na. „Li­ver­pool“ eki­pa yra tarp de­šim­ties ti­tu­luo­čiau­sių Eu­ro­po­je. Mums bus pui­ki ga­li­my­bė pa­si­tik­rin­ti jė­gas to­kio ly­gio var­žy­bo­se. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad mes ne tik ati­duo­si­me jiems pa­gar­bą ir pa­si­kei­si­me marš­ki­nė­liais, bet ir pa­ro­dy­si­me sa­vo jė­gą. Nė­ra bai­sių var­žo­vų, o yra tik la­biau ti­tu­luo­tų. Svar­bu, kad mū­sų žai­dė­jus pa­žins Ang­li­jos ži­niask­lai­da, žiū­ro­vai. Tai pui­ki rek­la­ma klu­bui, taip pat Ško­ti­jos fut­bo­lui, nes tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se ko­man­da at­sto­vau­ja ša­liai“, – tei­gė vie­nas Edin­bur­go „Hearts“ tre­ne­rių Ed­ga­ras Jan­kaus­kas.


Šiame straipsnyje: Vladimiras RomanovasHearts

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių