Teismas neleidžia Darbo partijai naudotis areštuotais milijonais

Darbo partija per teismus bando atgauti teisę naudotis nors dalimi areštuotų lėšų.
Darbo partijos advokatas Valdemaras Bužinskas Vilniaus apygardos teismo prašė leisti naudotis nors 3 mln. litų iš 6 mln. 353 tūkst. litų, kuriems taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

Vilniaus apygardos teismas šį prašymą atmetė.

Vilniaus apygardos teismo atstovas spaudai Gintautas Stalnionis BNS sakė, kad teismas kaip vienu iš motyvų taikyti laikiną nuosavybės teisių apribojimą nurodė siekį užtikrinti civilinį ieškinį ir galimą turto konfiskavimą.

Ieškinį šioje byloje yra pareiškusi Valstybinė mokesčių inspekcija, kuriai nebuvo sumokėti daugiau kaip 3 mln. 9 tūkst. litų privalomų mokesčių ir įmokų, bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius dėl valstybei padarytos žalos nesumokant privalomų valstybinio socialinio draudimo įmokų - daugiau kaip 855 tūkst. litų.

Šią Vilniaus apygardos teismo nutartį Darbo partijos atstovas apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui ir prašo ją panaikinti. Darbo partijos skundą Apeliacinis teismas nagrinės lapkričio 2 dieną. Šio teismo sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas.
Darbo partijos lėšos areštuotos teismų nutartimis, priimtomis 2008-ųjų gegužę ir birželį.
Darbo partijos byla dabar nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme. Nuo tada, kai 2008-ųjų balandį byla buvo perduota teismui, Darbo partijos byloje pavyko tik perskaityti kaltinamąjį aktą ir pasiteirauti kaltinamųjų, ar jie prisipažįsta kaltais.
Šis procesas vyksta su itin ilgomis pertraukomis.

Artimiausias posėdis Darbo partijos byloje numatytas gruodžio 5 dieną. Teisėjai, norėdami paspartinti bylos nagrinėjimą, posėdžius suplanavo ne tiki kitų metų birželio.
Kaltinimai pateikti partijos lyderiui europarlamentarui Viktorui Uspaskichui, Seimo nariui Vytautui Gapšiui ir buvusioms partijos darbuotojoms Vitalijai Vonžutaitei bei Marinai

Liutkevičienei. Kaltinimai taip pat pateikti juridiniam asmeniui - pačiai partijai.
Prokuratūra skelbia, kad Darbo partijoje dviguba buhalterija vesta sistemingai.
Prokuroras teigė, kad 2004-2006 metais partijos dokumentuose nefiksuota apie 25 mln. litų pajamų ir apie 23 mln. išlaidų, susijusių su turtu, įsipareigojimais ar struktūros pasikeitimais.

Pamečiui skaičiuojant, anot teisėsaugininko, 2004-aisiais nefiksuota apie 13 mln. pajamų ir apie 13 mln. išlaidų, 2005-aisiais - apie 7,6 mln. litų pajamų ir apie 6,9 mln. išlaidų, 2006-aisiais - apie 4,4 mln. litų pajamų ir apie 3,7 mln. litų išlaidų.NAUJAUSI KOMENTARAI

Pikasas

Pikasas portretas
Dėl Darbo partijos ateities labai sunerimo vienas iš raiškiausių kairiųjų ideologų Lauras Bielinis. Savo susirūpinimą jis išreiškia staipsnyje: "Politinio chaoso kronikos: DP byla gali tapti rinkimų sensacija". Nereikėtų nuvertinti straipsnio autoriaus manipuliacinių sugebėjimų. Jis kartais aptaria tokius politinius viražus, kad net ir politika besidomintiems skaitytojams gali sukelti vertingų pamąstymų. Lauras Bielinis kiek anksčiau gynęs LSDP pozicijas, jau buvo perėjęs "advokatauti" ir LSDP - DP -TT trojkai. Štai šioje pozicijoje būdamas jis galėjo pajusti DP pozicijos trapumą. Ypač tuo atveju, jei teisėsauga mus nustebintų ir daugiau V.Uspaskich ir apkaltintų jo aplinkos partiečių bylą išnagrinėtų optimaliai greitais tempais. To teismui linki premjeras, nevilkinti bylų spaudžia prezidentė ir ruošiasi tą teisiškai sureguliuoti Seimas, tad prieš V.Uspaskich dideles finansines ir kitokias galimybes jau gali atsirasti ir jau atsiranda rimta priešprieša. Net ir Europarlamente buvo pastebėta, kad daugiausia prolemų Tarptautiniame teisme Lietuva turi dėl bylų vilkinimo. Ypač galima buvo sunerinti , kai sužinota, kad DP byla bus nagrinėjama paspartintu režimu. Tai tikrai blogas ženklas, galėjęs sumažinti V.Uspaskich pasitikėjimą ir tikėjimą išsisukti bent iki Seimo rinkimų. Būsimo Lietuvos Seimo verdikto, paprašius prokurorui tęsti tyrimą, jis gal net nebijo. Pralaimėjęs Europarlamente, jis gali tikėtis didelės "užuojautos" būsimame Seime. L.Bielinis tokioje situacijoje pradėjo dairytis kas dar galėtų prisidėti prie "trojkos" ar užimti iškritusio "lošėjo" vietą. Palankiai pamąstęs apie "Aboneto" variantą "Taip", jis vis tik daugiau savo vilčių skyria liberalcentristų pozicijai, kuri dažnai mūsų politikoje primena seniausią profesiją. Autorius supranta, kad DP "suneštą medų" gali išgrobstyti konkurentinės "meškos". Kad taip neatsitiktų Lauras Bielinis pasiūlo labai gudrią alternatyvą. Jo teigimu: "Techniškai yra labai paprasta sukurti naują ir formaliai panašią politinę jėgą, pavadinus ją panašiu vardu – vietoj pavadinimo „Darbo partija“ užregistravus kad ir „Darbo žmonių partijos“ pavadinimą". Štai jums ir receptas darbiečių išlikimui. Štai kokios manipuliacijos yra įmanomos, kai laiku buvo nesiima būtinų teisinių priemonių. Grubiai per Seimo finansus pažeidusios partijos veikla turėjo būti sustabdyta nedelsiant, o jos rinkimų rezultatai anuliuoti. Asmeniškai esu įsitikinęs, kad dabartinė Darbo partijos frakcija Seime jau eilę metų dirba neteisėtai. Nežinau, kodėl VRK, prokuratūra, VSD ar kitos teisinės institucijos laiku nesikreipė į Teisingumo ministeriją dėl DP teisių suspendavimo. Jei teismas išnagrinės gautų dešimčių milijonų kilmę, įstatymo draudžiamas panaudojimo rinkimams sumas, kitas galimas nusikalstamas veikas ir priims Darbo partijai nepalankų sprendimą, tai tiesa ir teisingumas Lietuvoje bus bent šiuo atveju nustatytas. Vis labiau krypsta prie to, apie ką kalbėjau prieš kelis metus dėl Darbo partijos ir jos frakcijos Seime darbo legitymumo. Nesunku suprasti, kad kažkas DP byloje atkakliai siekia "senatvės termino", kuris sueis 2014 metais. Kas galėtų paneigti, kad visas ar beveik visas šis terminas bus išnaudotas teisminiams ginčiams tempiant teismines procedūras? Beje. Šioje byloje aptariamas tik vienas DP "juodosios buhalterijos" faktas ir padarytas tik 2004-2006 metų laikotarpiu. Tai , manau, toli gražu nėra visa galima įvairių kaltumo prezumpcijos simptomų analizė, susijusi su V.Uspaskich ir jo "kišeninės" Darbo partijos veikla. Visas šleifas, manau, yra kur kas ilgesnis bei juodesnis bei teisėsaugos dar įdėmiai neperšviestas. Tačiau ir šis pagaliau pradėtas bylos nagrinėjimas gali tapti tam tikru teisingumo proveržiu Lietuvos teisinėje ir politinėje padangėje, jei bus pakankama pareigūnų kvalifikacija ir nepriekaištingas sąžiningumas. Jei Viktoras Uspaskich yra įvardijamas tik kaip nusikalstamos grupuotės narys, tai toks požiūris nebūtų teisingas kitų kaltinamųjų atžvilgiu. Labai tikėtina, kad DP įkūrėjas nuolat vykdė finansinę partijos ir savo veiklą prasilenkdamas su LR įstatymais, tačiau ir šioje byloje yra aiškinamasi keistokai. Pagrindinis nuolat minimas kaltinimas, kad DP nesumokėjo milijonių mokesčių nuo išleistų sumų. Manau , kad dar svarbiau išsiaiškinti kokiu būdu tie dešimtys milijonų litų pateko į DP "juodąją" kasą. Galimai nusikalstamu būdu gautos nedeklaruotos lėšos neturi teisės būti panaudotos politikoje. Teisėsauga, nustačiusi tokių lėšų neteisėtą kilmę turėjo apskritai suspenduoti jų panaudojimo galimybes. To nebuvo laiku padaryta ir dabar netgi bandoma V.Uspaskich padaryti eilniu nusikalstamos grupės nariu, o ne jos "krikštatėviu" bei ryškiu lyderiu. Manau, kad taip supranta V.Uspakich statusą dauguma Lietuvos gyventojų, tad kodėl to nematome ir prokurorų kaltinamajame rašte? RETRO: "LR Seimo rinkimų įstatymo nuostata draudžia bet kuriai politinei organizacijai, dalyvaujančiai Seimo rinkimuose, viršyti 3,9 miln litų sumą. Gal p.V.Uspaskich nepastebėjo to kablelio:), nes prokuratūros viešinamos nedeklaruotos, neaiškios kilmės DP lėšos gali siekti net 40 mln. litų sumą. Išaiškėjus tokiai aferai, prokuratūra turėjo nedelsiant kreiptis į Teisingumo ministerija, kad ši imtųsi būtinų teisinių veiksmų. Manau, kad, kaip minimum, Darbo partijos frakcijos veikla turėjo būti sustabdyta, kol Seimo balsavimo teisėtumas, būtų svarstomas teisme. Pasitvirtinus įtarimams, Seimo rinkimų rezultatai privalėtų būti peržiūrėti, perskaičiuoti, o DP frakcijos teisėtumas panaikintas. Kai tokie šiurkštūs rinkimų pažeidimai nebuvo teisiškai laiku įvertinti nei VRK, nei teisėsaugoje, atsirado keista galimybė netgi bolotiruotis į Europarlamentą DP partijos pirmininkui V.Uspaskich, taip bandant pasislėpti nuo teisinio persekiojimo. Gėda Lietuvai buvo prieš visą EP, kai prokuratūros prašymai panaikinti V.Uspaskich neliečiamybę buvo svarstomi tokiame tarptautiniame lygmenyje. Tie gandai, kiek purvo ant Lietuvos išpylė, gal nėra be pagrindo. Jei kalbėti visiškai atvirai, tai manau, kad prokuratūros viltys, kad V.Uspaskich neliečiamybė nebus atimta, patyrė fiasko ir kai kas galėjo gerokai nusivilti. Čia brač, ne koks pedofilinis skandalas, kada galima drebančiom rankom nuosprendžius prieš teismą išrašinėt. Čia susiduriame su "magistrų magistru", kuriam "raudonas kilimėlis" tiesiamas ne tik Lietuvoje, bet ir jo gimtinėje. Tada iš nerimo gali ir kinkos pradėti drebėti. Viktoras aiškino mums apie spalvotą Plechanovo akademijos antspaudą, vėliau mus iš kokios "Komsomolkės", Kremliaus bokštų fone galėjo mus mokė, kaip reikia vertinti jo "politinį persekiojimą". Ir dabar mėgsta pamokyti. Saviems iš tribūnos paaiškino, kad "otkatas" turi būti ne mažesnis, kaip 15 procentų, o kitiems surašoma, kaip reikia teisti Darbo partiją pagal "amerikietiškus standartus". JAV nusikaltimų bausmės sumuojamos. Tai kiek gyvenimų reiktų pragyventi tokiam Viktorui , kad savo kaltes išpirkti. Ir apskritai, kuo jis mus laiko, "špygas" iš TV ekrano visiems žiūrovams kaišiodamas?"
VISI KOMENTARAI 1
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių