Premjeras: nacių ir sovietų nusikaltimus sugretina laikas ir aplinka

Tiek nacių, tiek sovietų nusikaltimai yra unikalūs, o juos sugretina istorinis laikmetis ir „kruvinomis žemėmis“ XX amžiaus viduryje tapusi Vidurio ir Rytų Europos teritorija, į kurią pateko ir Lietuva, ketvirtadienį sakė premjeras Andrius Kubilius.

Tai jis kalbėjo interviu Žinių radijui komentuodamas neseniai Lietuvoje vėl kilusią diskusiją dėl nacių ir sovietų nusikaltimų įvertinimo.

„Nacistiniai nusikaltimai, holokaustas yra unikalus nusikaltimas, siaubingas nusikaltimas. Deja, tenka ta proga prisiminti ir tai, kad Lietuvoje nebuvo išvengta to, kad ir kad lietuviai kai kurie susitepė krauju“, - sakė ministras pirmininkas.

„Taip pat turime pasakyti, kad ir sovietiniai, stalinizmo nusikaltimai savo brutalumu, savo nežmogiškumu yra tai, ko niekas negali užmiršti. Taigi kiekvienas nusikaltimas yra unikalus, o patirtas skausmas yra neišmatuojamas“, - teigė A.Kubilius.

„Juos sugretina pati istorija. Jie vyko XX amžiaus viduryje. Stalinizmo nusikaltimai galbūt prasidėjo net ir šiek tiek anksčiau, dar iki Hitlerio atėjimo Vokietijoje į valdžią. (...) Šiuo požiūriu istorijos laikmetis juos sugretina“, - teigė Lietuvos Vyriausybės vadovas.
Interviu jis priminė ir britų istoriko Timothy Snyderio (Timočio Snaiderio) knygą „Kruvinos žemės“, kurioje analizuojami nacių ir sovietų nusikaltimai Baltijos šalyse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje.

„Juos sugretina taip pat ir tai, ką žymus britų istorikas T.Snyderis neseniai išleistoje knygoje yra pavadinęs “kraujo žemės„ ar “kruvinos žemes„, tai yra, ta teritorija, kuri apima Lietuvą, Lenkiją, didelę dalį Baltarusijos, Ukrainos, kur vieno ar kito tirono brutalių nusikaltimų pasekmėje, kaip skaičiuoja T.Snyderis, tuo laikotarpiu, XX amžiaus vidurio laikotarpiu, sunaikinta per 14 mln. gyventojų, tarp jų - labai daug žydų, bet taip pat nemažai kitų tautybių žmonių“, - kalbėjo A.Kubilius.

Neseniai Lietuvos užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio atstovė spaudai Margarita Butkienė sukritikavo grupę Lietuvos socialdemokratų, kurie pasirašė deklaraciją, teigiančią, esą bandoma „menkinti“ holokaustą manant, kad jis „prilygsta, yra panašus ar lygiavertis“ komunizmui.

„Iš esmės tokia socialdemokratų retorika atkartoja Kremliaus ideologų nuostatas: Stalinas “geras„, o Hitleris – blogas. Rasti skirtumų tarp Hitlerio ir Stalino galima nebent jų ūsuose (Hitlerio jie buvo trumpesni). Abiejų totalitarinių ideologijų  išpažinėjus -  komunistus ir nacistus -  vienija neapykanta demokratijai. Jų padarytų nusikaltimų teisinė kvalifikacija yra visiškai vienoda: tai karo nusikaltimai, genocidas ir nusikaltimai žmogiškumui“, - sakė ministro atstovė spaudai.
Sovietų Sąjungai 1940 metų birželį okupavus Lietuvą, per metus buvo įkalinta, nužudyta ar ištremta apie 23 tūkst. Lietuvos gyventojų. Sovietų teroras didžiausią mastą pasiekė prieš pat karą su nacistine Vokietija, todėl dalis vietos gyventojų džiaugėsi vokiečių atėjimu.

Tačiau su nacių okupacija Lietuvoje prasidėjo nauja smurto banga, o žiauriausia lemtis teko vietos žydams - per trejų metų vokiečių valdymą naciai, kartais padedami vietos kolaborantų, išžudė daugiau nei 90 proc. iš 200 tūkst. Lietuvos žydų.

1944 metais sovietams sugrįžus į Lietuvą, per dešimtmetį buvo suimta ir įkalinta beveik 200 tūkst., ištremta daugiau nei 100 tūkst. žmonių, nužudyta per 20 tūkst. su sovietų okupacija kovojusių partizanų ar jų rėmėjų.

Lietuvos pareigūnai ne kartą yra sakę, kad Vakarų Europa dar nėra tinkamai įvertinusi sovietinių nusikaltimų.NAUJAUSI KOMENTARAI

Nugalėtojų triumfas

Nugalėtojų triumfas portretas
Pabaiga 1945 m. liepos 17 d. JAV senate vyko klausymai prievartavimų tema. Įstatymų leidėjams paaiškėjo nemalonus (o jų būta ir daugiau) faktas. Kai D. Eizenhauerio vadovaujami prancūzų kariai užėmė Štutgartą, jie į metro stotį suvarė kelis tūkstančius vokiečių moterų ir jas prievartavo. Komisija konstatavo, kad vien Štutgarte prancūzai (ir ne tik jie) per vieną savaitę išprievartavo daugiau moterų, nei vokiečių kariai Prancūzijoje per ketverius jos okupacijos metus. Buvo paskelbtas faktas, kad per visą Antrąjį pasaulinį karą visose jos okupuotose teritorijose vokiečių armijos kariai išprievartavo mažiau moterų, nei amerikiečių kariai... pačioje Amerikoje. Amerikiečių leidinys “New York Telegram" rašė, kad amerikiečiai vokietes laikė grobiu… Karo medikai D. Eizenhaueriui pateiktose ataskaitose rašė, kad po karo venerinių ligų skaičius, palyginti su buvusiu iki okupacijos, Vokietijoje šoktelėjo net 20 kartų. Negelbėjo nei minėtieji dešimtimis milijonų į JAV okupacinę zoną gabenti prezervatyvai. Dar 1940 m., kai dar tik buvo planuojama ,,Pasaulinė vyriausybė", vėliau pavadinta Suvienytomis nacijomis, pagal vadinamajj Morgentau Planą, buvo numatyta Vokietiją grąžinti į viduramžius, o jos gyventojų skaičių kelis kartus sumažinti sąmoningai organizuotu badmečiu. Amerikoje rašytojas Teodoras Kaufmanas išleido knygą ,,Vokietija turi mirti" (Germany Must Perish). Joje po sajungininkų pergalės siūloma sunaikinti visus vokiečius sterilizacija. Knyga susilaukė palankių recenzijų to meto JAV periodinėje spaudoje. Panašių kūrinių pasirodė ir daugiau. O. Dz. Apas savo knygoje rašo: “Sąjungininkai okupuotoje Vokietijoje organizavo badą. Tiesioginiu D. Eizenhauerio įsakymu buvo nužudyta daugiau kaip 2 mln. vokiečių karo belaisvių, 12 mln. vokiečių buvo išvaryti iš kaimyninių šalių į Vokietiją be jokio asmeninio turto. Sąjungininkai išsidalijo Vokietijos karo ir civilinį laivyną, ,,ištuštino" beveik visus fabrikus bei gamyklas, palikdami tik plikas sienas. Ketvirtadalis žemės ūkio paskirties žemių ir visa žemės ūkio technika perėjo sąjungininkų reikmėms, nors vokiečiams buvo liepta gyventi iš... žemės ūkio. Pokario metais Vokietijoje iš bado mirė daugiau vaikų, nei žydų per visus karo metus. Rytų bei Vakarų sąjungininkai išniekino šimtus tūkstančių vokiečių, austrių bei vengrių moterų ir mergaičių. Per pirmuosius sąjungininkų okupacijos metus Vokietijoje mirė daugiau vokiečių, nei per visą kara. ,,Vargas nugalėtiesiems" — ši senovės romėnų patarlė pokario metais atgimė visu baisumu. Nacių padaryti nusikaltimai žmonijai — milžiniški, tačiau pro kasmetį nacių nugalėtojų triumfą turi prasiveržti tiesos balsas. Sąjungininkai, perfrazuojant V. Čerčilį, pasirodė esą vis dėlto dideli pabaisos… (Sutrumpinta) “Savaitė“ Nr.18, 2009 balandžio 29 d.

Nugalėtojų triumfas

Nugalėtojų triumfas portretas
Vienas didžiausių žmonijos istorijoje nusikaltimų prieš žmogiškumą buvo jvykdytas po 1945 metų gegužės. Tūkstančiai, o gal milijonai moterų buvo išprievartautos pasaulinės civilizacijos širdyje — vidurio Europoje. Nuo Raudonosios Armijos karių neatsiliko jų sąjungininkai - amerikiečiai, anglai bei prancūzai. Visa pokarinė istoriografija stengėsi nutylėti šį ,,nemalonu epizodą", kuris sąjungininkus statė į vieną gretą su naciais. Vakaruose atsirado drąsuolis, kuris, rizikuodamas, eidamas dar ,,karštais" pėdsakais, ėrnė rinkti informaciją. Tai — profesorius Ostinas Dz. Apas, 1946 metais paskelbęs savo darbą ,,Moterų išprievartavimai užkariautoje Europoje" (Ravishing the Women of Conquered Europe}. Po 1945 m. gegužės kreipimasis ,.Moterie, eikš" (Frau, komm) bet kuriai vokietei ne tik Berlyne reiškė jei ne mirties nuosprendį, tai bent jau grupinį išprievartavimą. Jų amžius neturėjo jokios reikšmės: buvo prievartaujamos vokietės nuo 10 iki 70 metų. 1945 m. lapkričio 1 d. žurnale ,,Nord Amerika" vienas amerikiečių šventikas apie bendras sąjungininkų orgijas rašė:: ,,0rdos nebaudžiamų banditų, apsirengusių sovietine ar amerikiečių karine uniforma, plėšia traukinius. Moteris ir mergaites prievartauja visų akivaizdoje.Jas verčia vaikščioti nuogas." 1946 m. balandzio 23 d. apie žvėriškumus pranešė Vatikano radijas, tačiau tuo Vatikano protestai ir baigėsi. 1946 m. lapkričio 12 d. amerikiečių žurnalas ,,Life" citavo ,,raudonskruostį majorą”, kuris su pasididžiavimu dėstė: “Gašlumas, viskis ir plėšimai - tai apdovanojimai kareiviui”. Moterys buvo prievartaujamos ne tik Vokietijoje. Kai amerikiečiai užėrnė Neapolį, šio miesto apylinkėse vargingos italės ėrnė masiškai gimdyti maišytų rasių vaikus - amerikiečių kariai mielai naudojosi “gyvaisiais trofėjais". 1945 m. rugsėjo 12 d. F. Ruzvelto vyriausybė paskelbė nutarimą: “Amerikiečių ir vokiečių santuokos draudžiamos". Argumentas: vokietės - nevisavertės (ar tai jums neprimena nacių frazeologijos?). Žurnalas ,,Times" 1945 m. rugsėjo 17 d. rašė, kad Amerikos vyriausybė kareiviams į Europą pasiuntė apie 50 mln. prezervatyvų. Kaip pastebėjo 0. D. Apas, amerikiečių kareiviams tarsi buvo norima pasakyti: ,,Pateikite vokietėms gerą pamoką ir maloniai praleiskite laiką." Taip buvo nešama ,,demokratija".. Londono ..Weekly review" rašė: ,,Beglobės jaunos merginos atvirai save siūlo už maistą. Jos parduoda tai, ką tegali parduoti, ir taip nustumia mirtį mėnesiams, o gal ir metams." Okupacinė sąjungininkų kariuomenė vietos gyventojams nustatė tokį maisto davinį, kurio paros norma buvo mažesnė už amerikiečių kareivių pusryčius.

NIEKADA

NIEKADA portretas
NEBUS VIENOJE EILEJE SUGRETINTI ZUDIKAI IR JU AUKOS , NIEKADA ,- KUBILIAU , CIA TIK LIETUVOJ VADOVAUJANT KONSERVATORIAMS , JU TEISETVARKA VISADA GINA ZUDIKA IR VISADA APKALTINA AUKA.
VISI KOMENTARAI 4
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių