Kovo 10-tąją prasideda Seimo pavasario sesija

Trečiadienį parlamentarai rinksis į eilinę Seimo IV (pavasario) sesiją. Sesijos pradžios proga sveikinimo žodį tars Seimo Pirmininkė Irena Degutienė.

Vienas iš svarbiausių eilinės sesijos pirmojo posėdžio darbotvarkės klausimų – Seimo nutarimo „Dėl Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ projektas. Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus pristatys Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius. Seimo Pirmininkė Irena Degutienė įvardins prioritetinius pavasario sesijos darbus.

Įregistruotame sesijos darbų programos, kuri sudaroma atsižvelgiant į Vyriausybės, Seimo komitetų, frakcijų bei Seimo narių pasiūlymus, projekte – daugiau nei 400 teisės aktų projektų (be lydimųjų). Iš jų – 167 prioritetiniai teisės aktų projektai, skirti apskričių reformai vykdyti, valstybės valdymo tobulinimui, darbo vietų kūrimui, nedarbo mažinimui ir ekonomikos skatinimui, valstybės tarnybos modernizavimui ir kovai su korupcija, pasirengimui savivaldybių tarybų rinkimams, tolimesniam viešųjų finansų konsolidavimui ir efektyvesniam išteklių naudojimui, nemažas dėmesys bus skiriamas transporto ir energetikos klausimams. Tarp prioritetinių – 36 teisės aktai, susiję su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje.

Taip pat sesijos darbų programos projekte yra 129 teisės aktų projektai, siūlomi Vyriausybės ir Seimo komitetų, komisijų, 115 – Seimo frakcijų ir Seimo narių.

Įstatymų projektais, skirtais darbo vietų kūrimui, nedarbo mažinimui ir ekonomikos skatinimui, ketinama pertvarkyti esamą teritorijų planavimo sistemą, kad ji skatintų investicijas, užtikrintų tinkamą gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą, visuomenės informuotumą ir konstruktyvų bendradarbiavimą. Numatoma pašalinti kliūtis įgyvendinti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą – nustatyti, kad lengvatiniai kreditai daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) gali būti teikiami ne tik butų, bet ir kitų patalpų savininkams.

Bus siekiama sudaryti teisines sąlygas įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių institucinę partnerystę. Siūlomais projektais taip pat siekiama sudaryti teisines sąlygas plėtoti viešuosius darbus padidinto nedarbo teritorijoje, skatinti darbuotojų, kurie dirba ekonominių sunkumų patiriančiose įmonėse ne visą darbo laiką ar per prastovas, užimtumą; įtvirtinti teisinį reglamentavimą, kad darbuotojai, kuriems darbo užmokestis nemokamas, tačiau jų darbdavio (ar jo atstovo) buvimo vieta nežinoma ir darbo sutartys su jais nenutraukiamos, gavę Valstybinės darbo inspekcijos pažymą, turėtų teisę kreiptis į darbo biržą.

Valstybės tarnybos modernizavimas ir kova su korupcija. Siūlomais projektais numatoma sudaryti sąlygas įgyvendinti Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) ataskaitoje Lietuvos Respublikai pateiktas rekomendacijas; siekiama įgyvendinti valstybės tarnybos sistemos tobulinimo principus ir kryptis, išplėsti šiurkščių tarnybinių nusižengimų sąrašą.

Siekiant tolesnio viešųjų finansų konsolidavimo ir efektyvaus išteklių naudojimo, siūloma nustatyti, kad visi įstatymai vienodai reglamentuotų autorinių pajamų apmokestinimą; numatoma sudaryti galimybes visiems asmenims gauti dalį motinystės ar tėvystės pašalpos, kai šių pašalpų mokėjimo laikotarpiu jie gauna pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos.

Energetikos ir transporto srityje numatoma svarstyti įstatymų projektus, susijusius su Lietuvos įsipareigojimu galutinai sustabdyti Ignalinos atominės elektrinės antrąjį bloką, nutraukiant objekto eksploatavimą; siekiama įgyvendinti Vyriausybės 2010 metų prioriteto tikslą – pasirengti statyti naują branduolinę jėgainę, patvirtinant finansavimo ir valdymo modelį, parenkant strateginį investuotoją ir naujosios jėgainės technologiją. Vyriausybė taip pat siūlo pertvarkyti valstybės įmones Tarptautinius Vilniaus ir Palangos oro uostus ir Kauno oro uostą į akcines bendroves, kurių vienintelis akcininkas būtų valstybė.

Didelį dėmesį ketinama skirti savivaldybių tarybų rinkimų pasirengimui. Vienas iš svarbiausių darbų – apsispręsti Konstitucijos pataisos, kuri sudarytų galimybę rinkti merus tiesiogiai. Taip pat siūlomais projektais siekiama įteisinti galimybę, taikant proporcinę rinkimų sistemą, dėl savivaldybių tarybų narių mandatų varžytis administracinių vienetų nuolatiniams gyventojams tiek įrašytiems į politinių partijų sudaromus kandidatų į savivaldybių tarybų narius sąrašus, tiek ir iškėlusiems save; numatoma nustatyti tiesiogiai renkamo mero statusą savivaldos institucinėje sandaroje.

Teisės aktų projektai, įgyvendinantys kitus prioritetus, skirti: patikslinti esamą atliekų tvarkymo teisinį reglamentavimą, siekiant sudaryti teisines sąlygas teikti visuotinai geros kokybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą ir toliau plėtoti regionines atliekų tvarkymo sistemas; spręsti Kuršių nerijos nacionalinio parko naudojimo bei apsaugos problemas; patikslinti išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimo pagrindus ir sąlygas; nustatyti naują Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo šaltinį – lėšas iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariomis teisės pažeidimų fiksavimo sistemomis, įrengtomis valstybinės reikšmės keliuose (šios lėšos būtų skiriamos saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti); didinti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo skaidrumą, supaprastinti atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją sąlygas ir kt.

Be to, pavasario sesijoje, kaip numatyta Seimo statute, bus išklausytas Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas, Vyriausybės metinė veiklos ataskaita. Atsižvelgiant į tai, kad Seimo kompetencijai priskirtas teisėjų bei kitų valstybės pareigūnų kandidatūrų svarstymas ir skyrimas, pavasario sesijoje numatoma svarstyti vadinamųjų personalijų klausimus.

Seimo sesijos metu paprastai rengiami 4 posėdžiai per savaitę – po 2 antradienį ir ketvirtadienį, o kas 3 savaitės daromos vienos savaitės plenarinių posėdžių pertraukos. Kitomis savaitės dienomis ir tą savaitę, kai nėra plenarinių posėdžių, Seimo valdybos nustatytu laiku rengiami Seimo valdybos, Seniūnų sueigos, frakcijų, komitetų ir komisijų posėdžiai, Seimo narių susitikimai su rinkėjais, savivaldybių atstovais.

Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną. Seimas gali nutarti sesiją pratęsti. Seimo nariai į eilines sesijas renkasi be atskiro kvietimo. Sesija pradedama ir baigiama Lietuvos valstybės himnu.

Taip pat gali būti šaukiamos neeilinės sesijos: neeilines sesijas šaukia Seimo Pirmininkas ne mažiau kaip 1/3 visų Seimo narių siūlymu, kuris turi būti jam įteiktas raštu, o Konstitucijos 142 ir 144 straipsniuose numatytais atvejais – Respublikos Prezidentas.


Šiame straipsnyje: SeimasSeimo sesija

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių