N.Venckienė: teismo nutartyje daugybė pažeidimų (papildyta)

D.Kedžio dukters globėja jau parašė skundą dėl mergaitės grąžinimo L.Stankūnaitei ir nurodo daugybę teisėjo padarytų klaidų.

„Kaip man tapo žinoma iš visuomenės informavimo priemonių, Kėdainių rajono apylinkės teismas (teisėjas Bronius Varsackis) 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi civilinę pagal ieškovo Drąsiaus Kedžio ieškinį atsakovei Laimutei Stankūnaitei dėl motinos valdžios apribojimo ir L. Stankūnaitės priešieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo nutraukė ir nustatė D.K. gyvenamąją vietą su L.Stankūnaite. Su nutartimi nesutinku. Manau, kad ji yra neteisėta ir nepagrįsta“, - savo skunde Panevėžio apygardos teismui rašo N.Venckienė.

Ieškovų byloje neliko

Viena iš priežasčių, kodėl ši nutartis yra neteisėta, jos teigimu, ta, kad mirus vienam asmeniui, kuris buvo viena iš bylos šalių, teismas neleido jo teisių perimti kitiems asmenims.

„Taigi jeigu teismas nutraukė bylą, tai jis negalėjo spręsti jokių reikalavimų - negalėjo patenkinti L. Stankūnaitės reikalavimo nustatyti su ja mažametės D.K. gyvenamąją vietą. Bylą LR CK 293 str. 1 d. 7 p. pagrindu galima nutraukti tik tuo atveju, jeigu yra neleidžiamas teisių perėmimas“, - teigia mergaitės globėja.

Jos teigimu, net pats Kėdainių rajono apylinkės teismas skundžiamoje nutarties dalyje pripažįsta, kad D. Kedžio procesinių teisių perėmimas yra galimas.

Dar labiau N.Venckienę stebina teisėjo motyvas nutraukti civilinę bylą dėl užsitęsusio jos nagrinėjimo. „Tai logiškai aplamai nesuprantama“, - piktinasi D.Kedžio dukters globėja.

Byla neišnagrinėta iš esmės

Be to, pasak jos, Civilinio proceso kodekso 259 straipsnio 1 dalyje aiškiai parašyta, kad kai teismas išsprendžia bylą iš esmės, yra priimamas sprendimas. Šiuo atveju teismas priėmė nutartį, net neišnagrinėjęs bylos iš esmės.

„Teismas, neišnagrinėjęs bylos iš esmės, nustatė mažametės gyvenamąją vietą su atsakove L.Stankūnaite, grubiai pažeisdamas Civilinio proceso kodekso reikalavimus“, - skunde teigia N.Venckienė.

 

Toliau skunde rašoma, kad byloje tiek dėl motinos valdžios apribojimo, tiek dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo yra nagrinėjamos dalyvaujant dviem šalims: ieškovui ir atsakovui. Tačiau šiuo atveju, praėjusį antradienį iš teismo posėdžio išvis D.Kedžio atstovą advokatą Aidą Venckų, vienos pusės neliko.

„Kaip matyti iš nutarties, teismas nesivadovavo nei CPK 45 straipsniu dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama, nei CPK 48 straipsniu, reglamentuojančiu procesinį teisių perėmimą“, - teigia mergaitės globėja.

Anot jos, išvijus A.Venckų iš teismo posėdžio dėl tariamai pasibaigusių jo įgaliojimų, teismas privalėjo parengiamajame teismo posėdyje dalyvaujantiems valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovams pasiūlyti byloje tapti ieškovais arba dalyvauti kaip tretiesiems asmenims, galintiems pateikti savo reikalavimus dėl motinos valdžios apribojimo.

To nebuvo padaryta, nors Civilinio kodekso 3.182 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad ieškinį dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo gali pareikšti vienas iš tėvų, vaiko artimieji giminaičiai, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, prokuroras ar vaiko globėjas (rūpintojas).

N.Venckienė teigia informavusi Kėdainių rajono apylinkės teismą, kad dėl ligos negali atvykti gegužės 11 d. ir prašė parengiamąjį posėdį atidėti. Tuo pačiu raštu, teismas buvo informuotas, kad N.Venckienė ketina posėdyje dalyvauti kaip tretysis asmuo ir kaip globėja pateikti ieškinį dėl L.Stankūnaitės motinos valdžios apribojimo.

Mergaitė negali gyventi su įtariamojo drauge

Mergaitės globėjos teigimu, ši civilinė byla yra glaudžiai susijusiu su Panevėžio miesto apylinkės teisme netrukus prasidėsiančia pedofilijos byla, kurioje įtarimai yra pareikšti Andriui Ūsui, kuris yra L.Stankūnaitės draugas.

Kaltinamajame akte nurodyta, kad A.Ūsas kaltinamas tuo, kad jis nuo 2006 metų lapkričio mėnesio iki 2008 metų lapkričio 23 d. bute, esančiame adresu M. Gimbutienės g. 8-1, Kaune, kurį nuomavo Laimutė Stankūnaitė, tyrimo metu tiksliai nenustatytą skaičių kartų mažametei laižė įvairias kūno vietas, lytinius organus bei prašė mažametės laižyti savo kūną.

„Taigi neišnagrinėjus baudžiamosios bylos ir nepriėmus galutinio sprendimo baudžiamojoje byloje dėl mažametės seksualinio išnaudojimo, mažametė negali būti grąžinta L.Stankūnaitei, nes mažametė yra nukentėjusioji byloje, o kaltinamasis - mažametės motinos draugas. Pažymėtina, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje nėra baigtas iki šiol. L.Stankūnaitei dar gali būti pareikšti įtarimai. Baudžiamojoje byloje yra 2009-10-06 Vilniaus apygardos teismo nutartis, kurioje kategoriškai pasakyta, kad įtarimai L.Stankūnaitei nepareikšti nepagrįstai“, - rašoma skunde.

Teisėjas viršijo savo kompetenciją

N.Venckienės teigimu, teismas panaikindamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 8 d. ir spalio 12 d. įsakymus dėl laikinosios globos nustatymo, nepakvietė byloje dalyvauti šiuos aktus priėmusio asmens.

Be to, globėjos nuomone, šioje byloje nei viena šalis nebuvo pareiškusi reikalavimo nagrinėti N.Venckienės kaip laikinosios globėjos netinkamumą, todėl teismas viršijo savo kompetenciją. „Ginčai dėl individualių administracinių aktų priskirtini administracinių teismų kompetencijai“, - pabrėžia N.Venckienė.

Globėjos teigimu, priimdamas nutartį teismas visiškai neatsižvelgė į šešiametės D.Kedžio dukters interesus ir jos gyvenimo sąlygas.

Ką psichologams sakė D.Kedžio dukrelė

Mergaitė nuo 2008 m. vasaros visą laiką gyveno su D.Kedžiu bei šio tėvais Vytautu Andriumi Kedžiu ir Laimute Kuodiene. Nuo 2009 m. spalio 13 d. mergaitė gyvena su N.Venckiene. Per beveik dvejus metus ji labai prisirišo tiek prie tetos ir jos šeimos, tiek prie senelių.

„Su L.Stankūnaite mažametė negyvena dvejus metus. Taigi mergaitės gyvenamosios vietos nustatymas su L.Stankūnaite jai padarys neatitaisomą žalą“, - rašoma skunde.

Pasak N.Venckienės, teisėjas B.Varsackis 2010 m. kovo 17 d. surašė nutartį atlikti mergaitei psichologinę konsultaciją. Net ir ji yra palanki N.Venckienei - dokumente nurodyta, kad D.Kedžio dukra labai myli Neringą. Be to, byloje esančiame 2010-02-20 VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“ rašte „Dėl Neringos Venckienės globėjos pareigų atlikimo“ nurodyta, kad į socialinės darbuotojos klausimą, kodėl ji, kaip kiti vaikai, negyvena su savo mama, mergaitė paaiškino: „nes trys vyrai ateina pas mamą“.

Tame pačiame dokumente rašoma, kad socialinei darbuotojai D.K. pasakė, kad ji nori visą laiką gyventi su Neringa. Šio rašto dalyje „Prieraišumas ir išsiskyrimas“ taip pat nurodyta, kad prieš paskiriant Neringą D.K. globėja, mergaitė buvo labiausiai prisirišusi prie tėvo ir senelių. Dabar jai pačiu svarbiausiu žmogumi tampa teta, nes kasdien rūpinasi mergaite, skiria jai emocinės šilumos, stengiasi atsižvelgti į vaiko praeities išgyvenimus, formuoti saugų prieraišumą.

„Taigi teisėjas, visiškai neatsižvelgdamas į vaiko norus, nutartimi, neišnagrinėjęs bylos iš esmės, vaiko gyvenamąją vietą nustatė su įtariamojo pedofilo A.Ūso drauge L.Stankūnaite, taip pažeisdamas prioritetinius vaiko interesus į saugią ir ramią vaikystę“, - rašoma Panevėžio apygardos teismui adresuotame skunde.

„Aš manau, kad teisėjas nutardamas vykdyti nutarties dalį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su L.Stankūnaite, iš esmės pažeidė vaiko teises ir prioritetus. Vaikas jau dveji metai negyvena su L.Stankūnaite. Matosi su ja tik du kartus per savaitę po dvi valandas. L.Stankūnaitė nuo 2009 m. spalio 6 d. iki 2009 m. gruodžio 17 d. neatvyko nei į vieną pasimatymą su dukra. Paimti šiuo metu mažametę mergaitę iš jai įprastos aplinkos ir perduoti įtariamojo pedofilo draugei L.Stankūnaitei, yra neįmanoma“, - tęsia N.Venckienė.

Jos teigimu, kai artimieji iš spaudos sužinojo apie tokią teismo nutartį ir tai pasakė mergaitei, ši pradėjo verkti ir pasakė, kad niekur su mama nevažiuos.

Įžvelgiamas piktnaudžiavimas tarnyba

Be to, mergaitės globėjos teigimu, Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas neįeina į skubiai vykdytinus sprendimus.

Civilinio proceso kodekso 283 straipsnio 1 dalyje parašyta, kad sprendimai nedelsiant turi būti vykdyti tokiais atvejai: 1) dėl priteisimo išmokų atlyginti žalą, atsiradusią sužalojus fizinio asmens sveikatą ar atėmus gyvybę; 2) dėl priteisimo atlyginimo, priklausančio autoriui už naudojimąsi jo autorinėmis teisėmis, išradėjui, turinčiam patentą, - už naudojimąsi jo išradimu; 3) dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo; 4) dėl darbuotojo grąžinimo į darbą; 5) visose kitose bylose, jeigu dėl ypatingų aplinkybių uždelsimas įvykdyti sprendimą gali padaryti išieškotojui didelę žalą arba iš viso gali pasidaryti negalima ar labai sunku sprendimą įvykdyti.

„Teisėjo nutartis vykdyti sprendimą skubiai prasilenkia su logika, neatitinka įstatymo reikalavimų. Tokios teisėjo nutarties priėmimas laikytinas piktnaudžiavimu tarnyba“, - rašo N,Venckienė.

Toliau savo skunde ji cituota Konstituciją, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Vaiko teisių konvenciją, nurodo konkrečių panašių bylų pavyzdžius.

Prašo sustabdyti nutarties vykdymą

„Būtina išnagrinėti vaiko interesus bei jų įgyvendinimo galimybes kiekvienoje konkrečioje situacijoje ir priimti labiausiai vaiko interesus atitinkantį sprendimą. Šiuo atveju nebuvo išnagrinėtos jokios aplinkybės susijusios su vaiko gyvenamosios vietos nustatymu, parengiamajame teismo posėdyje byla buvo nutraukta, ir neišsprendus bylos iš esmės, nedalyvaujant procese dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo nei ieškovui, nei atsakovui, teismas savo iniciatyva 2010-05-14 nutartimi nustatė vaiko gyvenamąją vietą“, - rašoma skunde.

N.Venckienė pabrėžia, kad prieštaraujantis įstatymui skubus nutarties vykdymas privalo būti sustabdytas, nes priešingu atveju bus grubiai pažeistos mažametės teisės ir interesai, bus padaryta neatstatoma žala.

„Prašau Panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį civilinėje byloje ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties dalies dėl D.K. gyvenamosios vietos nustatymo su L.Stankūnaite skubų vykdymą kaip prieštaraujantį įstatymui“, - baigia savo skundą N.Venckienė.


Šiame straipsnyje: KedysVenckienė

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių