D.Kedžio mirtis: klausimų daugiau nei atsakymų (II)

Drąsiaus Kedžio mirties ekspertizių išvados palieka daugybę neatsakytų klausimų: kaip pagrindinis liudytojas atsidūrė psichiatrinėje ir kas D.Kedį, kaip tvirtina ekspertai, sudaužė po mirties?

Daužytas kietais bukais daiktais

Kaip jau žinome, oficialioje D.Kedžio mirties priežasties ekspertizėje teigiama, kad 37 metų vyras mirė uždusęs, jo kvėpavimo takus užkimšus svetimkūniams - žolės (švendrės) lapu ir skrandžio turiniu.

„Tai patvirtina sausas žolės (švendrės) lapas kvėpuojamojoje gerklėje, skrandžio turinys kvėpavimo takuose, pilnai užpildantis pagrindinius, segmentinius ir smulkius plaučių bronchus bei kiti mechaninės (obturacinės) asfiksijos požymiai“, - teigiama išvadose.

Jis buvo visiškai girtas ir vartojęs daugybę vaistų raminančių ir raminamųjų vaistų, kurių galima įsigyti tik su receptu, ir kurių dauguma yra parduodami tik ampulėmis. Šiuos vaistus D.Kedžiui turėjo kažkas suleisti (arba, sakysime, susileisdavo pats), tačiau jokių dūrių ženklų ekspertai neaptiko, nors jie ryškiai matosi pomirtinėse D.Kedžio nuotraukose.

Ekspertizės išvadose teigiama, kad „D.Kedžio lavone rasti nedideli linijiniai nubrozdinimai dešiniajame rieše ir veide kartu su netaisyklingų formų nubrozdinimais kaktoje ir nedidele (mažesne nei 1 cm skersmens) kraujosruva dešiniajame paakyje.

Šie sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais ir bukabriauniais daiktais, turinčiais ribotą paviršių. Šie sužalojimai padaryti po nakties, į ką nurodo sužalojimų lavone nebuvimas jo apžiūros radimo vietoje metu ir priešmirtinės reakcijos nebuvimas sužalotuose veido audiniuose“.

Iš kur šie sužalojimai atsirado, atsakymo nėra.

„ D.Kedžio lavone rasti tik pomirtiniai mechaniniai sužalojimai, todėl pats sau jų pasidaryti negalėjo; Priešmirtinių sužalojimų D.Kedžio lavone nerasta, tuo pačiu nerasta ir pėdsakų, kurie galėtų būti vertinami kovos, savigynos pėdsakais; D.Kedžio lavone rasti sužalojimai padaryti po mirties;  D.Kedžio lavone rasti sužalojimai padaryti nemažiau kaip 7 trauminiais poveikiais;  Sužalojimai (veido ir rankos nubrozdinamai) buvo padaryti skirtingais bukais ir briaunas turinčiais daiktais, į ką nurodo jų pobūdis, forma, lokalizacija; Medicininių duomenų, kurie leistų spręsti apie daiktų ar įrankių formą, matmenis nenustatyta; Sužalojimų padarymo sekos nustatyti negalima; Medicininių duomenų, kad po D. Kedžio mirties jo lavono padėtis iki radimo būtų keista, nėra;  Griuviminei traumai būdingų sužalojimų nekonstatuota “, - į jiems užduotus klausimus, atsakinėjo ekspertai.

Draugiškas ekspertų susirašinėjimas

Nors Valstybinės teismo medicinos vadovas Alvydas Pauliukevičius savo rašte prokurorui Aidui Mažeikai išvardino tris valstybes, kurių ekspertų pagalbos prašys tiriant D.Kedžio mirties aplinkybes.

Tačiau kaip matyti iš išvadų, savo darbą atliko tik Miuncheno ekspertai, pateikę išsamius atsakymus apie D.Kedžio kūne rastus vaistų pėdsakus ir nerastus narkotikus, nors buvusi vyro sugyventinė Laimutė Stankūnaitė ne kartą viešai aiškino, kad D.Kedys ir pats vartojo narkotikus ir siūlė jai.

Šveicarijos ir Danijos specialistų išvadų byloje nėra. Byloje pateikti tik A.Pauliukevičiaus elektroniniai laiškai su šveicaru Thali Michaelu ir danu Nielsu Morlingu.

T.Michaelo elektroniniame laiške nurodyta: „Remdamiesi savo ribotomis žiniomis negali pateikti galutinės bylos tyrimo ataskaitos. Šiuo atveju mirties priežastimi galbūt galėjo būti intoksikacija ar hipotermija (ar klubinio juosmens raumens histologija parodė nedidelius kraujo išsiliejimus?). Kas liečia vaizdą, gali pateikti ataskaitą, tačiau atminkite: tai nėra oficiali ataskaita, skirta teismui“.

Šio Šveicarijos eksperto elektroninio laiško išvadoje teigiama, kad iš vaizdinės medžiagos jis negali nustatyti ar nėra lūžių, nes atsiųstose nuotraukose nesmato viso skeleto.

„Tiesioginio smurto traumų ar medicininio įsikišimo, pvz. gaivinimo, nematyti. Šlapimo pūslė labai išsipūtusi, pilna skysčio, šio fakto reikšmė neaiški“, - rašo T.Michaelas.

A.Pauliukevičius T.Michaelui adresuotame laiške nurodo: „Registruotu laišku išsiuntėme jums 2 kompaktinius diskus. Lauksime jūsų medžiagos įvertinimo. Kaip jums sekasi? Kai jūsų šeima? Tikiuosi, viskas gerai. Kaip jums pavyksta susitvarkyti su gausiu darbu? Seku jūsų ir jūsų kolegų pasiekimus Internetu. Linkiu jums daug energijos ir sėkmės kuriant pažangiausius teisminių tyrimų metodus. Mūsų institucijoje virtopsija vis dar planuose. Dar kurį laiką užtruks, kol virtopsiją imsime naudoti kaip kasdienį darbo modelį. Siunčiu jums geriausius linkėjimus ir linkiu viso ko geriausio“.

N.Morlingo elektroniniame laiške nuordyta, kad skystis galėtų reikšti skendimą, tačiau, anot jo, tai nėra patognomiška. Šis ekspertas teigia iš atsiųstų nuotraukų nematantis jokių sužeidimų, nei lūžių, nei išnirimų, nei plėštinių žaizdų, nei kraujosrūvų.

Paslaptingi DNR ir šūvių pėdsakai

Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje nurodyta, kad ant pateikto tirti butelio, rasto ir paimto įvykio vietos apžiūros metu netoli D.Kedžio lavono, yra rankų pėdsakai, kurie netinka asmeniui identifikuoti. Tas pats parašyta ir išvadose apie tirti pateiktą pistoletą „Baikal“ ir apkabą.

„Rasta žmogaus biologinių pėdsakų, netinkamų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR. Tirti pateikti aštuoni šoviniai, rasti pistoleto „Baikal“ apkaboje, ir vienas šovinys, išimtas iš pistoleto „Baikal“ vamzdžio, yra netinkami objektai biologiniam tyrimui, todėl tiriami nebuvo“, - teigia ekspertai, nors laikinai generalinei prokuratūrai vadovavęs Raimondas Petrauskas ir šios prokuratūros prokuroras Algimantas Kliunka dar preš porą mėnesį neabejodami pareiškė: „ant pistoleto rasta D.Kedžio DNR pėdsakų, šaudė D.Kedys“.

Ekspertai nustatė, kad iš šio pistoleto tikrai buvo šaudyta, šūvių pėdsakai rasti ir ant D.Kedžio puspalčio bei drabužių, tačiau nustatyti, ar šie šūvio pėdsakai yra būtent nuo šio pistoleto specialistai teigė negalintys, nes, jų teigimu, aptiktos šūvio pėdsakų dalelės neturi individualizuojančių požymių. Šūvio pėdsakų ant vyro rankų neaptikta.

„Įvairių kalibrų šoviniai su tokios sudėties kapsulių inicijuojančiomis medžiagomis plačiai naudojami. Tokios sudėties šūvio pėdsakai dažnai pasitaiko ekspertinėje praktikoje“, - teigia jie.

Nors ant D.Kedžio drabužių aptikti šūvių pėdsakai, nebuvo nustatyta, kad jis ginklą nešiojosi su savimi. „Ant tirti pateiktų puspalčio, sportinio bliuzono, sportinių kelnių kišenėse, tirti pateiktose trumpikėse ir marškinėliuose pistoleto „IŽ 79-8 Baikal“ nešiojimo pėdsakų nėra“, - dar vieną siurprizą pateikia ekspertai.

Tose pačiose Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro išvadoje sakoma, kad D.Kedžio pėdsakai tikrai rasti ant cigarečių pakelio su trimis cigaretėmis ir kamštelio, tačiau tiek ant cigarečių pakelio, akinių ir šokolado pakuotės rasti ne vieno, o dviejų žmonių biologiniai pėdsakai. Deja, apgailestauja ekspertai, antro asmens biologiniai pėdsakai nėra tinkami antro asmens tapatybei nustatyti.

Neaišku ir kam priklausė rudas puspaltis rastas šalia D.Kedžio kūno, ant jo jokių rankų pėdsakų neaptikta. Kaip ir ant degtinės butelio bei geltono polietileninio maišelio.

Liudytojas atsidūrė psichiatrinėje

Kad radus D.Kedžio kūną jo veidas buvo kruvinas morge, o ir įvykio vietoje darytose nuotraukose matė ne tik jo artimieji. Tai tvirtina ir vienoje laidojimo paslaugas teikiančioje įmonėje dirbantis liudytojas O.Š.

Vienas pirmųjų įvykio vietoje atsiradęs vyras, tyrėjams aiškino matęs, kad nubėgęs kraujas matėsi D.Kedžio panosėje bei paakyje, nuo kurios nutekėjo per visą veidą.

Deja, šiuos jo parodymus iškart sumenkino pareigūnai, pareiškę, kad kai lavonas buvo paimtas iš radimo vietos, jokio nubėgusio kraujo nebuvo, matėsi tik lavondėmės ir truputis kraujo prie nosies.

Dar labiau nepasisekė žvejui Jonui naktį iš balandžio 16-osios į 17-ąją išėjusiam prie marių žvejoti. Kaip tyrėjams pasakojo vyras, apie 1 val. jis jau ruošėsi užmesti meškeres, kai išgirdo, kad į aikštelę lėtai atvažiuoja kažkoks automobilis.

Jono teigimu, iš tamsios spalvos automobilio išlipo tryse - du vyrai apie 180 cm ūgio, o trečias mažesnis – apie 160 cm ūgio.

Trijulė priėjo prie automobilio bagažinės ir iš jos kažką išsitraukę, pradėjo vilkti žeme. Jonas sako aiškiai girdėjęs vilkimo garsą.

Po to vienas vyras nešulį paėmė už priekio, antras - už galo (trečias, anot jo, ėjo per vidurį) ir visi patraukė į kairę pusę nuo aikštelės. Po 15-20 minučių vyrai grįžo, sėdo į automobilį ir apsisukę išvažiavo.

Tą patį Jonas pasakojo ir balandžio 22 d. parodymų patikrinimo vietoje, o jau kitą dieną atsidūrė ne kur kitur, o netoliese esančioje Žeigždrių psichiatrinėje ligoninėje.

Po „gydymo“ joje, balandžio 27 d., Jono prakalbo visai kitaip. Esą jis savo ankstesnėje apklausoje šiek tiek pagražino ir pats kai ką sukūrė. Prie Kauno marių jis buvo, tačiau žvejodamas matė tik automobilį, nežino, ar jame kažkas buvo, ar iš jo kažkas išlipo.

Tuo labiau nematė jokio traukiamo ir nešamo daikto, visą tai esą  sugalvojo, nes pamanė, kad taip palengvins policijos darbą.

Be to, pasakojo vyras jis buvo susijaudinęs, visą savaitę prieš tai gėrė, išgėręs paskambino ir policijai. Net balandžio 22 d. per apklausą buvo įkaušęs, mat iš ryto „pataisė sveikatą“, o kai yra išgėręs kalba kas papuola ant liežuvio.

Balandžio 23-ąją, anot Jono, jis pats savanoriškai nuvyko į Žiegždrių psichiatrinę ligoninę ir pasiprašė paguldomas. Apie šį savo „prisidavimą“ neinformavo nei motinos, nei sesers.

„Žiegždrių psichiatrinėje ligoninėje gulėjau tris kartus. Pirmą kartą jaunystėje, dar kai ėjo į mokyklą. Antrą kartą - prieš 9 ar 10 metų, šis kartas buvo trečias. Dėl ko tiksliai anksčiau gulėjau ligoninėje negaliu pasakyti, kiek pamena dėl to, kad buvo protiškai atsilikęs“, - pareigūnams pasakojo Jonas.

Iš ligoninės vyras buvo paleistas balandžio 26 d. smarkiai paveiktas raminančių vaistų. Gali būti, kad jis ten būtų gulėjęs ir ilgiau, jei nei dukters ir sesers pastangos vyrą iš ten ištraukti.

Liudytoja apklausta Jono sesuo Jolanta teigia, kad savo brolio geriančio ji nematė nuo balandžio 14 d. Ji būtų net nežinojusi, kur Jonas dingęs, jei balandžio 23 d. apie 12 val. nebūtų jam paskambinusi. „Ateik, mane pasiimti, mane paguldė į Žiegždrius, sese pasiimk mane“, - išgirdo ji brolio maldavimą.

Jono sesers teigimu, ligoninės direktorė Valdonė Matonienė ją pasitiko nesvetingai. „Kokiu reikalu čia atvykote, žmogus pats atsigulė į ligoninę ir tai ne jūsų reikalas“, - daug į kalbas nesileido V.Matonienė. Jono seseriai pasirodė, kad gydytojai kažką slepia.

Panašius parodymus davė ir Jono dukra, patikinusi, kad nei apie tėvo „daugiadienes“, nei apie jo ankstesnius gydymusis psichiatrinėje ligoninėje ji girdi pirmą kartą.

Kieno plaukas D.Kedžio rankoje?

Prokuratūrai jau paskelbus galutines D.Kedžio mirties išvadas net patiems prokurorams kilo įtarimų, kad jose ne viskas pasakyta.

Liepos 15 d. prokuroras A.Mažeika paprašė atlikti papildomą D.Kedžio lavono tyrimą ir atsakyti į kai kuriuos klausimus. Prokurorui įdomu, ar nustatyti D.Kedžio sužalojimai galėjo atsirasti jam gulint kniūbsčiam, jei taip, tai kokiu būdu ir kurie sužalojimai; Ar nustatyti D.Kedžio pomirtiniai sužalojimai galėjo būti padaryti jo apžiūros metu įvykio vietoje, jei taip, kokiu būdu ir kurie sužalojimai; Ar nustatyti D.Kedžio pomirtiniai sužalojimai galėjo būti padaryti jo transportavimo metu, jei taip, kokiu būdu ir kurie sužalojimai?

Taip pat A. Mažeika prašo atlikti nuo D.Kedžio lavono kairio delno paimto plauko tyrimą ir atsakyti, ar tyrimui pateiktas plaukas yra žmogaus, jei taip, ar jis tinkamas asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR ir jei taip, ar šis plaukas yra D.Kedžio; Jei plaukas netinkamas asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR, ar pagal morfologinius požymius jis atitinka D.Kedžio plaukus?

Atsakymai iki šiol negauti.


Šiame straipsnyje: Kedys

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių