Žmonės, būkite atsargūs dėl naujųjų judėjimų

Lietuvos Mokslų Akademijos salėje įvyko visuomeninio diskusijų forumo „Tauta, piliečiai, valstybė“ susitikimas tema „Tauta ir piliečiai: Ar esame savo valstybės šeimininkai?“  Renginyje dalyvavo filosofai Bronius Genzelis, Romualdas Ozolas, rašytojas, kultūrologas Vytautas Rubavičius, o vietoj susirgusio teisininko Kęstučio Čilinsko kalbėjo jo dukra.

Įžanginį žodį tarė Lietuvos Mokslų Akademijos Prezidentas Valdemaras Razumas ir poetas Justinas Marcinkevičius. Renginį vedė politikos apžvalgininkas Alvydas Medalinskas. Dalyvavo daug žmonių akademinės bendruomenės, kultūros ir meno pasaulio, studentijos atstovų, visuomeninių organizacijų narių, užpildydami visą didžiulę salę.

Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad čia susirinko visi, „kam rūpi Lietuvos valstybė ir jos ateitis, kurie yra įsitikinę, jog tauta ir piliečiai turi imtis atsakomybės bei iniciatyvos už savo valstybės ir tautos likimą“. Dauguma kalbėjusių išsakė pozityvių minčių, kad ir kritikuodami Vyriausybę bei partijas, pvz. prof. Br Genzelis taikliai pastebėjo, kad Tėvynės Sąjungos narys, parlamentaras A. Adomėnas palaiko iniciatyvą išjudinti priešingos krypties sąjūdį, kurio šūkiu galėtų būti „stabdyk lietuvinimą“. (Sugrįžęs namo perskaičiau tą straipsnį, ir supratau kad iš didelio rašto, išeina iš krašto) Ir dabar patys lietuviai dar neva išsilavinę patriotai svaičioja, kaip paniekinti lietuvių kalbos puoselėjimą, gryninimą?

Profesorius klausia, kaip reaguoja konservatorių partijos kolegos ir iš vis ar jie domisi? O reikia domėtis, netgi tartis su tais, kurie valdančiąją pusę kritikuoja ir ypač su tais, kurie jus palaiko ir turi valstybingumo idėjų. Užtenka jau vienos pamokos, kai dužo Seimo langai. O VSD netgi nepramatė ir neįspėjo.

Daugiausiai kritikos strėlių kliuvo Vyriausybei ir ypač premjerui Andriui Kubiliui. Net keli pasisakiusieji kirto dėl „Leo LT“ aferos ir kaip ten baigėsi, išardant, ar nauja nesudaryta kitoje formoje? Tik, neaišku, kodėl kalbėtojai „nežinojo“, kad buvusio premjero Gedimino Kirkilo žmonos sūnus sugalvojo „Leo LT“ kaip pasipelnymo šaltinį? Tiesa, ir aš tada negirdėjau opozicijos tuometinio lyderio A.Kubilio aiškaus pasipriešinimo Vyriausybei, o posakis 2 k buvo labai populiariai komentuojamas ir „Leo LT“ prasme.

Taigi pirmas įspūdis, kad valdžia (dabartinė) visokiais būdais tiktai skandina valstybę, nebėra gerų politikų, buvo kurstomas vien nihilizmas. „Draugai“, jeigu valdžios visos ir vienodos, tai kairieji valdė tris kadencijas, o G.Kirkilo Vyriausybės kai kurioms ministerijos dar net paliko skolas ateinančiai (dabartinei valdžiai). Jokio vyriausybinio pramatymo nebuvo dėl ateinančios krizės.

O argi „filosofams“ sunku yra suvokti, kas apiplėšė savo tautą su tokiomis dujų kainomis? Kodėl nepasirūpino  alternatyvos. Atvežtos dujos iš Norvegijos ar kitur būtų žymiai pigesnės negu dabar gali lupti kaimynas ir tt. O kas užveisė tuos tarpininkus? Baltarusijai parduoti už 4 centus elektros energiją, (tada kai veikė atominė elektrinė) o  piliečiai mokėdavo net po 35 cnt.

Paskui paaiškėjo, kad baltarusiai šiems tarpininkams atsilygindavo nafta, taigi jie šiandien yra milijonieriai, apsukę eilinius piliečius. Čia galima pratęsti ilgą sąrašą sunkių ekonominių  nusikaltimų, kuriuos pagrindinai ir vykdė buvę komuniagos, nes daugiausiai sėdėjo valdžioje. Dalis klausytojų laukė, o ką pasakys apie Dujotekaną?

Internete juk rašoma: „2002 m. prasidėjus „Lietuvos dujų“ privatizavimui, kai kurie politikai viešai abejojo proceso skaidrumu. „UAB Dujotekana“ ir „Lietuvos dujos“ po 2002 m. įvykusio privatizavimo tapo monopolinėmis dujų tiekimo įmonėmis ir dujas tiekia su 17 ir atitinkamai 15 proc. antkainiais, kai valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos siūloma dujininkų pelno marža yra 7-8 proc. Dujotekanos“ apyvarta 2005 m. siekė 170 mln. lt (2004 m. – 309 mln. lt); grynasis pelnas 2005 m. – apie 19 mln. lt.“

Mums nereikalingi tarpininkai, o jeigu reikia, galėtų būti pati valstybė. Kodėl pono Bronislovo Lubio „Achema“ ima dujas iš Rusijos be tarpininkų? Ar ne šitie ir dar globojami V.Adamkaus išsiuntė karininką A.Pociūną į Gardiną, kad mažiau matytų korupcijos? Taigi išvada labai liūdna: valstybė nesirūpina savo patriotais, nesugeba apginti savo tikrųjų patriotų. O valstybę sudarome mes visi ir valdantieji ir piliečiai, kurie išsirenka maumenus.

Jie labai stipriai „prikėlė“ Tautą. Tai kaip čia dabar kritikos šiuo adresu jokios nebuvo. (Nebent kažkokia užuomina), kad buvę kolektyvinio turto sergėtojai sukūrė laukinį kapitalizmą. Poetas J.Marcinkevičius tik užsiminė apie „nekontroliuojamą privatizaciją“. O kas gi ją darė? Pertvarkos metais privatizavimo iniciatyvą galėjo paimti tik buvę komunistai, nes ne partiniai beveik niekur sovietų Lietuvoje negalėjo užimti valdančiojo posto.

Atrodo, kad daugelis sąjūdiečių su specialia užduotimi ėjo į sąjūdį, kad paskui galėtų sugriauti žmonių pasitikėjimą valdžia. Žinoma, iš dalies mes dar esame neatsikratę sovietinio mentaliteto, be to, dar neišėjo tie, kurie mus „išvadavo“, jie tebedirba, jaukdami mūsų protus. Sąjungininkams okupavus Vokietiją, įvedus kariuomenę, buvo priimti įstatymai, kad naciai negali užimti vadovaujančių postų ir viskas greitai užgijo, tauta atsigavo. O mes to negalėjome padaryti.

Jeigu prof. Vytautas Landsbergis vos griežčiau pasisakydavo, tuoj žiniasklaida šaukdavo: „auga diktatūra“, tada atsirasdavo intelektualų laiškai, o juozaičiai imdavo įrodinėti „istorines klaidas“ (Jis rašė, kad išrinktas Seimo pirmininku prof. V. Landsbergis turėjo atsisakyti ir pakviesti poną A. Brazauską būti Seimo pirmininku). Aišku, kur būtų jis nuvedęs.

Visą laiką įvairiausiais metodais buvo žlugdoma tautos prisikėlimo dvasia. Todėl taip ir gaunasi, anot poeto J. Marcinkevičiaus: "Mes prieš dvidešimtmetį sukūrėme valdžios principus, atrodo, demokratinius principus (rinkimai, skyrimai, partijų veikla). Deja, visa tai neduoda rezultatų. Pavirtome kažkokia mase“... Gaila, kad mūsų didis poetas Justinas Marcinkevičius konkrečiai nieko neįvardijo, o abstrakčiomis mintimis kaltina tuos vargšus apgautus žmones.

Pagrindinė mintis persmelkė, kad jeigu mušama tik į vienus vartus, reiškia šiandieninė Vyriausybė dirba gerai, jau tvarko energetiką ir klanas nebeteks pinigų.

Jeigu nori, Tėvynės Sąjunga ir Krikščionių partija, kad tauta jus remtų, jūsų pozityvius žingsnius, jūs pasižymėkite skaidrumu, kad nepriliptų šita kritika. Pagaliau nutilus „Leo LT“ istorijai, taip ir liko netišku, kaip baigėsi, gal labai gerai šitiems ponams atsilyginote, o tuo tarpu veržiate diržus iš paskutiniųjų pensininkams, motinoms su vaikais pašalpas, mažindami pensijas. Tad jeigu jūs skiriatės nuo tų, kurie nori engti Lietuvą, darykite spaudos konferencijas ir viešai duokite išsamias ataskaitas, atsakyti dar reikia oficialiai, o ne iš žiniasklaidos gaudyti, kaip buvo atsisveikinta su „Leo LT“ magnatais.

Profesionalai, kurie tuo domisi, gal jie ir žino, bet eiliniam skaitytojui sunku suprasti. Turite bendrauti stipriai su žmonėmis, kad vieną kartą įsiklausytumėte į liaudies opiniją, ir suprastumėte kiek jinai gali būti suvedžiota ir kiek jūs esate „tokie pat“? Tai yra objektyvus ir išmąstytas prašymas, pergyvenant, kodėl tokie kaip Navickas ilgai galėjo išsėdėti mero poste? Tad kadrų politikoje neduokite pagrindo tokioms racijoms. Parodykite paslaugumą ir dėmesį projektams, iniciatyvoms, o dabar dauguma sako, tiek kairieji, tiek dešinieji sutvarko greitai savo vilas, firmas, o tu paprašyk, ką nors dėl tautos reikalų, jie sunkiai supranta arba laiko neturi.

Pagaliau jokia vyriausybė negali efektyviai dirbti, kai Seime yra pakankami destruktyvių elementų. Pagalvojome, kad kalbėjusieji atsigręs į savo kampą ir papasakos, kaip ministrė ES lėšas panaudojo. O gal mes klystame, tai forume galima išsiaiškinti. Juk kas ne kas, betgi Romualdas Ozolas žino, kodėl ir kas pakelė kainas tą nelemtiną dieną, kai vos Seimo rusakalbiai neužėmė.

Dar įdomiau, kada gerb. R.Ozolas Europos Sąjungą palygino su Sovietų ir Liublino Unija, „ir kas iš to išėjo lietuviams“. Vedantysis teigė rimtu tonu, kad „niekas nežino, kas rašė Sovietų Sąjungos konstituciją, o kas ar žinote rašė  ES konstituciją“?. Argi galima okupantus sulyginti su tais, kurie mums nieko blogo nėra padarę, bet tų valstybių žmonės buvo už Lietuvos laisvę. Čia mes referendumu, neturėdami kito pasirinkimo beveik vienbalsiai pasirinkome ES.

Rimtomis, tikrai, akis badančiomis temomis vedantieji nekalbėjo. Ne patogu. O kaip pasakyti, kad aukštas narys partijos Tvarka ir teisingumas sutartinai yra davęs vizitinę kortelę kontrabandos bosams, kaip ženklą, kad ją parodžius prie sienos muitinėje, kontrabandistas būtų praleistas. O šiandien jis Seime atstovauja rinkėjus partijoje Tvarka ir Teisingumas. O kad  prokurorai nesusitvarko su Viktoru Uspaskichu, kuris įtariamas nelegaliai atsivežęs pinigų, daro rinkiminę kompaniją,  apie tai niekas nieko nekalbėjo. Taigi yra užburtas ratas, kuriame sukasi infiltruoti ir dažnokai korumpuoti pareigūnai Vyriausybėje, Seime, teisėsaugoje ir žiniasklaidoje.

Ar šiandieninė VSD pasidomės pareigūnu, kuris per interviu pareiškė, kad atominė elektrinė yra statyti per brangu, geriau investuoti į Karaliaučiuje statomą atominę elektrinę. (Kad per brangi, tai čia yra protinga nagrinėti)  Užuot pareiškęs protestą, kad prie Lietuvos sienų statomos atominės elektrinės, jis dar netgi pasiūlo bendradarbiavimą. Ir „nežino“, kad gali vienu metu sugęsti kaip pvz. naftotiekis Družba ir nebėra investuotų pinigų. Ačiū Prezidentei, kuri maloniai V Putinui padėkojo už pasiūlymą ir atsisakė prisidėti prie to projekto.

Tie, kurie nelinko kritikuoti, žarstė filosofines frazes. Gražios kalbos, bet jos iš esmės nieko neįvardija, o greičiau užglosto tikrą problematiką.  Buvo ir tokių aktorių, kurie liepė atsistoti, prisiimti atsakomybę ir klausė ar eisime į gatves? Įstojo vienas kunigas kalbėti, matyt jau buvo sudirgintas, kad per garsiai kalbėjo, bet už tai visi girdėjo. Jo mintys beveik tokios: „ Gerbiamieji, tiek daug galėję, tiek negalėję, laisvę laimėję, bet kad po 20 metų keliamas klausimas, „ar esame savo valstybės šeimininkai“, rodo liūdną valstybės padėtį. Atsakas yra vienas reikia kurti naują sąjūdį ne tautiniams jausmams dilginti, bet nagrinėti konkrečiai problemas ypač ekonomines, taip kaip nagrinėjo nužudytas karininkas Pociūnas.

Čia tiek išsakyta įdomių minčių, bet vis tik kai politikai turėtų suvokti tautos strategiją, o dabar, kai vienas pirmyn, kitas atgal, tai tauta yra plėšiama. Jau mūsų kunigaikščiai svajojo apie Vakarų Europą. Privalom būti ES viduje ir ją kritikuoti, tobulinti. Keista, kad nei vienas iš kalbėjusiųjų nepastebėjo, kad drumsčiamas vanduo sąmoningai. Kudakuojama, ar buco CŽV kalėjimai, tuo tarpu nemato, anot M Laurinkaus, kad Lietuvoje dirba trys tūkstančiai Rusijos agentų. Ką jie dirba? Taip, kad mes nebūtume savo krašto šeimininkais, o bėgtume svetur. Gamta nemėgsta tuštumos, ją užpildo kiti. Mano pažiūros nei dešinę nei į kairę ir už tautų draugystę. Tad telaimina Dievas naują tikrą Sąjūdį. Tegyvuoja amžinas Baltijos kelias Europos Sąjungoje rėmuose“. Patriotai plojo, o kiti pasimetė po atviro žodžio griausmo.

Atrodė, kad mus visus jungia tas nerimas dėl Lietuvos išnykimo. Verta pagarbiai pakartoti V. Radžvilos žodžius: "Jeigu tauta nežino, kokios valstybės ji nori, tai ji tėra tautybė. Jau dvidešimt metų Lietuvoje yra kuriama pilietinė visuomenė, tačiau pilietinė visuomenė nebūtinai yra pilietiška visuomenė. Galima ugdyti piliečiais, nepaaiškinus, kieno tu esi pilietis - ar pasaulio, ar valstybės, ar miesto. Valstybė yra tas kevalas, kuris saugo tautą nuo išnykimo. Kol neateis supratimas, kad galime išnykti, tol niekas nepasikeis“.

Grįžtant namo ir apsvarsčius kalbų tūrinį, drįstama teigti, kad, Forumo pradžia labai yra neaiškios kilmės. Neįžeidžiant Forumo rengėjų, kurių dalis turi gerą intenciją ir logiką „Jeigu būtų daugiau pasitikėjimo savo valstybe, manau, kad daugiau žmonių galvotų apie tai, kaip gyventi Lietuvoj, kaip čia kurti, o ne galvoti, kad aš čia vienus metus pagyvensiu, o paskui galvosiu, kur išvykti", - priežastis, dėl kurių būtent dabar atsirado poreikis organizuoti tokį susibūrimą,  teisingai pastebėjo Forumo organizatorius A. Medalinskas sujungė, apvalė Forume išsakytas per daug naivias mintis ir padarė gražių minčių kūrinėlį apie Forumą. Jie moka dirbti. O praėjusį šeštadienį vėl trinktelėjo naujas judėjimas, įžeisdamas visą mūsų tautą. Vėl išlindo eksparlamentaras Algirdas Paleckis, steigdamas „Antinacistinį judėjimą“.

„Vilniuje kuriamas antifašistinis judėjimas, kovosiantis su nacizmo idėjų plėtra Lietuvoje“. Jis atseit „grėsmę nacizmo idėjų plėtrai mato jau nuo mokyklos suolo“.  A. Paleckis, sieks demaskuoti „neonacizmo apraiškas Lietuvoje“. KUR, žmogau, matai nacizmą, pirmiau pasidomėk Rusijos „demokratija“ Kažin ar naujas Forumas į tai atkreips dėmesį?

O gal mes kurkime tokį Sąjūdį, kuris imtų kontroliuoti VSD veiklą, kažin ar Lietuvos saugumas užkirs jiems kelią trukdyti tautai žengti demokratijos keliu ir stiprinti nepriklausomybę. Ar jie pasikvies iš Rusijos spec. tarnybas kovoti su „teroristais“, kaip su Kusaite.

Čia mes jau kreipiamės ir į Prezidentę, kad piliečiai nėra saugomi nuo užsienio žvalgybų sekimo ir net dalyvavimo tardyme. Konstitucijos pažeidimai daromi ypatingos paskirties pareigūnų. O gal sąmoningai valoma tauta Rusijos įtakos zonai atkurti?

Žmonės, būkite budrūs, nes valstybę griauna iš visų pusių, kas tik nori.NAUJAUSI KOMENTARAI

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

 • Veidaknygė – pavojinga ar palaiminga?
  Veidaknygė – pavojinga ar palaiminga?

  „Facebookui“ rūpi tik „Facebookas“. Ką Markas Zuckerbergas besakytų apie žmonių bendruomenę ar savo paties indėlį, jo kompanija siekia tik savo pačios interesų – ir veikia prieš viešąjį gėrį“. Tai...

 • Tarpukario pradinukų pėdsakai
  Tarpukario pradinukų pėdsakai

  Neketinu rašyti apie šiuolaikinę pradinę mokyklą, apie jos pasiekimus ar problemas. Temą padiktavo apdulkėjęs senų nuotraukų albumas arba tai, kas iš jo liko. Intriga atsirado ne tik dėl to, kad daugumos žmonių, su kurių žvilg...

  1
 • Samurajų genijaus palikimas
  Samurajų genijaus palikimas

  Kovo 23-ioji – ypatinga diena kino mylėtojams ir šiuo menu besidomintiems asmenims. Tą dieną gimė vienas žymiausių kino režisierių iš Japonijos Akira Kurosawa (1910–1998). Šio asmens kūrybinis palikimas yra ne tik Teka...

  2
 • Reikalingi žmonės
  Reikalingi žmonės

  Naujausia džiugi žinia iš Vyriausybės rūmų: premjeras Saulius Skvernelis dar padidins išmokas vaikams. Jau kitą sausį galbūt net padvigubės nuo dabartinių 30 iki 50–60 eurų. O dabar visi dabartinius eurus gavo? 83 proc. Lietuvos....

  3
 • Rusija iki 2024 m.: tai kas ten <span style=color:red;>(ne)</span>įvyko
  Rusija iki 2024 m.: tai kas ten (ne)įvyko

  Kai 1999-ųjų žiemą kartu su šeima išvažiavome į Palangą pasitikti naujojo tūkstantmečio, nenutuokiau, kad po kelių valandų tapsiu pirmuoju Lietuvos atstovu, kuriam teks komentuoti Boriso Jelcino valdžios perdavimą saugumo karininkui ...

 • Pozityvumas ir moralinis korektiškumas
  Pozityvumas ir moralinis korektiškumas

  Pavasaris lyg ir ketina pasirodyti. Su šviežia žaluma, šiluma, paukščių čiulbėjimu tarsi pažadėtas geresnis ūpas, tad galvoju apie pozityvumą. Tiksliau – kur sveikoji riba tarp amžino pozityvumo ir gyvenimo tokio, koks jis...

 • Putinternas dar laikosi
  Putinternas dar laikosi

  „Rusija veda pirmąjį pasaulyje hibridinį karą“, – rašo dienraštyje „Neue Zürcher“ rusų sociologas Igoris Eidmanas, nužudytojo opozicijos politiko Boriso Nemcovo pusbrolis. ...

  5
 • Filipo misija
  Filipo misija

  Toks didelis ir pūkuotas blizgančia butaforine karūna, skirtingais sportiniais batais a la "dvylikametės svajonė", su prie jų priderintomis treningo kelnėmis ir, žinoma, pagyvenusias damas hipnotizuojančia šypsena – toks rusų e...

  19
 • Metas atsisveikinti
  Metas atsisveikinti

  Na ką, romanas baigėsi? Ballų šou pasiekė apogėjų. LaVaras Ballas jau nesirinkdamas žodžių keikia Virginijų Šeškų. Deda į šuns dienas vairininko treniruočių metodus. Kaip ir jo manierą emocingai vadovauti savo komanda...

  2
 • Agentas 007 iš Žuvininkystės tarnybos
  Agentas 007 iš Žuvininkystės tarnybos

  Tautos išmintis sako, kad žuvis pūva nuo galvos. O prieš kelias dienas žurnalistai nufotografavo, kad Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės tarnybos direktoriaus pavaduotojo Aido Adomaičio namo kieme stovi beveik nauja valdiška &b...

  22
Daugiau straipsnių