RRT: elektroninių ryšių rinkos 2012 m. IV ketvirčio duomenys

Vykdydama Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) iš elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų surinko duomenis apie jų vykdytą veiklą 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį.

Bendra elektroninių ryšių rinka (vertinant pagal pajamas iš fiksuotojo ryšio tinklo ir paslaugų, judriojo ryšio tinklo ir paslaugų, skirtųjų linijų, interneto prieigos ir kitų duomenų perdavimo paslaugų, nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų teikimo, televizijos veiklos, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo,  laidinio radijo veiklos ir iš elektroninių ryšių tinklų sujungimo) 2012 m. IV ketvirtį sudarė 561,75 mln. Lt. Palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, rinka sumažėjo 2,5 proc., o palyginti 2012 metus su 2011 metais, ji sumažėjo 5,2 proc.

2012 m. IV ketvirtį, palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sumažėjo 4,2 proc. ir sudarė 80,31 mln. Lt. Palyginti 2012 metus su 2011 metais, investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sumažėjo 26,2 proc.

Plačiajuosčio ryšio technologijas (fiksuotojo ir judriojo) naudojančių interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 2012 m. IV ketvirčio pabaigoje buvo 1 054,3 tūkst., iš jų 772,7 tūkst. (73,3 proc.) plačiajuosčio interneto prieigos paslaugas gavo viešaisiais fiksuotojo ryšio tinklais (tiek laidiniais, tiek belaidžiais), 281,5 tūkst. (26,7 proc.) – viešaisiais judriojo ryšio tinklais, naudojant kompiuterį. 2012 m. IV ketvirčio pabaigoje 66,2 proc. namų ūkių naudojosi plačiajuosčio interneto prieigos paslaugomis. Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 2012 m. IV ketvirčio pabaigoje pasiekė 35,4 proc.  per ketvirtąjį ketvirtį išaugo 0,8 procentinio punkto, per metus – 4,5 procentinio punkto.

2012 m. IV ketvirtį abonentų, kurie naudojasi interneto prieigos paslaugomis, teikiamomis šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skaičius išaugo 2,7 proc. (10,8 tūkst. naujų prijungimų), per metus – 11,9 proc., atitinkamai abonentų, kurie interneto prieigos paslaugas gavo belaidžio ryšio linijomis, skaičius per IV ketvirtį išaugo 5,2 proc. (6,4 tūkst. naujų prijungimų), per metus – 20,4 proc., abonentų, interneto prieigą gavusių viešuoju judriojo ryšio tinklu, naudojant kompiuterį, skaičius per IV ketvirtį išaugo 2,3 proc. (6,2 tūkst. naujų prijungimų), per metus – 9,6 proc.

Pajamos, gautos už interneto prieigos paslaugų teikimą per 2012 m. IV ketvirtį, palyginti su 2012 m. III ketvirtį gautomis pajamomis, išaugo 3,3 proc. ir sudarė 103,97 mln. Lt. 2012 metais, palyginti su 2011 metais, jos sumažėjo 1,8 proc.

Pajamos, gautos už kitų duomenų perdavimo paslaugų teikimą per 2012 m. IV ketvirtį, palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, sumažėjo 1,3 proc. ir sudarė 21,16 mln. Lt. Pajamos, gautos už duomenų perdavimo paslaugų teikimą 2012 metais, palyginti su 2011 metais, beveik nepakito (sumažėjo 0,24 proc.).

2012 m. IV ketvirčio pabaigoje 709,6 tūkst. abonentų (t. y. 57,2 proc. visų namų ūkių) naudojosi mokamos televizijos (angl. Pay-TV) paslaugomis, teikiamomis kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos (KTV ir MDTV), skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T), palydovinės televizijos tinklais, bei televizijos, teikiamos naudojant IP technologijas (IPTV), paslaugomis, per IV ketvirtį abonentų mokamos televizijos abonentų skaičius išaugo 4,1 proc. Pajamos už mokamos televizijos paslaugų teikimą, gautos per 2012 m. IV ketvirtį, sudarė 49,92 mln. Lt. Palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, pajamos už mokamos televizijos teikimą išaugo 6,4 proc. Palyginti 2012 metus su 2011 metais, šios pajamos išaugo 10,2 proc.

2012 m. gruodžio 31 d. kabelinės televizijos paslaugomis naudojosi 412,9 tūkst. abonentų (per 2012 m. IV ketvirtį išaugo 2,2 proc.), mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugomis – 17,5 tūkst. abonentų (per 2012 m. IV ketvirtį išaugo 3,6 proc.). Pajamos, gautos už šių paslaugų teikimą 2012 m. IV ketvirtį, palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, išaugo 6,1 proc. ir sudarė 24,23 mln. Lt.

2012 m. IV ketvirčio pabaigoje 399,1 tūkst. arba 56,2 proc. visų mokamos televizijos abonentų naudojosi skaitmeninės televizijos paslaugomis, iš kurių 119,9 tūkst. naudojosi kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos, 102,5 tūkst. – televizijos, teikiamos naudojant IP technologijas (IPTV), 75,8 tūkst. – mokamos skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugomis. Per IV ketvirtį mokamos skaitmeninės televizijos abonentų skaičius išaugo 6,2 proc., o per metus – 17,3 proc.

Pajamos, gautos už skaitmeninės televizijos teikimą, 2012 m. IV ketvirtį, palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, išaugo 5,1 proc. ir sudarė 33,2 mln. Lt, o palyginti 2012 metus su 2011 metais, šios pajamos išaugo 21,0 proc.

Pajamos, gautos už radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimą 2012 m. IV ketvirtį, sudarė 4,78 mln. Lt (palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, sumažėjo 34,1 proc.). Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo rinka, vertinant pagal pajamas, 2012 metais, palyginti su 2011 metais, sumažėjo 13,0 proc.

Pajamos, gautos už viešųjų judriojo ryšio tinklų ir viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimą per 2012 m. IV ketvirtį, sudarė 221,27 mln. Lt, iš jų paslaugų teikėjų (neteikiančių savo tinklo) pajamos sudarė 5,36 mln. Lt (arba 2,4 proc.). Į šias pajamas neįskaičiuotos pajamos, gautos už tinklų sujungimą, bei pajamos, gautos už interneto prieigos paslaugų teikimą viešaisiais judriojo ryšio tinklais, naudojant kompiuterį. Palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, 2012 m. IV ketvirtį gautos bendros pajamos sumažėjo 5,7 proc., paslaugų teikėjų, neteikiančių savo tinklo, pajamos sumažėjo 0,1 proc. Judriojo telefono ryšio rinka (vertinant pagal pajamas) 2012 metais, palyginti su 2011 metais, sumažėjo 3,0 proc.

Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų (SIM kortelių) skaičius per 2012 m. IV ketvirtį išaugo 0,9 proc. ir jo pabaigoje buvo 5,00 mln., t. y. 167,7 abonentų 100 gyventojų, o per metus šis skaičius išaugo 1,2 proc.

108,6 tūkst. aktyvių judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų naudojosi M2M (angl. Machine-to-machine arba Man-to-machine, arba Machine-to-man) paslaugomis, t. y. apie 2,2 proc. visų aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus. Per 2012 m. IV ketvirtį jų skaičius išaugo 4,7 proc.

Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių UMTS (trečiosios kartos viešojo judriojo telefono ryšio tinklo) paslaugomis, skaičius per 2012 m. IV ketvirtį, palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, sumažėjo 2,7 proc. ir sudarė 1 609,2 tūkst., iš kurių 9,1 tūkst. abonentų (50,2 proc. daugiau nei III ketvirtį) pasinaudojo UMTS tinklu teikiamomis viešojo judriojo telefono ryšio vaizdo skambučių paslaugomis.

Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, trukmė per 2012 m. IV ketvirtį, palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, išaugo 0,7 proc. ir sudarė 1 890,1 mln. min. Bendra viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių trukmė 2012 metais, palyginti su 2011 metais, išaugo 3,8 proc.

Abonentų, kurie per 2012 m. IV ketvirtį naudojosi viešuoju judriojo ryšio tinklu teikiamomis paketinio duomenų perdavimo paslaugomis (GPRS/EDGE, UMTS, UMTS HSDPA, LTE), skaičius sudarė 1 802,0 tūkst. (2,8 proc. daugiau negu ankstesnį ketvirtį ir  5,3 proc. daugiau negu 2011 m. IV ketvirtį). 2012 m. IV ketvirtį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis, naudojantis viešuoju judriojo ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo paslauga, palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, išaugo 22,0 proc. ir siekė 2 825 terabaitų (TB). Palyginti 2012 metus su 2011 metais, išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis išaugo 46,3 proc.

2012 m. IV ketvirtį buvo išsiųsta 8,2 proc. daugiau SMS (1 936,7 mln.) ir 1,2 proc. mažiau MMS (1,54 mln.) negu 2012 m. III ketvirtį. Palyginti su 2011 metais, 2012 metais išsiųstų SMS skaičius sumažėjo 4,1 proc., išsiųstų MMS skaičius išaugo 1,1 proc.

Per 2012 m. IV ketvirtį Lietuvos viešųjų judriojo ryšio tinklų operatoriai užregistravo 64 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazines stotis (27 išregistravo), 103 UMTS bazines stotis (4 išregistravo) ir 10 naujų LTE bazinių stočių (4 išregistravo). Įskaitant naujas stotis, iki 2012 m. gruodžio 31 d. buvo užregistruotos 3 472 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazinės stotys, 1 678 UMTS bazinės stotys ir 133 LTE bazinės stotys. Per metus GSM/DSC judriojo radijo ryšio bazinių stočių skaičius išaugo 9,5 proc., UMTS bazinių stočių skaičius – 17,7 proc., LTE bazinių stočių – apie 6 kartus.

Pajamos, gautos per 2012 m. IV ketvirtį už viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų ir viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimą, sudarė 60,02 mln. Lt, alternatyvių viešojo fiksuotojo telefono ryšio teikėjų pajamos – 4,32 mln. Lt arba 7,2 proc. Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, bendros fiksuotojo telefono ryšio teikėjų pajamos beveik nepakito (sumažėjo 0,03 proc.), alternatyvių teikėjų pajamos išaugo 17,5 proc. Palyginti su 2011 metais, 2012 metais bendros pajamos sumažėjo 9,4 proc., alternatyvių teikėjų pajamos sumažėjo 10,3 proc.

Bendras viešojo fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius per 2012 m. IV ketvirtį sumažėjo 9,0 tūkst. arba 1,4 proc. ir 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 659,8 tūkst. linijų. Per metus viešojo fiksuotojo telefono ryšio linijų sumažėjo 35,9 tūkst. arba 5,2 proc.

Bendras viešuosiuose fiksuotojo telefono ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių srautas 2012 m. IV ketvirtį, palyginti su 2012 m. III ketvirčiu, išaugo 10,5 proc. ir sudarė 315,9 mln. min. Palyginti 2012 metus su 2011 metais, inicijuotų pokalbių trukmė sumažėjo 10,2 proc.

Bendra inicijuotų pokalbių, naudojant IP protokolą, trukmė 2012 m. IV ketvirtį sudarė 5,99 mln. min.(1,9 proc. visų inicijuotų fiksuotosios telefonijos minučių), tarp jų 1,30 mln. min. tarptautinių pokalbių trukmė (8,9 proc. visų tarptautinių pokalbių). Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, bendra IP telefonijos skambučių trukmė išaugo 10,4 proc. Pajamos, gautos už mažmeninių IP telefonijos paslaugų teikimą, 2012 m. IV ketvirtį sudarė 1,19 mln. Lt, tarp jų – 0,40 mln. Lt už tarptautinių pokalbių teikimą. Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pajamos, gautos už mažmeninių IP telefonijos paslaugų teikimą, išaugo 4,9 proc.

Iki 2012 m. IV ketvirčio pabaigos judriojo telefono ryšio numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo 810,3 tūkst. abonentų, t. y. 16,2 proc. visų aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų. Per 2012 m. IV ketvirtį į kitą viešąjį judriojo ryšio tinklą buvo perkelta 36,5 tūkst. numerių (8,3 proc. mažiau negu per 2012 m. III ketvirtį). Iki 2012 m. gruodžio 31 d. fiksuotojo telefono ryšio numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo 27,9 tūkst. abonentų (4,1 proc. visų fiksuotojo telefono ryšio abonentų skaičiaus). Per 2012 m. IV ketvirtį buvo perkelta 1,2 tūkst. fiksuotojo telefono ryšio numerių (16,1 proc. daugiau negu per 2012 m. III ketvirtį).NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių