Vilniaus knygų mugė 2010: šeštadienis - nekasdieninių pasimatymų diena (programa)

Šeštadienis, vasario 20 d. NEKASDIENIŲ PASIMATYMŲ DIENA

10.00

Stendas 5.A21  Lietuvos radijo tiesioginė laida „Kultūros savaitė“. Veda G. Jankauskienė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

10.30

Konferencijų salė 5.3 Filmas mokytojams „Pačios keisčiausios sąjungos istorija“: idėjos istorijos pamokoms. Renginį veda L. Deveikis (Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje)

11.00

Konferencijų salė 5.2 Pauliaus Jurkevičiaus knygos „Staltiesės ritmu“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Oželis, L. Lavaste. Renginį veda L. Varanavičienė (Tyto alba)

Rašytojų kampas  2009 m. geriausių knygų dvyliktuko aptarimas ir LLTI premijos laureato paskelbimas . Dalyvauja M. Kvietkauskas, J. Sprindytė, G. Vaškelis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Forumas   Projekto „Written in Italy“ pristatymas ir pranešimas „Italų kalba pasaulyje: literatūros vertimai oficialiais UNESCO duomenimis“. Pranešimus skaito V. Cassano, D. Grittani (Foggia universtitetas, Italų kultūros institutas Vilniuje)

Gurmanų susit mų kampas Kulinarinės knygos „Beatos virtuvė“ pristatymas (Laisvos valandos)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

Stendas 5.C02  Rima Pociūtė (Homo liber)

11.30

Rašytojų kampas  Enciklopedijos 300 Baltic writers: Estonia, Latvia, Lithuania pristatymas. Dalyvauja M. Kvietkauskas, J. Sprindytė, G. Vaškelis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

12.00

Konferencijų salė 5.1 Baltijos atminties ir minties žemėlapis. Leonido Donskio knygos „99 Baltijos istorijos“ pristatymas. Dalyvauja autorius, M. Drunga, R. Rastauskas, G. Skudžinskas. Renginį veda E. Aleksandravičius (Druka)

Konferencijų salė 5.2 Arvydas Šliogeris: filosofo dienoraščiai ir fotosofo vaizdaraščiai. Dalyvauja autorius, V. Daujotytė, A. Kunčius, G. Kadžiulytė. Renginį veda N. Kardelis (Apostrofa)

Konferencijų salė 5.3 Valdžio Celmo knygos „Baltų simboliai ir ženklai“ pristatymas. Dalyvauja J. Trinkūnas, V. Tumėnas, D. Irbytė, apeiginio folkloro grupė „Kūlgrinda“ (Mintis)

Rašytojų kampas  Žodžio ir muzikos spektaklis „Prabudimai“. Dalyvauja S. Dikčiūtė, G. Aleksa, T. Dobrovolskis, V. Narkevičius, R. Kulytė, D. Rakauskas, V. Šoblinskaitė Aleksa (Nemunas)

Forumas   Jurgos Baltos ir Jurgos Juodos knygos „Gatvių knyga“ pristatymas. Dalyvauja S. Repečka, Jurga Juoda, Jurga Balta, A. Ostrovskaja. Renginį veda K. Sabolius (Baltos lankos, Pravda)

Stendas 3.01   Susitikimas su Europos Parlamento nariu Vytautu Landsbergiu (Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje)

Stendas 5.D06  Susitikimas su knygos „Mokykis suvokti tekstą“ ir kitų lietuvių kalbos mokymuisi skirtų leidinių autore Lione Lapinskiene (Magilė)

Stendas 5.A15/5.D18  Flintas pristato – nugalėk piratiškų nuotykių žaidime „Laivynas“! (Jūsų flintas)

Stendas 5.D27  Bendraminčių klubas „Kurkime kartu“ (Mintis)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė  Paulius Jurkevičius (Tyto alba)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

13.00

Konferencijų salė 5.1 „Sofijos pasaulis“: nepavargstanti knyga. Susitikimas su norvegų literatūros žvaigžde Jostein Gaarder. Dalyvauja S. Gilas, E. Išganaitytė. Renginį veda R. Drazdauskienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.2 Be gimimo dienų. Galinos Dauguvietytės knygos „Dialogai su savimi“ pristatymas. Dalyvauja autorė, I. Liutkevičienė. Renginį veda L. Varanavičienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.3 Zigmo Zinkevičiaus knygos „Lietuvių asmenvardžiai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Sabaliauskas, J. Zabarskaitė. Renginį veda D. Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas)

Rašytojų kampas  Knygos „Lietuvos etnografiniai regionai“ pristatymas. Dalyvauja folkloro ansamblis „Linago“ (Šviesa)

Forumas   Sigitas Geda – žinomas ir nežinomas. Dalyvauja V. Daujotytė, M. Vilutis, L. Jakimavičius, Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos moksleiviai. Renginį veda V. Sventickas (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Gurmanų susit mų kampas Knygos „Virtuvės knyga. IKI ir Lino Samėno receptai“ pristatymas. Lino Samėno autografų dalijimas (IKI)

Stendas 3.01   Susitikimas su Europos Parlamento nariu Vytautu Landsbergiu (Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje)

Stendas 5.D06  Susitikimas su knygos „Mokykis suvokti tekstą“ ir kitų lietuvių kalbos mokymuisi skirtų leidinių autore Lione Lapinskiene (Magilė)

Stendas 5.D27  Bendraminčių klubas „Kurkime kartu“ (Mintis)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė Leonidas Donskis (Druka)

Stendas 5.C11 Arvydas Šliogeris (Apostrofa)

Stendas 5.C18 Jurga Juoda, Jurga Balta (Baltos lankos)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

13.30

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C07  Vytautas V. Landsbergis (Dominicus Lituanus)

14.00

Konferencijų salė 5.1 Dalios Jazukevičiūtės knygų „Stiklinis paukštis“ ir „Gyvatė keičia odą“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Alma littera)

Konferencijų salė 5.2 Anne Applebaum knygos „Gulago istorija“ pristatymas. Dalyvauja R. Drazdauskienė, A. Anušauskas. Renginį veda A. Kulakauskas (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Susitikimas su aktore, rašytoja Doloresa Kazragyte. Dalyvauja R. Kanopkaitė. Renginį veda D. Junevičienė (Ūkininko patarėjas, Šeimininkės redakcija)

Rašytojų kampas  Biografinės knygos „Su meile, Arina“ pristatymas. Dalyvauja Arina, K. Gudonytė (Laisvos valandos)

Forumas   Senojo Vilniaus gyvenimo istorijos. Jano Seredykos knygos „Kunigaikštytė ir plikbajoris: Zofija Radvilaitė-Dorohostaiska ir Stanislawas Tyminskis“ pristatymas. Dalyvauja V. Dekšnys, D. Karvelis, ansamblis Feste Cortese. Renginį veda J. Balčiūnas (Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla)

Stendas 5.A21  Lietuvos radijo tiesioginė laida „Lietuvos diena“. Veda M. Lučkaitė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

Stendas 3.01   Susitikimas su Europos Parlamento nare Radvile Morkūnaite-Mikūlėniene (Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje)

Stendas 5.D27  Bendraminčių klubas „Kurkime kartu“ (Mintis)

Stendas 5.D06  Susitikimas su rašytoju Edmundu Malūku (Magilė)

Stendas 5.A15/5.D18  S.U.P.E.R. pramogos (Jūsų flintas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė  Jostein Gaarder (Tyto alba)

Stendas 5.C19 Knygos „Lietuvos etnografiniai rajonai“ autoriai. Norintys galės nusifotografuoti su tautiniais drabužais vilkiničiais ansamblio „Linago“ atlikėjais (Alma littera)

Stendas 5. B03 Galina Dauguvietytė (Tyto alba)

Stendas 5.C02  Virgina Šukytė (Homo liber)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

15.00

Konferencijų salė 5.1 „Nuostaba“ – muzikos ir poezijos spektaklis pagal Wisławos Szymborskos eiles. Režisierė ir pagr. vaidmens atlikėja D. Michelevičiūtė (Lenkijos institutas)

Konferencijų salė 5.2 Stalino kodas. Susitikimas su žymiu britų istoriku Simonu Sebagu Montefiore ir knygos „Stalino jaunystė“ pristatymas. Dalyvauja V. Petrukaitis. Renginį veda K. Sabaliauskaitė (Tyto alba, Britų Taryba)

Konferencijų salė 5.3 Mariaus Kundroto knygos „Tauta amžių kelyje“ pristatymas. Dalyvauja autorius, O. Voverienė, E. Jovaiša, V. Bražėnas, R. Ozolas, A. Endriukaitis (Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla)

Konferencijų salė 5.5 Pranciškonų knygos Lietuvoje. Dalyvauja J. Sasnauskas, R. Janonienė, D. Baronas, B. Ulevičius. Renginį veda A. Peškaitis (Aidai, Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordinas)

Rašytojų kampas  Bičiulių premijos įteikimas ir Metų verstinės knygos rinkimai. Dalyvauja L. Jonušys, D. Zabielaitė, J. Katkuvienė. Renginį veda J. Mikutytė (Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga)

Forumas   Žurnalų „Miesto IQ“ ir „Intelligent Life“ susitikimas su skaitytojais. Diskusija „Žurnalas – miesto kultūros veidas“. Dalyvauja L. Donskis, E. Aleksandravičius, G. Grajauskas, A. Užkalnis, R. Baločkaitė, K. Navakas, B. Garbaravičienė, O. Lukošius (Intelligent Media)

Gurmanų susit mų kampas Kulinarinių knygų pristatymas „Lietuvių virtuvės kelionė laiku“ ir patiekalų degustacija. Dalyvauja N. Marcinkevičienė, A. Čekuolis. Renginį veda K. Baublys (Baltos lankos)

Stendas 5.D06  Susitikimas su rašytoju E. Malūku (Magilė)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C19  Dalia Jazukevičiūtė (Alma littera)

Stendas 5.C17  Vidmantė Jasukaitytė (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

16.00

Konferencijų salė 5.1 Susitikimas su rašytoju Melvin Burgess (Alma littera)

Konferencijų salė 5.2 Giedros Radvilavičiūtės knygos „Šiąnakt aš miegosiu prie sienos“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Kalinauskaitė, J. Baranova, L. Jonušys. Renginį veda S. Repečka (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Neris ir jos krantai: K. Tiškevičiaus keliu po 150 metų. Vykinto Vaitkevičiaus knygos „Neris. 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Griškaitė, A. Luchtanas (Mintis)

Konferencijų salė 5.5 Dovilės Zelčiūtės knygos „Gastrolės“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Alma littera)

Rašytojų kampas  Emigracija: išeitis ar pražūtis? Birutės Jonuškaitės knygos „Baltų užtrauktukų tango“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Jedzinskienė, J. Keleras, R. Tamošaitis (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Forumas   Diskusijų klubas. Ar sovietmečio klasikai šiandien paskaitomi? Dalyvauja R. Kmita, D. Mitaitė. E. Baliulytė. Moderuoja V. Gasiliūnas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė  Simon Sebag Montefiore (Tyto alba)

Stendas 5.C07  Ieva Babilaitė ir Jurga Čekatauskaitė (Dominicus Lituanus)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

Stendas 5.B04  Gintaras Grajauskas ir Andrius Užkalnis (Miesto IQ)

17.00

Konferencijų salė 5.1 Diskusija „Ar Lietuva vis dar mūsų projektas? Naująjį Leonido Donskio vadovėlį pasitinkant“. Dalyvauja autorius, V. Toleikis, D. Kuolys (Versus aureus)

Konferencijų salė 5.2 Knygos „Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos sąjūdis 1988–1991“ pristatymas. Dalyvauja B. Genzelis, A. Kulakauskas, B. Kuzmickas, A. Rupšytė, A. Tyla, D. Žalimas (Šviesa)

Konferencijų salė 5.3 Rasos Aškinytės knygos „Rūko nesugadinti“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Žagrakalytė, D. Petrošius. Renginį veda A. Karsokienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.5 Tarp džinsų ir frako. Rolando Rastausko esė rinktinės „Privati teritorija“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Katkevičius, G. Kadžiulytė, muzikuoja A. Gotesmanas ir A. Pabarčiūtė. Renginį veda K. Navakas (Apostrofa)

Rašytojų kampas  Biografinės knygos „Akiplėša, arba Tas ir Kitas Arūnas Valinskas“ autorės Laisvės Radzevičienės ir knygos herojaus Arūno Valinsko susitikimas su skaitytojais (Laisvos valandos)

Forumas   Diskusijų klubas. Šiuolaikinė knygų iliustracija: tarp noro ugdyti ir noro patikti. Dalyvauja R. Rolia, M. P. Vilutis, J. Ludavičienė. Moderuoja. A. Gelūnas

Gurmanų susitikimų kampas Kulinarinės knygos „Nomedos virtuvė“ pristatymas (Obuolys)

3-oji salė  Alphonso Lingio fotografijų parodos „Prisilietimai“ atidarymas (Baltos lankos)

Stendas 3.01   Jeronimo Lauciaus knygos vaikams „Siuntinėlis ledų baltajai meškutei“ pristatymas (Europos komisijos atstovybė Lietuvoje)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė  Giedra Radvilavičiūtė (Baltos lankos)

Stendas 5.C17  Birutė Jonuškaitė (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Stendas 5.C19  Melvin Burgess ir Dovilė Zelčiūtė(Alma littera)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

18.00

Konferencijų salė 5.1 Rolando Kazlo spektaklis pagal Vlado Šimkaus eiles (V. Šimkaus rinktinės „Po žeme ir dangum“, serija „Gyvoji poezija“). Dalyvauja R. Kazlas, S. Auglys, G. Savkovas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Konferencijų salė 5.2 Lietuva postmodernybės burbuluose. Vytauto Rubavičiaus knygos „Postmodernusis kapitalizmas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Radžvilas, G. Baranauskas (Kitos knygos)

Konferencijų salė 5.5 Alphonso Lingio albumo „Prisilietimas“ ir knygos „Bendra kalba, paskiri balsai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Šliogeris. Renginį veda S. Žukas. Renginys anglų kalba (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3  Iš kalbotyros paveldo. Knygų Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taislius augyminis“, Jokūbo Brodovskio „Lexicon Germanico–Lithvanicvm et Lithvanico–Germanicvm“, Antano Lyberio „Leksikografijos teorija ir praktika“ pristatymas. Dalyvauja O. Aleknavičienė, V. Drotvinas, R. Jankevičienė, J. Karaciejus O. Kažukauskaitė, S. Keinys, P. Kniūkšta, L. Plaušinaitytė, R. Šepetytė, Z. Šimėnaitė. Renginį veda J. Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Rašytojų kampas  Naujos „Nemuno“ knygos. Violetos Šoblinskaitės Aleksos knygos „Truputis lauktuvių. Antroji knyga“, Gasparo Aleksos knygos „Prabudimai“ ir Linos Navickaitės romano „Saulėgrįža“ pristatymas. Dalyvauja autoriai. Renginį veda V. Rudžianskas (Nemunas)

Forumas   Stanislawo Małachowskio-Lempickio knygos „Masonai buvusiose LDK žemėse 1776–1822: raida ir šaltiniai“ pristatymas-diskusija. Dalyvauja R. Miknys, Ž. Būčys, A. Pacevičius, Ž. Norkūnas, kamerinis ansamblis „Intermezzo“ (Mintis)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė  Rolandas Rastauskas (Apostrofa)

Stendas 5.B03  Rasa Aškinytė (Tyto alba)

Stendas 5.B04  Leonidas Donskis (Versus aureus)

Stendas 5.C17  Algimantas Bučys (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Stendas 5.C18  Kristina Sabaliauskaitė (Baltos lankos)

Stendas 5.C19 Knygos „Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis 1988–1991“ autoriai (Alma littera)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

18.30

Autografų sofutė  Alphonso Lingis (Baltos lankos)


Šiame straipsnyje: knygų mugė

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių