Vilniaus knygų mugė 2010: ketvirtadienis - bibliotekų diena (programa)

Vasario 18-21 dienomis parodų rūmuose "Litexpo" vyks tradicinė knygų mugė, šiemet akcentuosianti tapatybės temą – kas mes esame ir kuo būsime.

Ketvirtadienis, vasario 18 d. BIBLIOTEKŲ DIENA

10.00

Konferencijų salė 5.1 Mugės atidarymas

11.00

Konferencijų salė 5.2 Knygos elektroninėje erdvėje: žingsnis į ateitį. Dalyvauja „Impelsys“ direktorius Nizar Jamal (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Rašytojų kampas  Nauji leidiniai apie vaikų literatūrą ir skaitymą. Dalyvauja leidinių autoriai, A. Augustaitienė, G. Adomaitytė, A. Gustaitienė, I. Korsakienė, V. Mozūraitė,
V. Narščiuvienė, G. Skabeikytė-Kazlauskienė, K. Urba. Renginį veda A. Valantinienė
(IBBY Lietuvos skyrius)

Forumas   Kokio vadovėlio reikia studentui? Dalyvauja LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, Aukštųjų mokyklų vadovėlių kokybės vertinimo komisijos nariai. Renginį veda B. Stundžia (Lietuvos akademinių leidyklų asociacija)

Stendas 5.A21  Lietuvos radijo tiesioginė laida „Forumas“. Veda V. Savukynas (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)
+
SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

12.00

Konferencijų salė 5.2 Norvegijos fondo projekto „Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių institucijų gebėjimų stiprinimas“ baigiamasis renginys (Lietuvos bibliotekininkų draugija)

Forumas   Knygos meno konkurso „Vilnius' 2009“ laureatų apdovanojimas, rezultatų aptarimas ir parodos atidarymas (LR kultūros ministerija)

Stendas 5.D15  Susitikimas su „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ sudarytojais ir rengėjais (Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras)

Stendas 5.D06  Susitikimas su knygos „Mokykis suvokti tekstą“ ir kitų lietuvių kalbos mokymuisi skirtų leidinių autore Lione Lapinskiene (Magilė)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

13.00

Konferencijų salė 5.2 Mobilios interaktyvios kompiuterinės (MIKO) knygos „Mūsų istorija“ pristatymas. Dalyvauja R. Ramanauskas, E. Žalys (TEV)

Konferencijų salė 5.3 Lietuvių kalbos šnektų žodynai. Dalyvauja Ž. Markevičienė G. Naktinienė, A. Pupkis, V. Ragaišienė, V. Sakalauskienė, Z. Šimėnaitė, A. Vilutytė, V. Vitkauskas, K. Vosylytė. Renginį veda J. Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Rašytojų kampas  Juozo Miltinio asmeninės bibliotekos katalogo sutiktuvės. Dalyvauja I. Aleksaitė, D. Kaunas, A. Paulavičius, A. Mikelinskaitė, J. Ašmonas, A. Ivoškus. Renginį veda R. Maselytė (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka)

Gurmanų susitikimų kampas Laidos „Susitikime virtuvėje“ filmavimas (IKI)

Stendas 3.11   Iškilmingas Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos stendo atidarymas

Stendas 5.D06     Susitikimas su knygos „Mokykis suvokti tekstą“ ir kitų lietuvių kalbos mokymuisi skirtų leidinių autore Lione Lapinskiene (Magilė)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

13.30

3-osios salės galerija  In memoriam: Eugenijaus Karpavičiaus (1953–2010) apipavidalintų knygų ekspozicijos atidarymas (Lietuvos dailininkų sąjunga, Tu gali sukurti knygą)

14.00

Konferencijų salė 5.1 Šiuolaikinės bibliotekos yra atviros, matomos ir draugiškos. Bibliotekininkų konferencija „Daugiau už mažiau“. Konferencijai pirmininkauja J. Kuprienė (Vilniaus universiteto biblioteka)

Konferencijų salė 5.2 eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai. Dalyvauja A. Vaškevičienė, D. Dlugoborskytė-Budrienė, G. Tautkevičienė, R. Klusovskienė (Lietuvos akademinių leidėjų asociacija)

Konferencijų salė 5.3 Kūrybinio rašymo seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, Laimos Vincės Sruoginis knygos „Rašyti gali kiekvienas“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Juknaitė, N. Poderienė. Renginį veda S. Žukas (Baltos lankos)

Rašytojų kampas  Lietuvos e.valdžia: ateities įžvalgų tyrimas. Tyrimo rezultatų aptarimas ir vieša diskusija. Dalyvauja V. Rudzkienė, A. Augustinaitis, R. Petrauskas, E. Martinaitytė, E. Malinauskienė, E. Leichteris. Renginį veda I. Dagytė (Mykolo Romerio universitetas)

Forumas   Diskusijų klubas. Kūrybinga visuomenė – be knygų? Dalyvauja R. Šerelytė, J. Šikšnelis. Moderuoja M. Adomėnas (Lietuvos bibliotekininkų draugija)

Stendas 5.A21  Lietuvos radijo tiesioginė laida „Lietuvos diena“.
Veda M. Lučkaitė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

Stendas 5.D06  Susitikimas su rašytoju E. Malūku (Magilė)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.D02  Selemonas Paltanavičius (Terra Publica)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

15.00

Konferencijų salė 5.2 Žmogus mieste. Miestas žmoguje. Jovitos Saulėnienės ir Rasos Tarik knygos „Das Versunkene Memel. Nugrimzdusi Klaipėda“ pristatymas. Dalyvauja J. Saulėnienė, E. Heinas, R. Būdvytienė. Moderuoja J. Šikšnelis (Druka)

Konferencijų salė 5.3 Tematiškai integruoto vadovėlio I klasei „Vaivorykštė“ pristatymas. Dalyvauja B. Banevičiūtė. Renginį veda S. Žukas (Baltos lankos)

Rašytojų kampas  Diskusija „Šiuolaikinės bibliotekos ir bibliotekininko tapatumas: kas mes esame?“ Dalyvauja R. Petuchovaitė, Z. Manžuch, kiti dėstytojai, bibliotekų specialistai ir studentai (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas)

Forumas   Diskusijų klubas. Ką (ar) skaito jaunimas? Dalyvauja moksleiviai. Moderuoja V. Juknaitė (Nacionalinė moksleivių akademija)

4-oji salė   Gražiausių 2008-ųjų šveicariškų knygų ekspozicijos atidarymas (Pro Helvetia Swiss Art Council)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C18  Laima Vincė Sruoginis (Baltos lankos)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

16.00

Konferencijų salė 5.2 „Naujoji Romuva“ ir „Nemunas“: Poezija kaip bendravimo būdas. Dalyvauja V. Bakas, J. Balčius, R. Daugirdas, J. Keleras, R. Brokert, G. Patackas, V. Stankus, A. Konickis ir V. Rudžianskas (Naujosios Romuvos fondas)

Konferencijų salė 5.3 Vadovėlio „Elektroninis verslas“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovai (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Rašytojų kampas  Biografinės knygos „Nesu kaltas, kad myliu. Vedusio kunigo gyvenimo istorija“ pristatymas. Susitikimas su kunigu Edmundu Atkočiūnu. Dalyvauja V. Kavaliauskienė (Laisvos valandos)

Forumas   Leidinio „100 iškiliausių Lietuvos žmonių“ pristatymas. Dalyvauja V. Vasiliauskienė, A. Gaižutis, Z. R. Rudzikas, A. Tyla, V. Sirvydis, A. Račis, R. Kareckas. (Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.D14  Jovita Saulėnienė (Druka)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

17.00

Konferencijų salė 5.1 Regimanto Šilinsko kompaktinės plokštelės „Taip ir kitaip!“ pristatymas ir skrabalų koncertas (Sutaras)

Konferencijų salė 5.2 Žvilgsnis į Europos Rytų ir Vakarų istorijas. Knygos „Europos istorijos: lietuviškoji patirtis“ pristatymas. Dalyvauja C. H. Fredrikssonas, V. Berenis, K. Grigaliūnas, R. Repšienė, K. Samalavičius, S. Trilupaitytė. Renginį veda L. Kanopkienė (Kultūros barai)

Konferencijų salė 5.3 Seminaras ir diskusija tėvams, pedagogams ir psichologams „Sunkus vaikas“ ir mokomųjų knygų „Socioedukacinis darbas su vaiku“, „Socialinio pedagogo darbo vadovas“ pristatymas. Dalyvauja E. Vosylienė, O. Misiukevičienė, A. Putauskienė, G. Chomentauskas (Baltos lankos)

Rašytojų kampas  Genovaitės Šnurovos knygos „Utena. Plėtra ir valdymas. 1918–2008 m.“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Katinas, A. Surgailis, L. Lučkaitė-Surgailienė (Utenos Indra)

Forumas   Leidinių „Sapiegų bibliotekos katalogas“ (sud. Aušra Rinkūnaitė) ir Jono Antano Proišhofo „Akademijos laurais žydintis Jogailos ir Batoro Vilniaus Universitetas“ pristatymas. Dalyvauja I. Krivienė, M. Kvietkauskas, A. Braziūnienė, A. Rinkūnaitė, E. Grigonis. Renginį veda S. Narbutas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė  Andrius Užkalnis (Baltos lankos)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

18.00

Konferencijų salė 5.2 Nikolas Makiavelis: istorija ir dabartis. Knygos „Valdovas“ pristatymas. Dalyvauja B. Genzelis, R. Ozolas. Renginį veda G. Dabašinskas (Vaga)

Rašytojų kampas  Andriaus Užkalnio knygos „Anglija: apie tuos žmones ir jų šalį“ pristatymas. Dalyvauja autorius, B. Nicholson (Baltos lankos)

Forumas   Diskusijų klubas. Kodėl Lietuvos leidėjai nebijo skaitmeninių knygų? Dalyvauja E. Parulskis ir D. Paršonis

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis


Šiame straipsnyje: knygų mugė

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių