Vilniaus knygų mugė 2010: ilgasis penktadienis (programa)

ILGASIS PENKTADIENIS, vasario 19 d.

11.00

Konferencijų salė 5.2 Psichologijos vaidmuo šiandien. Psichologijos klasikos knygų pristatymas. Dalyvauja G. Chomentauskas, V. Legkauskas (Vaga)

Rašytojų kampas  „Baltų lankų“ autorių agentūros pristatymas. Dalyvauja S. Žukas, S. Repečka. L. V. Sruoginis, D. Razauskas (Baltos lankos)

Forumas   Vadovėlio „Šiuolaikinė logistika“ pristatymas. Dalyvauja R. Palšaitis, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, VGTU Transporto inžinerijos fakulteto atstovai (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Stendas 5.A21  Lietuvos radijo tiesioginė laida „Akiračiai“. Veda J. Kryževičienė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

12.00

Konferencijų salė 5.2 Vidos Tarnauskaitės-Palubinskienės knygos „Kanklės lietuvių etninėje kultūroje“ pristatymas. Dalyvauja R. Apanavičius, A. Motuzas, S. Skrodenis, D. Sadauskas, folkloro ansambliai. Renginį veda autorė (Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla)

Konferencijų salė 5.3 Mokslinės monografijos „Radvilų tėvonija Dubingiuose“ pristatymas. Dalyvauja R. Jankauskas, R. Laužikas, D. Stankevičiūtė, I. Rutkauskaitė. Renginį veda A. Kuncevičius (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas)

Rašytojų kampas  Knygos „Klaipėdos miesto ir valsčiaus evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų 1676–1685 m. dokumentai“ pristatymas. Dalyvauja I. Lukšaitė, V. Žulkus. Renginį veda S. Pocytė (Klaipėdos universiteto leidykla)

Stendas 5.D06  Susitikimas su knygos „Mokykis suvokti tekstą“ ir kitų lietuvių kalbos mokymuisi skirtų leidinių autore Lione Lapinskiene (Magilė)

Stendas 5.A15/5.D18  Flintas pristato – nugalėk piratiškų nuotykių žaidime „Laivynas“! (Jūsų flintas)

Stendas 5.A21  Lietuvos radijo tiesioginė laida „Muzikinis pastišas“. Veda J. Katinaitė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

13.00

Konferencijų salė 5.1 Gailos Kirdienės knygos „Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Katinas, J. Pilkos vadovaujama kapela. Renginį veda G. Kadžytė (Kronta)

Konferencijų salė 5.2 Seminaras ir diskusija mokslo žurnalų leidėjams: Lietuvos mokslo žurnalų leidyba: dabartis ir perspektyvos. Renginį veda R. Ginevičius (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Rašytojų kampas   Guido Michelini monografijų „Mažosios Lietuvos giesmynų istorija: nuo Martyno Mažvydo iki XIX a. pabaigos“, „Pietistų „Psalmių knygos“ istorinis kontekstas“ ir Rimanto Balsio monografijos „Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro“ pristatymas. Dalyvauja autoriai (Klaipėdos universiteto leidykla)

Forumas   Knygos milžinės „Aukuras Salduvei“ pristatymas. Dalyvauja V. Puronas, straipsnių autoriai. Renginį veda A. Tubutis (Šiaulių universiteto leidykla)

Stendas 5.D06  Susitikimas su knygos „Mokykis suvokti tekstą“ ir kitų lietuvių kalbos mokymuisi skirtų leidinių autore Lione Lapinskiene (Magilė)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

14.00

Konferencijų salė 5.2 Oxford Advanced Learner's žodynas – įrankis, padedantis išspręsti rašymo problemas bei ugdyti kalbos įgūdžius. Dalyvauja P. Philips, K. Jennings (Humanitas, Oxford University Press)

Konferencijų salė 5.3 Lietuvių kalbos tyrimai. Alberto Rosino „Baltų kalbų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra: sinchronija ir diachronija“ ir Evaldos Jakaitienės „Leksilologija“ pristatymas. Dalyvauja V. Kardelis, V. Zubaitienė, B. Jasiūnaitė. Renginį veda A. Smetona (Vilniaus universitetas)

Rašytojų kampas  Susitikimas su Jaceku Dehneliu ir jo knygos „Lialė“ pristatymas. Dalyvauja autorius, B. Jonuškaitė, D. Michelevičiūtė (Lenkijos institutas, Krokuvos Knygų institutas, Kronta)

Forumas   Monografijos „Lietuvių fizikos terminijos raida“ ir knygų „Lietuvių kalba studentams užsieniečiams: teorija ir praktika“, „Transportininkų kalbos kultūra“, „Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika“ pristatymas. Dalyvauja A. Kaulakienė, R. Žukienė, A. Petretienė, L. Rutkienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Stendas 5.A21  Lietuvos radijo tiesioginė laida „Lietuvos diena“. Veda M. Lučkaitė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

Stendas 5.D06  Susitikimas su rašytoju Edmundu Malūku (Magilė)

Stendas 5.A15/5.D18  S.U.P.E.R. pramogos (Jūsų flintas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

Stendas 5.C18  Zenonas Kumetaitis, Česlovas Laurinavičius, Zita Medišauskienė, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Baltos lankos)

15.00

Konferencijų salė 5.1 Lietuvių tapatybės išsaugojimo siekis šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografijose. Naujausių serijos monografijų „Gelvonai“, „Baisogala“, „Gruzdžiai“ (I d.), „Obeliai. Kriaunos“ bei 400 tomų Baltosios serijos pristatymas.
Dalyvauja P. Jonušas, O. Liugailienė, V. Girininkienė, J. Linkevičius, D. Šniukas, V. Mačiekus, R. Budrys, V. Gocentas, R. Grigas, A. Každailis, R. Ozolas, E. Rimša. Groja Baisogalos liaudies kapela „Žvangulis" (Versmė)

Konferencijų salė 5.2 Lietuvių haiku antologijos „Vėjo namai“ pristatymas. Dalyvauja A. Šilanskas, V. Dumčius, V. Braziūnas (Vaga)

Konferencijų salė 5.3 Albumo „Lietuvos sienos“ pristatymas. Dalyvauja Č. Laurinavičius, Z. Medišauskienė, R. Šmigelskytė-Stukienė, Z. Kumetaitis (Baltos lankos)

Rašytojų kampas  Biografinės knygos „Pasivaikčiojimai su Larisa Kalpokaite“ pristatymas. Dalyvauja L. Kalpokaitė (Laisvos valandos)

Forumas   Diskusija apie Sovijaus mito reikšmę pagal Iljos Lemeškino knygą „Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas“. Dalyvauja autorius, A. Dubonis, S. Temčinas, D. Razauskas. Renginį veda D. Kuolys(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Stendas 3.01   Susitikimas su Europos Parlamento nariais Leonidu Donskiu ir Justu Vincu Paleckiu ( Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje)

Stendas 5.A21  Tiesioginė Lietuvos radijo laida „Neišjunk televizoriaus“. Veda Z. Kelmickaitė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

Stendas 5.D06  Susitikimas su rašytoju Edmundu Malūku (Magilė)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.D10  Jacek Dehnel (Kronta)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis (Vytautas Ažušilis)

16.00

Konferencijų salė 5.1 Nes nežinojau, kad tu nežinai. Rūtos Oginskaitės knygos apie Vytautą Kernagį pristatymas. Dalyvauja autorė, E. Kernagytė, V, Jauniškis. Renginį veda L. Varanavičienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.2 „Marškinėliai ir kostiumai“ – kaip uždirbti kuriant. Susitikimas su kūrybinių industrijų guru Davidu Parrishu iš Jungtinės Karalystės: knygos pristatymas ir diskusija. Dalyvauja autorius, R. Makselis, A. Adamonis, S. Jovaišas (Tarptautinių kultūros programų centras, Britų Taryba)

Konferencijų salė 5.3 Polilogas skęstant: Jūratės Baranovos esė rinktinės „Baimė nuskęsti“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Juknaitė, G. Radvilavičiūtė, V. Žalytė. Renginį veda A. Marčėnas (Apostrofa)

Rašytojų kampas  Emily Dickinson knygos „Pusiaudienio krantai“ pristatymas. Dalyvauja S. Paliulytė, K.S. Keys, W. A. James. Renginį veda S. Repečka (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Forumas   Diskusijų klubas. Politika ir velnias. Dalyvauja A.Jokubaitis ir M. Adomėnas

Gurmanų susit mų kampas Kulinarinės knygos „Beatos virtuvė“ pristatymas (Laisvos valandos)

Stendas 3.01   Susitikimas su Europos Parlamento nariais Justu Vincu Paleckiu ir Zigmantu Balčyčiu (Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.B03  Filomena Taunytė (Tyto alba)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

Stendas 5.C17  Ramunė Sakalauskaitė (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

16.30

3-osios salės galerija  Algirdo Griškevičiaus fotografijų parodos „Mikališkių stebuklai“ atidarymas (Tyto alba)

17.00

Konferencijų salė 5.1 Sigito Parulskio knygos „Pagyvenusio vyro pagundos“ pristatymas. Dalyvauja autorius, S. Jackūnaitė (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.2 Algio Griškevičiaus fotografijų albumo „Mikališkių stebuklai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, E. Deltuvaitė, A. Narušytė, V, Jauniškis. Renginį veda A. Karsokienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.3 Marko Solonino knygos „Birželio 22-oji: katastrofos anatomija“ pristatymas. Dalyvauja autorius, leidyklos atstovai. Renginį veda N. Šepetys (Briedis)

Rašytojų kampas  Lauros Sintijos Černiauskaitės knygos „Kambarys jazmino krūme“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Juknaitė, G. Kazlauskaitė (Alma littera)

Forumas   Vaido Šeferio knygos „Mano tėvynė – jo širdyje: G. E. Basanavičienės dienoraštis ir laiškai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Juodelienė, G. Montvilaitė-Sabaitienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė  Rūta Oginskaitė (Tyto alba)

Stendas 5.C11  Jūratė Baranova (Apostrofa)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

18.00

Konferencijų salė 5.1 Susitikimas su romano „Šokoladas“ autore Joanne Harris. Dalyvauja autorė, G. Baužytė-Čepinskienė, M. Dyke, L. Būgienė. Renginį veda R. Brastavičienė (Versus aureus)

Konferencijų salė 5.2 Peep Vain knygos „Svarbiausias klausimas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, G. Švetkauskas (Vaga)

Konferencijų salė 5.3 Laimučio Bilkio knygos „Lietuvių helonimų daryba. Priesaginiai ir priesagėtieji helonimai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, G. Blažienė, K. Garšva, D. Sinkevičiūtė. Renginį veda A. Ragauskaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Rašytojų kampas  Naujos Aido Marčėno poezijos knygos „Dievų taupyklė“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Ališauskas, R. Stankevičius. Renginį veda V. Sventickas (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Forumas   Besikeičianti senoji Lietuvos knyga: pamokos dabarčiai. Dalyvauja A. Braziūnienė, D Kaunas, A. Navickienė, VU kamerinio orkestro muzikantai (vad. P. Koncė), VU studentai-skaitovai. Renginį veda A. Vaišnys (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas)

Gurmanų susit mų kampas Jamie Oliver knygos „Oliverio ministerija“ pristatymas. Pagal Oliverio receptus gamina TV laidų vedėjas D. Martinaitis (Alma littera)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė  Sigitas Parulskis (Baltos lankos)

Stendas 5.B03  Algis Griškevičius (Tyto alba)

Stendas 5.C19  Laura Sintija Černiauskaitė (Alma littera)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

19.00

Konferencijų salė 5.1 Mano meilė stikliniais kaliošais. Juozas Erlickas dainuoja savo meilės lyriką. Dalyvauja J. Erlickas ir grupė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.2 Susitikimas su garsia švedų rašytoja Karin Alvtegen. Dalyvauja V. Muschick, A. Gustaitienė (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Diskusija „Šventasis Raštas lietuvių kalba: labiausiai skaitomi šiuolaikiniai vertimai“. Dalyvauja D. Karvelis, G. Saulytis, H. Suomala. Renginį veda V. Bačkulis (Tikėjimo žodis)

Rašytojų kampas  Pirmosios poeto Vytauto Stankaus knygos „Vaikščiojimas kita ledo puse“ pristatymas. Dalyvauja autorius, D. Kajokas, V. Rudžianskas, D. Razauskas. Renginį veda E. Drungytė (Nemunas)

Forumas   Tauta versus imperija: LDK istoriografijos naujienos Lietuvoje ir Baltarusijoje. Dalyvauja V. Jevarovskis, A. Lazarevičius, Z. Norkus, R. Petrauskas, D. Staliūnas, N. Šepetys. Renginį veda A. Bumblauskas (Aidai)

Gurmanų susitikimų kampas Knygos „Virtuvės knyga. IKI ir Lino Samėno receptai“ pristatymas. Lino Samėno autografų dalijimas (IKI)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.B04  Joanne Harris (Versus aureus)

Stendas 5.C17  Aidas Marčėnas, Rimvydas Stankevičius (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Stendas 5.B02  Peep Vain (Vaga)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

20.00

Konferencijų salė 5.2 Pabėgt iš apsupties kvailų dienų... Antano A. Jonyno poezijos rinktinės „Sentimentalus romansas“ pristatymas. Dalyvauja K. Navakas, K. Stonkus. Renginį veda A. Karsokienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.3 Ernesto Parulskio esė knygos „Kasdienybės kunstkamera“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Katkevičius, L. Jonušys. Renginį veda L. Varanavičienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.5 Leidyklos „Baltos lankos“ knygų klubo renginys ir džiazo koncertas. Dalyvauja L. Mickūno trio, V. Tarasovas. Renginį veda S. Repečka (Baltos lankos)

Rašytojų kampas  Rimos Pociūtės knygos „Psichės istorijos. Šiuolaikiniai lietuvių rašytojai psichoanalizės kontekste“ pristatymas. Dalyvauja autorė, S. Daugirdaitė, V. Gužauskis (Homo liber)

Forumas   Istoriniai spaudos fotografijos aspektai. „Naujoji Romuva“. Dalyvauja S. Valiulis, A. Vaišnys, VU kamerinės muzikos orkestro muzikantai (vad. P. Koncė). Renginį veda S. Žvirgždas (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė  Karin Alvtegen (Baltos lankos)

Stendas 5.C15  Vytautas Ažušilis

20.30

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė  Antanas A. Jonynas (Tyto alba)

Stendas 5.B03  Ernestas Parulskis (Tyto alba)

Vilniaus knygų mugė 2010: šeštadienis - nekasdieninių pasimatymų diena

Vilniaus knygų mugė 2010: šeštadienis - sekmadienis - šeimos diena


Šiame straipsnyje: knygų mugė

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių