„Carito“ mokymai socialinių krikščioniškųjų organizacijų forumui

2009 metų antroji pusė Vilniaus ir Kauno socialinių krikščioniškųjų organizacijų forumui buvo svarbi tuo, kad pirmą kartą per beveik dešimt gyvavimo metų buvo surengti sistemingi dešimties dienų ciklo mokymai organizacijų vadovams.

Forumas, kuris įsikūrė apie 1999 metus Vilniaus Arkivyskupijoje, vienija 10–15 nevyriausybinių organizacijų, buvo įsteigtas su tikslu telkti šio tipo organizacijas, keistis profesine, visų pirma socialinio darbo patirtimi ir kompetencijomis, formuluoti krikščioniškojo socialinio darbo įžvalgas ir pozicijas, rengti vidinius Forumo mokymus aktualiomis temomis.

Forumo veiklą Vilniaus Arkivyskupijoje per pastaruosius dešimt metų pakaitomis koordinavo Pal. J. Matulaičio parapijos socialinio ir šeimos paramos centro arba „VA Caritas“ kolegos, į veiklą įtraukdami  ir tokias organizacijas iš Kauno kaip jaunimą savanorystei telkiančią „Actio Catholica Patria“ ir „Lietuvos Caritas“. Forumo veikla visą laiką rėmėsi į tris tradicinius bendruosius metų renginius, tokius kaip forumo sąskrydis vasaros pabaigoje, bendros gavėnios rekolekcijos vasario – kovo mėn. bei reguliarūs kasmėnesiniai susitikimai, skirti organizacijų tarpusavio dalijimuisi ir veiklos planavimui. Paskutiniais metais Forumo veikloje labai stipriai iškilo socialinių krikščioniškųjų organizacijų tapatybės  klausimas.

Forumo organizacijos savo socialinės veiklos pagrindinėmis atramomis visuomet laikė krikščioniškąsias vertybes, tokias kaip orientavimasis į  asmenį, autentiško santykio akcentavimą, bendruomeninį veiksmą, tačiau iki šiol apie tai niekuomet nebuvo kalbėta platesniame teoriniame, o taip pat ir praktiniame organizacijų vadybos ir personalo telkimo kontekste.

2008 metų gegužės mėn. agentūrai Kaune, vykdančiai  Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegų finansinę schemą, skirtą nevyriausybinių organizacijų sektoriui Lietuvoje vystyti, „VA Caritas Motinos ir vaiko namai“ pateikė jungtinės partnerystės projektą, skirtą  pusės metų forumo mokymams finansuoti. Projektas buvo laimėtas ir pinigai projekto vykdymui gauti 2009 metų birželio mėn. pabaigoje.

Forumo mokymai, kurie buvo skirti visų pirma toms Vilniaus ir Kauno socialinėms krikščioniškosioms organizacijoms, kurios pasirašė jungtinę projekto vykdymo sutartį, apėmė dešimties dienų ciklo užsiėmimus, susidedančius iš įvadinės teorinės dalies (keturios bendrosios visos dienos paskaitos) bei šešių dienų praktinių užsiėmimų (išvažiuojamųjų patyriminių seminarų, skirtų vadovavimo kompetencijoms ugdyti).

Kaip jau minėta, Forumo mokymai buvo orientuoti į dešimt projekto dalyvių – nevyriausybinių organizacijų partnerių – arba į 36 asmenis. Mokymuose galėjo dalyvauti taip pat ir nevyriausybinių organizacijų, nepasirašę projekto partnerystės sutarties, bet sumokėję nario mokestį ir laisvai įsipareigoję dalyvauti.

Mokymus praėjusios organizacijos yra šios: „Palaimintojo Jurgio Matulaičio socialinis centras ir šeimos paramos centras“, VšĮ „Rafaelis“ (darbas su šeimomis), VšĮ „Kryžiaus namai“ (plati sielovadinė, krizinės pagalbos veikla), VšĮ „Socialinis veiksmas“ (Lietuvos ir ES savanorių veiklos telkimas), „Visų Šventųjų parapijos šeimos paramos centras ir vaikų laikinos globos namai“, „Lietuvos Caritas“, „Actio Catholica Patria“ (savanorių veiklos telkimas), „VA Caritas“.

Taip pat mokymuose dalyvavo tokios organizacijos kaip VšĮ „Sotas“ (darbas su šeimomis, įvaikinimas, įvaikinusių šeimų palydėjimas), „Pal. Vincento Pauliečio draugija“ (darbas su didelės socialinės rizikos šeimomis, asmenimis, savanorių telkimas), VšĮ „Betzata“ (Ž. Vanje „Arkos“ tipo bendruomenė Lietuvoje, vienijanti sveikus ir negalią turinčius asmenis).

Forumo mokymo turinys buvo paruoštas taip, kad krikščioniškųjų socialinių organizacijų tapatybės ir veikimo klausimas būtų keliamas platesniame teoriniame ir praktiniame  kontekste. Todėl keturios įvadinės paskaitos apėmė tokias sritis kaip krikščioniškąją  antropologiją (asmens samprata), Krikščionių Bažnyčios mokymą apie socialinę karitatyvinę veiklą (Caritą), socialinį Bažnyčios mokymą (socialines popiežių enciklikas) bei socialinį darbą ir bendruomenės telkimą (angl. „community work“) kaip vieną iš sistemingo socialinio veikimo metodų. Šis įvadinį paskaitų kursą „VA Caritas“ paruošė kartu su sielovadininkais, kunigais ir socialinių mokslų specialistais kun. Žydrūnu Vabuolu (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius), kun. dr. Kęstučiu Kėvalu (VDU teologijos fakultetas), dr. Egle Irena Laumenskaite (VPU filosofijos fakultetas), dr. Arūnu Kučiku (SADM, bendruomenių skyrius), dr. Birute Švedaite-Sakalauske (VU, socialinio darbo katedra) ir Linu Kukuraičiu („VA Caritas“).

Dar ruošiant teorinį mokymų pagrindą, pagrindinis klausimas, liečiantis socialines krikščioniškąsias organizacijas, buvo iškeltas taip: „Kuo skiriasi – jeigu skiriasi – ir kuo panaši krikščioniškųjų socialinių organizacijų vykdoma socialinė veikla, lyginant su kitomis nevyriausybinėms organizacijoms?“

Forumo mokymus organizavęs „VA Caritas“, atsakydamas į šį klausimą, rėmėsi savo patirtimi su silpniausiomis socialinėmis grupėmis visuomenėje – su socialinės atskirties šeimomis, vaikais, paaugliais, jaunuoliais, kuriems sunku adaptuotis bendroje švietimo sistemoje, su benamiais, asmenimis, kurie yra išėję iš įkalinimo vietų,  su pabėgėliais, senyvo amžiaus žmonėmis. „Caritas“ kaip Katalikų Bažnyčios struktūra savo veikimą apibrėžė kaip nuolatinį buvimą įtampoje tarp profesionalaus socialinio darbo, paslaugų teikimo ir klientų atstovavimo iš vienos pusės ir tarp krikščioniškosios tarnystės, artimo meilės bei meilės darbų kaip asmeninio tikėjimo ir ryšio su Dievu išraiškos iš kitos pusės.

Susitikimo, pusiausvyros vieta tarp šių dviejų, iš pirmo žvilgsnio tarsi skirtingų polių socialinių krikščioniškųjų nevyriausybinių organizacijų nuomone būtų asmuo ir autentiškas santykis su juo, asmens absoliutaus vertingumo, orumo ir teisių teigimas bei gynimas, kuris grindžiamas asmens sukūrimu pagal Dievo atvaizdą. Šia pirmine krikščioniškąja premisa yra pagrįstas bendrabūvis, santykiai tarp asmenų, lygybė prieš įstatymą, gerovės valstybės koncepcija, visuotinė žmogaus teisių deklaracija ir pan. Vakarų Europos demokratinių  valstybių pilietinėse visuomenėse, kurių giliosios šaknys yra krikščioniškos.

Antroji, praktinė mokymų dalis, buvo orientuota į praktinių vadovavimo organizacijai ir darbuotojams įgūdžių gilinimą, reflektavimą. Šią mokymų dalį organizavo VšĮ „Kitokie projektai“, vadovaujami dr. Artūro Deltuvos. Tai konsultacinė mokymų organizacija, kuri viena pirmųjų Lietuvoje pritaikė „mokymosi per patirtį“, į patyrimą orientuoto praktinio mokymosi metodą neformalios jaunimo ir suaugusių pedagogikos srityje.

„Kitokių projektų“ vedami seminarai suteikia galimybę permąstyti turimą vadovavimo, veikimo grupėje, sprendimų priėmimo, atsakomybės prisiėmimo, įsipareigojimo ir pan. patirtis bei išbandyti naujus veikimo organizacijoje ar grupėje būdus, „eksperimentuojant“ saugioje aplinkoje bei stebint ir konsultuojant nevyriausybinių organizacijų kolegoms bei ekspertams.

Socialinių krikščioniškųjų Forumo organizacijų vadovai priėmė šiuos mokymus kaip reta galimybę reflektuoti  savo veiklą organizacijos ir personalo vadybos kontekste, nors tai  socialinėms krikščioniškosioms iniciatyvoms skambėjo kiek neįprastai: dauguma jų savo veiklą remia visų pirma savanoryste ir greitai kintančia, nestabilia, pasižyminčia  mažais piniginiais ištekliais finansine veikla.

Taigi, praktiniai Forumo  mokymai apėmė šešias dienas bei  vyko išvažiuojamųjų patyriminių seminarų būdu  mažose – iš viso trijose – grupėse  po 12 – 14 asmenų. Praktiniai išvažiuojamieji seminarai vyko rugpjūčio – lapkričio  mėnesiais Vilniaus raj. kaimo tipo sodybose bei buvo lydimi dviejų  ekspertų komandos. Baigiamasis visų mokymų įvertinimas planuojamas 2010 metų sausio 7  d. Vilniuje.

Iš baigiamojo forumo mokymų įvertinimo tikimės įžvalgų ir konkrečių impulsų  tolimesniems ir galbūt tęstiniams socialinių krikščioniškųjų iniciatyvų mokymams.  Ateinančių, 2010 metų mokymai, organizuojami ir koordinuojami visų pirma „VA Carito“, susitelks ne vien tik ties tęstiniais Forumo organizacijų mokymais, skirtais regioninių bendruomenių bei kaimo parapijų animatoriams ir aktyvistams rengti. 

Visų  pirma kreipsime  dėmesį  į vidinius „VA Caritas“ mokymus darbuotojams ir savanoriams, kur ir toliau bus  gvildenami socialinės krikščioniškosios tapatybės klausimai. Taip pat 2010 metų sausio 28 d. – balandžio 8 d. pirmą kartą „VA Carite“ vyks krikščioniškųjų pagrindų suaugusiems ALFA kursai, kartu su Marijos Dangun Ėmimo seserimis organizuojami visiems norintiems.

Vilniaus ir Kauno socialinių krikščioniškųjų organizacijų forumo mokymus 2009 metų antrą pusmetį rėmė Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegų finansinė schema, skirta  nevyriausybinių organizacijų sektoriui Lietuvoje vystyti.


Šiame straipsnyje: Caritas

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių