Paskelbti transporto sektoriaus rodikliai

Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, pirmąjį 2008 m. pusmetį krovinių vežta 4,6 proc. daugiau nei pernai atitinkamu laikotarpiu (2008 m. I pusm. - 63,3 mln. t, 2007 m. I pusm. - 60,5 mln. t).

Vežimas kelių transportu sudarė 50,1 proc., geležinkelių - 45,3, jūrų - 4,0, vidaus vandenų - 0,6, Lietuvos aviakompanijų lėktuvais - 0,003 procento visų vežimų.

Palyginti su pirmuoju 2007 m. pusmečiu, išaugo krovinių vežimas geležinkelių transportu - 10,0 proc. (2008 m. I pusm. - 28,6 mln. t, 2007 m. I pusm. - 26,0 mln. t), vidaus vandenų transportu - 7,9 pro­c. (2008 m. I pusm. - 409,6 tūkst. t, 2007 m. I pusm. - 379,6 tūkst. t), kelių transportu - 1,9 proc. (2008 m. I pusm. - 31,7 mln. t, 2007 m. I pusm. - 31,1 mln. t), o sumažėjo vežimas jūrų transportu - 14,4 proc. (2008 m. I pusm. - 2,5 mln. t, 2007 m. I pusm. - 3,0! mln. t), ir Lietuvos aviakompanijų lėktuvais - 45,6 proc. (2008 m. I pusm. - 2,2 tūkst. t, 2007 m. I pusm. - 4,0 tūkst. t).

Pirmąjį 2008 m. pusmetį vežta 3,4 proc. daugiau keleivių nei per tą patį 2007 m. laikotarpį (2008 m. I pusm. - 243,3 mln., 2007 m. I pusm. - 235,4 mln.). Daugiausia keleivių (98,4 proc.) vežta kelių transportu, geležinkelių transportu - 1,0, vidaus vandenų transportu - 0,4, Lietuvos aviakompanijų lėktuvais - 0,2, jūrų transportu - 0,04 proc.

2008 m. sausio-rugpjūčio mėn. AB „Lietuvos geležinkeliai" vežė 37,8 mln. tonų krovinių, tai 6,5 proc. daugiau nei per tą patį 2007 m. laikotarpį. Palyginti su 2007 m. sausio-rugpjūčio mėn., tarptautinis krovinių vežimas per aštuonis šių metų mėnesius padidėjo 0,3 procento ir sudarė 27,6 mln. tonų, o vidaus vežimas padidėjo 27,8 procento ir sudarė 10,2 mln. tonų.

Didelę lyginamąją tarptautinio krovinių vežimo dalį sudarė vežimas tranzitu (46,2 proc.), kuris, palyginti su 2007 m. sausio-rugpjūčio mėn., sumažėjo 3,8 procento.

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste kartu su Būtingės terminalu per aštuonis šių metų mėnesius perkrauta 26,7 mln. tonų krovinių. Jų krova, palyginti su tuo pačiu 2007 m. laikotarpiu, padidėjo 23,6 proc.

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 20,7 mln. tonų krovinių, tai 13,5 proc. daugiau, Būtingės terminale - 6,1 mln. tonų, tai 77,5 procento daugiau nei 2007 m. sausio-rugpjūčio mėn. Iš per­krautų krovinių skystieji kroviniai sudarė 51,6 proc. (13,8 mln. t), birieji - 24,9 proc. (6,6 mln. t), bendrieji - 23,5 proc. (6,3 mln. t).

Palyginti su 2007 m. sausio-liepos mėn., padidėjo skystųjų (39,4 proc.), biriųjų (21,5 proc.), bendrųjų (0,5 proc.) krovinių krova (per 2007 m. aštuonis mėn. - atitinkamai 9,9 mln. t, 5,5 mln. t, 6,26 mln. t). Per aštuonis šių metų mėnesius perkrauta 247,5 tūkst. konteinerių (TEU 1), 139,4 tūkst. kelių transporto priemonių ir 4,3 tūkst. prekinių vagonų.

Palyginti su 2007 m. sausio-rugpjūčio mėn., konteinerių krova išaugo 19,6 proc., o sumažėjo kelių transporto priemonių (5,1 proc.) ir prekinių vagonų (11,8 proc.) krova.

Per aštuonis 2008 m. mėnesius į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 1,8 mln. keleivių, tai 23,1 procento daugiau nei tuo pačiu 2007 m. laikotarpiu. Daugiausia keleivių atvyko iš ir išvyko į Jungtinę Karalystę (240,7 tūkst., arba 13,5 proc.), Vokietiją (185,1 tūkst., arba 10,4 proc.), Airiją (169,5 tūkst., arba 9,5 proc.), Daniją (150,9 tūkst., arba 8,5 proc.). Palyginti su 2007 m. sausio-rugpjūčio mėn., daugiau keleivių atvyko iš ir išvyko į Airiją - 29,8 procento, Jungtinę Karalystę - 4,8 procento, ir Vokietiją - 3,6 proc., o sumažėjo keleivių iš ir į Daniją - 4,2 proc.

Daugiausia keleivių (1,5 mln., arba 82,9 proc.) atvyko ir išvyko reguliariaisiais skrydžiais, tai 20,6 pro­cento daugiau nei 2007 m. sausio-rugpjūčio mėn. Krovinių ir pašto oro uostuose pakrauta ir iškrauta 6,8 tūkst. tonų, tai 30,4 proc.mažiau nei 2007 m. sausio-rugpjūčio mėn. Oro uostuose per aštuonis šių metų mėnesius nusileido ir pakilo 32,1 tūkst. Lietuvos ir užsienio aviakompanijų lėktuvų, tai 15,4 proc. daugiau nei tuo pačiu 2007 m. laikotarpiu.

Lietuvos aviakompanijų lėktuvais 2008 m. sausio-rugpjūčio mėn. vežta 807,3 tūkst. keleivių, tai 62,3 proc. daugiau nei 2007 m. sausio-rugpjūčio mėn. Reguliariais skrydžiais vežta didžioji dalis keleivių - 425,7 tūkst., arba 52,7 proc., tai 69,3 proc. daugiau nei per tą patį 2007 m. laikotarpį. Keleivių apyvarta sudarė 1599,0 mln. keleivio kilometrų ir, palyginti su tuo pačiu 2007 m. laikotarpiu, padidėjo 66,0 proc.

2008 m. sausio-rugpjūčio mėn. Lietuvos avia­kompanijų lėktuvais vežta krovinių 2,9 tūkst. tonų, tai 40,0 proc. mažiau nei per tą patį 2007 m. laikotarpį, o krovinių apyvarta sudarė 3,1 mln. tonkilometrių ir sumažėjo 18,5 proc.

Vidaus vandenų transportu 2008 m. sausio-rugpjūčio mėn. vežta 2,0 mln. keleivių, jų vežimas padidėjo 2,3 proc., krovinių vežta 767,3 tūkst. tonų, arba 5,0 procen­to daugiau negu 2007 m. sausio-rugpjūčio mėn.


1 20 pėdų ilgio standartinis konteineris.

1 lentelė. Krovinių ir keleivių vežimas 2008 m. I pusmetį

Transporto rūšis

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Sausio-birželio mėn.

II ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

tūkst.

2008 m. sausio-birželio mėn., palyginti su 2007 m. sausio-birželio mėn.

2008 m. II ketv., palyginti su
2007 m. II ketv.

Iš viso

Vežta krovinių

tonos

63292,8

33334,4

4,6

-0,3

Vežta keleivių

keleivių skaičius

243318,0

123433,1

3,4

6,4

Krovinių apyvarta 1

tonkilometriai

19232491

9258388

5,3

-1,6

Keleivių apyvarta

keleivio kilometrai

3032333

1671364

12,7

15,8

 

 

 

 

 

 

 

Geležinkelių transportas

Vežta krovinių

tonos

28647,3

14050,6

10,0

2,1

Vežta keleivių

keleivių skaičius

2337,7

1234,4

-6,4

-6,0

Krovinių apyvarta

tonkilometriai

7750226

3756498

9,9

2,1

Keleivių apyvarta

keleivio kilometrai

174867

100625

-8,0

-9,5

 

 

 

 

 

 

 

Kelių transportas

Vežta krovinių

tonos

31696,5

17777,0

1,9

-1,1

Vežta keleivių 2

keleivių skaičius

239442,9

121113,6

3,4

6,5

Krovinių apyvarta

tonkilometriai

11473340

5494684

2,4

-3,9

Keleivių apyvarta 2

keleivio kilometrai

1730821

911863

-3,6

-2,1

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus vande­nų transportas

Vežta krovinių

tonos

409,6

309,2

7,9

15,2

Vežta keleivių

keleivių skaičius

908,5

697,9

-0,8

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

Jūrų transportas

Vežta krovinių

tonos

2537,2

1196,6

-14,4

-16,6

Vežta keleivių

keleivių skaičius

103,6

58,3

7,7

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos avia­kompanijos

Vežta krovinių

tonos

2,2

1,0

-45,6

-41,0

Vežta keleivių

keleivių skaičius

525,3

328,8

55,7

76,5

Krovinių apyvarta

tonkilometriai

2393

1011

-22,1

-29,2

Keleivių apyvarta

keleivio kilometrai

1064458

623762

63,7

69,8

1 Neįskaitant jūrų transporto.
2 Keleivių vežimas autobusais (įskaitant maršrutinius taksi) ir troleibusais vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.

2 lentelė. Krovinių ir keleivių vežimas 2008 m. sausio-rugpjūčio mėn. 

Transporto rūšis

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Sausio-rugpjūčio mėn.

Rugpjūtis

Padidėjimas, sumažėjimas (-), proc., 2008 m. sau­sio-rugpjūčio mėn., palygin­ti su 2007 m. sau­sio-rugpjūčio mėn.

Padidėjimas, sumažėjimas (-), proc., 2008 m. rugpjūčio mėn., palyginti su

tūkst.

2007 m. rugpjūčio mėn.

2008 m. liepos mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geležinkelių transportas

Vežta krovinių

tonos

37824,1

4514,7

6,5

-3,7

-3,2

Krovinių apyvarta

tonkilomet­riai

10179207

1197560

6,6

-2,7

-2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos jūrų uostas ir Būtin­gės terminalas

Perkrauta krovinių

tonos

26729,8

3328,8

23,6

10,9

6,3

Pakrauta

tonos

15365,2

1737,6

17,6

0,8

-0,2

Iškrauta

tonos

11364,5

1591,2

32,8

24,5

14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Oro uostai

Atvyko ir išvyko keleivių

keleivių skaičius

1784,2

273,7

23,1

20,4

1,2

Atvyko

keleivių skaičius

888,0

134,5

23,4

20,7

-4,1

Išvyko

keleivių skaičius

896,3

139,3

22,8

20,2

6,9

Pakrauta ir iš­krauta krovinių

tonos

6,8

0,7

-30,4

-11,9

-38,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos aviakom­panijos

Vežta keleivių

keleivių skaičius

807,3

143,8

62,3

81,7

4,1

Vežta krovinių

tonos

2,9

0,3

-40,0

-7,0

-17,5

Keleivių apyvarta

keleivio kilometrai

1599025

272660

66,0

77,3

4,1

Krovinių apyvarta

tonkilomet­riai

3076

320

-18,5

-2,6

-11,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus vande­nų transportas

Vežta keleivių

keleivių skaičius

1983,5

469,0

2,3

-14,8

-22,6

Vežta krovinių

tonos

767,3

165,4

5,0

-7,7

-14,0

 NAUJAUSI KOMENTARAI

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių