Teismas priėmė nagrinėti buvusių FNTT vadovų skundus

Teismas (VAAT) priėmė nagrinėti atleistų FNTT vadovų Vitalijaus Gailiaus ir Vytauto Giržado skundus dėl vidaus reikalų ministro įsakymo panaikinimo.

Vilniaus apygardos administracinis teismas vasario 14 dieną gavo patikslintus V.Gailiaus ir V.Giržado skundus, kuriais prašoma panaikinti vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio vasario 8 dienos įsakymo dalį, kuria pavedama VRM Bendrajam departamentui atlikti pareigūnų pakartotinį asmens kandidatūros tikrinimą. V Giržadas taip pat prašo teismo panaikinti ir įsakymo dalį, kuria uždraudžiama jam dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pranešė teismas.

Trečiadienį ministro R.Palaičio iš pareigų atleisti FNTT direktorius V.Gailius ir jo pavaduotojas V.Giržadas teigė ministro įsakymą skundžiantys kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

V.Gailius trečiadienį sakė tikįs, kad teismo bus grąžintas į pareigas.

Ministras R. Palaitis antradienį panaikino V.Gailiaus ir V.Giržado leidimus dirbti su slapta informacija. Ministras sakė, kad leidimą dirbti su slapta informacija panaikino gavęs Valstybės saugumo departamento (VSD) teikimą. Trečiadienį ministras atleido abu pareigūnus iš pareigų.

Skubotqą atleidimą pareigūnai siejo su savo teiktais skundais teismui. Pareigūnų manymu nuomone, teismas trečiadienį būtų galėjęs pritaikyti laikinas apsaugos priemones tokiam R.Palaičio sprendimui.

R. Palaitis praėjusią savaitę pareiškė nepasitikįs ir V.Gailiumi, ir V.Giržadu. Iš pradžių nepasitikėjimas pareikštas V.Giržadu, nes jo pakartotinio tyrimo poligrafu arba vadinamuoju melo detektoriumi rezultatai buvę jam nepalankūs. FNTT direktoriumi V.Gailiumi nepasitikėjimas pareikštas, kai šis nepaisydamas ministro pozicijos pareiškė paramą savo pavaduotojui.

Abu pareigūnai dar anksčiau tikrinti poligrafu.

BNS žiniomis, patikrinimai buvo atliekami dėl informacijos nutekinimo apie banką „Snoras“. Aiškinamasi, kokiu būdu duomenys apie rengiamus pareigūnų veiksmus pernai lapkritį pateko „Snoro“ akcininkams.

FNTT direktorių skiria ir atleidžia vidaus reikalų ministras, jo pavaduotoją - taip pat ministras, tačiau prieš tai jis turi būti gavęs tarnybos vadovo teikimą.

FNTT laikinai vadovauti paskirtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas Antanas Montvydas.NAUJAUSI KOMENTARAI

valdemaras

valdemaras portretas
Landsbergis: Lietuvos teisėtvarkoje teisingumas nėra svarbiausias tikslas D KUOLYS: ''Būtent V. Gailius, V. Giržadas, dirbdami policijoje, dalyvavo tiriant V. Pociūno žūtį ir tyrimo metu susidūrė su Aidžio Mieželio ir kitų aukštų, aštrius pojūčius mėgstančių VSD pareigūnų įtartina veikla. Greičiausiai iš Generalinės prokuratūros vadovų sužinoję apie kriminalinės policijos surinktą medžiagą, VSD pradėjo karą prieš šiuos ir kitus policijos žmones, kurie gynė valstybės interesą, ieškojo tiesos ir teisingumo. Taip sąžiningi, valstybę ginantys pareigūnai atsidūrė VSD ir kriminalinio pasaulio taikinyje.''

neziniukas

neziniukas portretas
O ar teismas savo iniciatyva negaletu nurodyti poligrafu patikrinti tulo Palaicio sazininguma ir atsidavima , ar tinkamose rankose ministerio portfelis laikomas.Tik ne Kedainiu teismui duoti spresti.

vladas

vladas portretas
LR PREZIDENTEI PAVALDI STT DENGIA IR BANDO NUSLĖPTI IŠKRYPĖLIŲ A. ZUOKO IR K. KAROSO SUNKIUS KRIMINALINIUS NUSIKALTIMUS . ATSAKYMAS IŠ STT Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba) 2012-02-14 elektroniniu paštu gautas Jūsų pakartotinis kreipimasis, registracijos Nr. 6-01-202, dėl A. Zuoko ir K. Karoso veiksmų, (pirmasis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnyboje registruotas 2012-02-07 Nr. 6-01-171). Pakartotiniame kreipimesi Jūs prašote pradėti tyrimą. Specialiųjų tyrimų tarnyba, pagal savo kompetenciją išnagrinėjusi minėtą 2012-02-07 prašymą, 2012-02-09 elektroniniu paštu Jums pateikė motyvuotą atsakymą, kuriame išaiškino Specialiųjų tyrimų tarnybos kompetenciją ir sprendimo apskundimo tvarką. Pakartotiniame 2012-02-14 kreipimesi jokių naujų aplinkybių, leidžiančių ginčyti Specialiųjų tyrimų tarnybos sprendimą, nepateikėte, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 77-2975) 23 straipsnio 6 dalimi, Jūsų pakartotinis pareiškimas nebus nagrinėjamas. Šis Specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymas gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka. STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus vyresnysis sprecialistas R. Turskis (8 706) 62 752 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STT VADOVUI , ŽYMANTUI PACEVIČIUI Nuo , VLADO LUKOŠEVIČIAUS Gim. 1965.09.29. Tel. 867704339. PAKARTOTINAS KREIPIMASIS PRADĖTI TYRIMUS , DĖL A. ZUOKO BEI K. KAROSO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ . NETEISĖTO SOCIALINIŲ BŪSTŲ NAUDOJIMO , KAD ORGANIZUOTI KITĄ NUSIKALTIMĄ . 1 - faktas. Laba diena , gavau jūsų atsakymą į mano pranešimą , dėl Vilniaus m. mero A. Zuoko ir Vilniaus m. savivaldybės energetikos skyriaus viršininko K. Karoso nusikalstamų veiksmų , kurie naudojo valstybei priklausantį turtą ( socialinius būstus ) , kad organizuoti sunkias nusikalstamas veikas prieš mane ir mano mažamečių vaikų atžvilgiu . Tai STT neižvelgė nusikalstamos veikos , kai buvo ivykdytas net dvigubas nusikaltimas , kad organizuoti trečią nusikalstamą veiką , TERORĄ ? 2006m. gretimame savivaldybės socialiniame būste neteisėtai , specialiai buvo apgyvendintas VSD provokatorius GRIGORIJ ULEVIČ, kuris pradėjo terorą prieš mane ir mano mažamečius vaikus, kuris vyko net pusantrų metų. Nors aš iš karto oficialiai kreipiausi į Vilniaus m. Savivaldybę , o konkrečiai į tuometinį merą A. Zuoką ir gavau oficialų atsakymą iš energetikos skyriaus viršininko K. Karoso jog pavesta tuo metu administruojančiai bendrovei UAB ,,BENDRUVA,, imtis priemonių , bet nei A. Zuoko vadovaujama savivaldybė , nei UAB ,,BENDRUVA,, nesiėmė jokių priemonių ne tik , kad būtų sustebdytas nusikalstamas valstybei priklausančių butų naudojimas , bet ir kita sunki nusikalstama veika TERORAS , kuriam organizuoti ir buvo naudojami valstybiniai socialiniai būstai . Šio buto nuomininkas Pedofilas , Gintaras Bertulis taip pat neteisėtai buvo perkeltas į svetimą socialinį būstą Pilaitėje , Karaliaučiaus gatvėje . O tai jau faktas jog buvo padarytas dvigubas nusikaltimas , kad organizuoti trečią nusikaltimą , terorą prieš mane ir mano mažamečius vaikus . Gal A. Zuokas ir prokurorai nebuvo susipažinę su šiuo LR CK straipsniu ? 6.624 straipsnis. Draudimas subnuomoti bendrabučių patalpas Bendrabučiuose gyvenantys nuomininkai neturi teisės subnuomoti savo nuomojamos gyvenamosios patalpos bei apgyvendinti laikinus gyventojus. Aš buvau sumuštas net 4 kartus, buvo sumušta mano sugyventinė R. Androsova, kuri buvo nėščia jau 4 mėnesį. Aš daug kartų kreipiausi į LRGP, bet tyrimai nepradėti. Tik po skundo į STT provokatorius Grigorij Ulevič buvo iškeldintas ir į savo socialinį būstą sugražintas Pedofilas , Gintaras Bertulis , bet tyrimai nepradėti. (gal šiuos faktus pakomentuos A. ZUOKAS ) Tas pats provokatorius dalyvavo riaušėse prie seimo, kurstė žmones. Pateikiu dar vieną dokomentą , kurį atsiuntė K. Karosas bandydamas nuslėpti savo nusikaltimus ir tai jog VSD nurodymu neteisėtai buvo naudojami net du socialiniai būstai , kad organizuoti nusikalstamą veiką . Jis atsiuntė suklastotą raštą jog mano sugyventinė R. Androsova triukšmauja , ir jame parašė jog aš neturiu teisės gyventi šiame bute . O kaip tik tuo metu gyveno svetimame socialiniame būste specialiai neteisėtai apgyvendintas VSD provokatorius G. Ulevič . Gal A. Zuokas ir K. Karosas nesusipažines su šiuo LR CK straipsniu kuriame aiškiai apibrėžiama kas yra nuomininko šeimos nariai ? 6.588 straipsnis. Nuomininko šeimos nariai 1. Nuomininko šeimos nariai yra kartu gyvenantys sutuoktinis (sugyventinis) jų nepilnamečiai vaikai, nuomininko ir jo sutuoktinio tėvai. 2. Pilnamečiai vaikai, jų sutuoktiniai (sugyventiniai) ir nuomininko vaikaičiai priskiriami prie šeimos narių, jei jie su nuomininku turi bendrą ūkį. Remiantis LR CK 6.588 straipsniu , aš teisėtai gyvenau su R. Androsova tame socialiniame būste . O K. Karosas bandydamas nuslėpti savo tyčinį neteisėtą socialinių būstų naudojimą , bandė traktuoti savaip LR CK . Dėl šio fakto aš jau kreipiausi į STT 2007.11.07. , bet STT tyrimų nepradėjo , dėl A. Zuoko bei K. Karoso nusikalstamų veikų , motivuodami tuo jog prokurorai nedavė leidimo pradėti tyrimus . (siunčiu atsakymo iš STT kopiją). 2 - faktas. A. Zuoko ir K. karoso nusikaltimai buvo nuslėpti , ir pajautę nebaudžiamumą jie toliau vykdė savo nusikalstamas veikas . Dar 2008 metais aš dalinau LR Seimo nariams lapus su prokurorų ir A. Zuoko nusikalstamos veikos irodymais , asmeniškai iteikiau ir A. Zuokui , po to jis išstojo iš partijos ir pasišalino iš LR Seimo , užlezdamas savo vietą žmonai A. Zuokienei . ( turiu tai irodančius audio irašus ). Vilniaus m. energetikos skyriaus viršininko pareigas einantis Kestutis Karosas toliau vykdė savo nusikalstamas veikas VSD nurodymu jis neteisėtai apgyvendino savo giminaitį Židrūną Baltrimą kuris yra VSD provokatorius , socialiniame būste Jeruzalės 27 – 20 . Ž. Baltrimas nebuvo registruotas savivaldybės eilėje socialiniam būstui gauti , kurioje žmonės pralaukia net po dešimt metų . Neteisėtai gyvendamas šiame socialiniame būste jis apgavo moterį bei išviliojo iš jos virš 30 000 litų ir išprievartavo psichikos negalią turintį vaikiną . KESTUTIS KAROSAS specialiai neteisėtai apgyvendina savo giminaičius pe-deras-tus VSD nurodymu , kad jie prievatautų invalidus . Šis socialinis būstas po to kai buvo sulaikytas K. Karoso giminaitis , Židrūnas Baltrimas buvo padektas jo bendrininkų , kad nuslėpti nusikaltimų pėdsakus . Tuo būdu valstybei buvo padaryta didelė žala kurią bando nuslėpti prokurorai . Dėl šio fakto buvo kreiptasi į LRGP ir pateikti neginčijami irodymai , bet viską bandoma nuslėpti . ( pateiksiu pareiškimo kopiją ) Gerbiamas STT vadove , Rolandas Olšauskas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos administravimo valdybos pareiškimų nagrinėjimo skyriaus vyresnysis specialistas neižvelgė šiuose mano aukščiau išdėstytuose faktuose nei korupcijos , nei pirtnaudžiavimo tarnybine padėtimi . Neteisėto , nusikalstamo valstybei priklausančio turto naudojimo ( socialinių būstų ) , kad organizuoti kitą nusikaltimą , nei tyčinio nusikaltimo organizavimo bei jo tyčinio slėpimo . PAKARTOTINAI KREIPIUOSI Į JUS STT VADOVĄ IR PRAŠAU : 1. Patikti pavardę prokuroro kuris oficialiai nedavė leidimo tirti šių dviejų iškrypėlių A. Zuoko ir K. Karoso nusikalstamas veikas . Nes nuslėpus jų nusikaltimus , jie toliau vykdė nusikalstamas veikas , dėl kurių valstybė patyrė didelių finansinių nuostolių . 2. Pradėti tyrimus dėl aukščiau paminėtų asmenų nusikalstamų veikų , bei prokuroro atžvilgiu , kuris nedavė leidimo tirti šių iškrypėlių A. Zuko ir K. Karoso nusikaltimų , nes dėl to prokuroro tyčinio neveiklumo buvo vykdomos toliau nusikalstamos veikos . PAKARTOTINAI LAUKIU MOTYVUOTO OFICIALAUS ATSAKYMO . Šis laiškas bus išviešintas ir persiūstas visiems LR Prezidentės patarėjams . Vladas lukoševičius .
VISI KOMENTARAI 3
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių