Kandidatą į Seimo narius V. Juozapaitį išvarė iš turgaus

Rad­vi­liš­kio tur­gu­je in­ci­den­tas ki­lo tarp dvie­jų kan­di­da­tų į Sei­mo na­rius – kon­ser­va­to­riams at­sto­vau­jan­čio Rad­vi­liš­kio gar­bės pi­lie­čio, ope­ros so­lis­to Vy­tau­to Juo­za­pai­čio ir ne­prik­lau­so­mos kan­di­da­tės rad­vi­liš­kie­tės Lai­mu­tės Šla­mie­nės. V. Juo­za­pai­tis, no­rė­jęs sa­vo ma­mai nu­pirk­ti gė­lių, bu­vo ve­ja­mas iš tur­gaus. Abu kan­di­da­tai su­ra­šė pa­reiš­ki­mus po­li­ci­jai.

Konf­lik­tas įsi­plies­kė šeš­ta­die­nį vi­dur­die­nį, kai Rad­vi­liš­kio tur­gu­je pa­si­ro­dė V. Juo­za­pai­tis su žmo­na, duk­ro­mis ir anū­ke.  V. Juo­za­pai­tis „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, jog į tur­gų už­su­ko nu­pirk­ti gė­lių sa­vo ma­mai, ku­rios 80-me­čio ju­bi­lie­jų tą­dien ren­gė­si švęs­ti. Žmo­na ir duk­ros pa­su­ko­sios dar prie ki­tų pre­kei­vių, o jis pa­ts pa­si­ju­tęs aky­lai ste­bi­mas dvie­jų pi­lie­čių.

„Ka­dan­gi esu rad­vi­liš­kie­tis, aiš­ku, pa­ži­nau, kad tai Kęs­tu­tis Šla­mys ir Lai­mu­tė Šla­mie­nė“, – sa­kė maest­ro. K. Šla­mys yra Rad­vi­liš­kio tur­gų val­dan­čios UAB „Ke­gi­la“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, L. Šla­mie­nė – šios bend­ro­vės bu­hal­te­rė.

Po ke­lių mi­nu­čių V. Juo­za­pai­tis iš­gir­dęs triukš­mą: dvi pre­kei­vės jo žmo­ną ir duk­ras ap­šau­kė „agi­ta­to­rė­mis“ ir ėmė vy­ti lauk iš tur­gaus. Pats maest­ro tur­gaus val­dy­to­jų bu­vo ap­kal­tin­tas ne­va „vyk­dan­tis po­li­ti­nę agi­ta­ci­ją pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je“ be sa­vi­nin­kų, ku­rių įga­lio­ti­niai yra K. ir L. Šla­miai, su­ti­ki­mo.

„Net jei­gu aš bū­čiau agi­ta­vęs, de­mok­ra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je žmo­gus yra lais­vas kal­bė­tis tur­gu­je su bet kuo, – tei­gė V. Juo­za­pai­tis. – Žmo­na, duk­ros, anū­kė bu­vo už­pul­tos, pa­ty­rė šo­ką. Kaip Rad­vi­liš­kio gar­bės pi­lie­tis ne­si­ti­kė­jau to­kio spjū­vio šei­mos aki­vaiz­do­je. Išk­vie­čiau po­li­ci­ją.“

L. Šla­mie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ aiš­ki­no, jog jai esą gė­da, kad „užuo­t pa­si­svei­ki­nę, du kan­di­da­tai įsi­vė­lė į konf­lik­tą“.

Jos ver­si­ja kiek ki­to­kia. Iš pre­kei­vių iš­gir­du­si, jog V. Juo­za­pai­tis vaikš­to po tur­gų ir agi­tuo­ja. To­dėl su K. Šla­miu ėmė kon­ku­ren­tą ste­bė­ti. Prie V.Juo­za­pai­čio priė­jo tik ta­da, kai iš­gir­do, jog jis ir pre­kei­viai jau dis­ku­tuo­ja pa­kel­tais bal­sais.NAUJAUSI KOMENTARAI

XXX

XXX portretas
NU TAIP IR REIKIA VISUS JUOS REIKIAVYT IŠ NE TIK IŠ TURGAUS BET IR LIETUVOS GERIAUSIA BŪTU PAS BALTŲ MEŠKŲ.

Kasiulis

Kasiulis portretas
Poniai Šlamienei tik tylėti. Tikra turgaus ponia. Kokia gėda Radviliškiui prieš maestro, o dar garbės piliečiu paskelbtas....

Dainininkas

Dainininkas portretas
Negausi išsvajoto ministro posto, nes "konservai " užkonservuoti
VISI KOMENTARAI 36
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių