Ministras su draugais įklimpęs milijonuose?

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Po "Kauno dienos" rašinių apie Aplinkos ministerijos skiriamus milijonus ministro Kęstučio Navicko buvusiai darbovietei, ėmė aiškėti daugiau skandalingų faktų apie įtartinus sandorius.

Naujametė dovana

Šiuo metu K.Navickas yra atsidūręs po Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) didinamuoju stiklu.

"Kauno diena" gavo papildomos informacijos, kad su ministro buvusiu darbdaviu buvo sudaryta dar ir konsultavimo sutartis, o milijonai eurų padalyti abejotiniems gamtosauginiams projektams.

Kai praėjusiųjų metų gruodžio paskutinėmis dienomis visi ruošėsi Naujųjų metų sutiktuvėms, dar gerai nespėjusio pasimatuoti ministro kėdės K.Navicko pavaldinys, Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) direktorius Ignotas Šalavėjus raitojosi rankoves.

Gruodžio 30 d. jis su buvusiu ministro darbdaviu, VšĮ Baltijos aplinkos forumas (BAF) direktoriumi ir pagrindiniu dalininku pasirašė sutartį dėl paslaugų įsigijimo. Sutartyje konstatuojama, kad šiuo pirkimu siekiama įsigyti techninės pagalbos konsultacines paslaugas LIFE integruotojo projekto pareiškėjams.

Priminsime, kad prieš tapdamas ministru, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguotas K.Navickas, dešimt metų buvo dirbo BAF. Tikint jo naujausia privačių interesų deklaracija, pildyta šių metų spalio 2 d., ministras iki kovo 1 d. buvo ir BAF dalininku.

I.Šalavėjaus ir BAF direktoriaus Ž.Morkvėno pasirašytoje sutartyje konstatuojama, kad ji galios pusmetį, o už suteiktas konsultacijų paslaugas APVA įsipareigojo sumokėti 4,9 tūkst. eurų.

Ž. Morkvėnas/T. Urbelionio, V. Skaraičio/BFL nuotr.

Paradoksas: panašią konsultacijų sutartį su APVA praėjusiųjų metų metų rugpjūčio viduryje buvo pasirašęs tuometis BAF ekspertas, pavaduojantis direktorių K.Navickas. Tiesa, sutartyje nenumatyta visa paslaugų kaina, tik konstatuojama, kad už valandą konsultacijų bus mokama 43,75 euro.

K.Navickas yra viešai patvirtinęs pagal šią sutartį konsultavęs, tačiau nėra pateikęs informacijos, kokį užmokestį gavo. Sutartis galiojo beveik du mėnesius.

Pažeidė įstatymą?

K.Navicko pavaldiniui pasirašius paslaugų tiekimo sutartį su buvusiu ministro darbdaviu, ministras ėmė keistai elgtis. Neatmestina, kad to priežastis ir buvo minėta sutartis.

Šių metų sausio 12 d. VTEK gavo K.Navicko prašymą pateikti rekomendaciją dėl galimo interesų konflikto, nes dirbdamas BAF pasirašė jau minėtą konsultacinių paslaugų sutartį su APVA. Pastaroji, ministro teigimu, sudarė naują sutartį su BAF. Ministras pabrėžė, kad sausio 11 d. pateikė premjerui prašymą leisti nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su buvusia darboviete, priėmimo.

Tuometinio VTEK pirmininko Romo Valentukevičiaus pasirašytame rašte aplinkos ministrui rekomenduojama iki šių metų gegužės 24 d. – kol galios antroji su BAF pasirašyta sutartis, nusišalinti ne tik nuo dalyvavimo priimant su buvusia darboviete susijusius sprendimus, bet ir nuo dalyvavimo priimant sprendimus, susijusius su ministerijai pavaldžia APVA.

Vasario 3 d. VTEK pasiekė antrasis K.Navicko prašymas. Ministras teigė, kad nuo sausio 16 d. jis jau nebėra BAF dalininkas (jas laikinai perleido) ir prašė išaiškinti, ar, atsiradus tokioms aplinkybėms, galioja komisijos ankstesnioji rekomendacija.

R.Valentukevičius ministrui atsakė, kad perleidus BAF dalininko teises laikinai ketveriems metams, nebeliko tiesioginės interesų konflikto priežasties. Tačiau komisija rekomendavo ir toliau nedalyvauti priimant sprendimus, susijusius su buvusia darboviete.

R. Valentukevičius/ Š. Mažeikos/BFL nuotr.

Kodėl K.Navickas net du kartus kreipėsi į VTEK dėl išaiškinimo? Dienraščio redakcija tam turi vienintelį galimą atsakymą, paremtą dokumento kopija: sausio 12 d. aplinkos ministras perskaitė APVA direktoriaus I.Šalavėjo jam pateiktą projektą. Jame siūloma prie APVA prijungti kitą ministerijai pavaldžią įstaigą Aplinkos apsaugos investicijų fondą (AAIF). Siūlymas keistas – paprastai ministerijų vadovai planuoja, kaip būtų galima reorganizuoti pavaldžias institucijas ar ministeriją, o šiuo atveju – iniciatyva iš apačios. Dokumentą K.Navickas vizavo tuomečiam ministerijos kancleriui Robertui Klovui: "Siūlau vertinti prijungimo prie APVA variantą."

Taigi K.Navickas sausio 12 d. vizavo APVA dokumentą, o tik po keturių dienų laikinai atsisakė BAF dalininko teisių. Ar taip jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo?

Į šį paklausimą redakcija gavo VTEK atstovės Eglės Ivanauskaitės atsakymą: "Bet koks vykstančio tyrimo aplinkybių komentavimas gali sunkinti tyrimo eigą ir sukelti abejonių dėl komisijos objektyvumo. Todėl su tyrimo dalyku susijusią informaciją komentuosime tik tyrimui pasibaigus."

Viskas dėl pinigų

Vienas iš Aplinkos ministerijos tarnautojų, paprašytas pakomentuoti minėtų institucijų sujungimą, panoro būti anonimu, tačiau neslėpė: "Šis sujungimas tam, kad APVA turėtų ne tik europinius, bet ir nacionalinius finansinius fondus. Nacionalinius daug paprasčiau skirstyti, pakanka ministro įsakymo, o dėl europinių fondų lemiamas žodis priklauso Europos Komisijai. AAIF administruoja lėšas, gautas už taršą, ir jas skiria gamybiniams projektams taršai mažinti. Logiška, kad ir čia prireiks konsultantų. Kas gali paneigti, kad tai nebus BAF arba su ministru siejamos kitos gamtosauginės visuomeninės organizacijos? AAIF – fondas, kur lėšas galima nukreipti ten, kur jos tuo metu būtiniausios. APVA administruojamas LIFE fondas milijonus dalija ir beverčiams, jokios naudos neduodantiems projektams."

Kad šiuose teiginiuose yra teisybės, įrodo ir paties ministro šių metų balandžio mėnesio įsakymas. Jame jis pats save pasiskyrė atsakingu už ES fondus ir pavedė sau kontroliuoti APVA. AAIF kontrolė buvo pavesta tuomečiam viceministrui Mindaugui Gudui, kurio žmona ilgus metus dirbo BAF.

Suma padidėjo

BAF save įvardijo gamtosaugine organizacija. "Life" programos duomenimis, ji ne kartą dalyvavo milijoninės vertės europiniuose konkursuose. Vienas pastarųjų projektų – "Meldinės nendrinukės apsauga formuojant jai tinkamų kertinių buveinių tinklą Lietuvoje". Dar 2015 m. aplinkos ministras patvirtino 3,733 mln. eurų vertės projektą. Jam iš valstybės biudžeto numatyta skirti 736 tūkst. eurų, iš ES biudžeto – 2,79 mln. eurų.

Šių metų sausio viduryje Aplinkos ministerija gavo BAF raštą, kuriuo prašė skirti numatytus 736 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto. Nebūtų nieko keisto, jei ne viena aplinkybė: rašte jau minima projekto vertė padidėja iki 4,097 mln. eurų, o EK skiriamos lėšos – jau 3,073 mln. eurų. Kovo pabaigoje žemės ūkio ministras Bronius Markauskas pasirašė aplinkos ministro įsakymą, kuriuo patvirtino pakeistą BAF finansavimo projektą, metams pratęstas ir jo vykdymas.

Paprašytas pakomentuoti tokių skaičių metamorfozes, Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamento direktorius Inesis Kiškis atsakė diplomatiškai, kad viskas teisiška – projektas įtrauktas į preliminarų projektų sąrašą projektų, kuriuos vertina ir atrenka EK.

"Bendra EK patvirtinto projekto vertė yra 4 097 038 eurai, iš kurių EK skyrė 3 072 778 eurus. Todėl, remiantis EK sprendimu ir BAF pateikta sutarties su EK kopija, Žemės ūkio ministras, pavaduojantis aplinkos ministrą, skyrė 736 tūkst. eurų Lietuvos Respublikos biudžeto bendrojo finansavimo lėšų. Likusi dalis (288 260 eurų) yra nuosavas pareiškėjo (BAF) ir partnerių indėlis. Kitaip tariant, AM skiriama bendrojo finansavimo suma nepakito. EK įvertinto projekto bendrosios vertės ir trukmės pasikeitimą galėtų pakomentuoti tik EK", – atsakyme redakcijai teigė I.Kiškis.

Abejotina, ar projekto išlaidos atitinka ekonomiškumo principą; abejotina, ar pareiškėjas pagrįstai prašo 35 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų subsidijos iš bendrojo finansavimo.

Cechas ant marių kranto

Tiek to su skaičiais. Šiame projekte bene įdomiausia, kad BAF už 600 tūkst. eurų ketina įrengti biomasės perdirbimo cechą, kuriame būtų galima perdirbti žolę maždaug iš 1,5 tūkst. ha, kuriuose galbūt perėjo meldinė nendrinukė ir pagal gamtosaugos reikalavimus ūkinė veikla čia galima tik rugpjūtyje, kai paukščiai palieka lizdus.

Oficialiame BAF interneto tinklalapyje apie meldinę nendrinukę teigiama, kad Klaipėdos rajone, ant Kuršių marių kranto, Drevernoje, įsigyta apleista ferma būsimam cechui.

"Kauno diena" išsiaiškino, kad šių metų vasario viduryje BAF iš privataus asmens įsigijo dvi fermas – veršidę ir karvidę bei aplink pastatus esantį maždaug 1 ha žemės. Buvęs pastatų ir žemės savininkas nenorėjo atskleisti, kiek vilniečiams tiksliai kainavo pirkinys, tačiau užsiminė, kad tai maždaug apie 50 tūkst. eurų.

BAF planuojama ūkinė veikla biomasės perdirbimo ceche – dar ne viskas. Vilniečiai gamtosaugininkai žada nupirkti ir suformuoti apie 100 ha žemės sklypų, skirtų gamtosauginei veiklai. Tam planuoja panaudoti net 250 tūkst. eurų.

"Žemės sklypo ir gamybinio pastato statyba EK vertinimu yra tinkamos projekto išlaidos", – dienraščiui teigė I.Kiškis.

Taigi K.Navickas, jei sėkmingai baigs kadenciją, po ketverių metų vėl tapęs BAF dalininku, galės ne tik užsiimti konsultacijomis, bet ir sėkmingai ūkininkauti – Drevernoje gaminti žolės granules.

Abejojo projekto ekonomiškumu

"Kauno diena" rašė, kad šių metų vasarą K.Navicko sudaryta komisija, vadovaujama I.Kiškio, vertino LIFE 2017 m. kvietimo finansavimo paraiškas. Pirmuoju klausimu svarstyta BAF paraiška "Komunikacijos kampanija "Natura 2000" tinklo ir gamtos apsaugos populiarinimui Baltijos šalyse taikant ryšio su gamta koncepciją (santrumpa "Gamta yra gyvenimas"). Viso projekto su partneriais vertė – 5 mln. eurų. Tačiau tik 1,6 mln. eurų bus panaudota Lietuvoje, likusi suma – Latvijoje ir Estijoje. BAF rašte prašoma skirti per 3 mln. eurų ES lėšų, o 400 tūkst. eurų – iš Lietuvos biudžeto.

Aplinkos ministro K.Navicko sudaryta komisija šiam projektui vienbalsiai pritarė ir rekomendavo ministrui pasirašyti įsakymą dėl europinių bei biudžeto lėšų skyrimo. Žemės ūkio ministras B.Markauskas aplinkos ministro įsakymą pasirašė, vėliau buvo sumažintas finansavimas iš Lietuvos biudžeto.

Dienraščio redakcija gavo šios komisijos posėdžio protokolo kopiją, kurią ministerijos klerkai anksčiau buvo cenzūravę – neįskaitomai pajuodinę neva konfidencialią informaciją.

Taigi komisijos "konfidenciali" informacija dėl BAF pateikto projekto buvo tokia: "Abejotina, ar projekto išlaidos atitinka ekonomiškumo principą; abejotina, ar pareiškėjas pagrįstai prašo 35 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų subsidijos iš bendrojo finansavimo, nes paraiškoje nurodytas prioritetas yra išvestinis. (…) Nėra aišku, kur konkrečiai bus vykdomos tam tikros veiklos, pvz.: renginiai, mokymai, seminarai ir pan. Atsižvelgiant į tai, siūlome detalizuoti konkrečias veiklas, kurios bus vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje ar už kokias veiklas bus atsakingas pareiškėjas."

Nepaisant prašymo "detalizuoti veiklas", komisijos nariai balsavo vienbalsiai už savo ministro buvusios darbovietės pateiktą projektą.

Pinigai paukštukui, kurio nėra

Dienraštyje rašyta, kad K.Navickas šių metų pavasarį lankėsi Šilutės rajone, kur susitiko su savivaldybės atstovais, vietos turizmo organizatoriais. Pasirodo, ministras dalyvavo savo buvusio darbdavio, vieno iš BAF dalininkų ir direktoriaus Žymanto Morkvėno organizuotame renginyje "Gamtinio turizmo traukos vietovės vystymas Nemuno deltoje – skambi frazė ar strateginė regiono vystymo kryptis?"

Renginį vedė Ž.Morkvėnas, jame dalyvavo ir ornitologijos turizmo verslininkas Marius Karlonas ir Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) vadovas Liutauras Raudonikis. Išaiškėjo, kad vyrų delegacija atvyko dėl BAF vykdomos ES ir Lietuvos biudžeto finansuojamos "LIFE Viva Grass" programos "Integruoto planavimo įrankio sukūrimas siekiant užtikrinti biologinės įvairovės gyvybingumą".

Ž.Morkvėnas yra šio projekto vadovas, o K.Navickas anksčiau pagal šį projektą Kėdainių rajone, Josvainiuose, yra skaitęs paskaitą "Atvirų buveinių palaikymo problemos".

Po K.Navicko apsilankymo Šilutėje aplinkos ministro įsakymu, pasirašytu žemės ūkio ministro B.Markausko, LOD patvirtinti net du ES ir šalies biudžeto lėšomis finansuojami projektai: "Globaliai nykstančio mažosios žąsies apsaugos priemonių įgyvendinimas jos migracijos kelyje" ir "Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje".

Pirmojo projekto, kuriame LOD yra partnerė, vertė – net 7,9 mln. eurų. Teigiama, kad Lietuvoje bus atlikta darbų už maždaug 0,621 mln. eurų.

I.Kiškio vadovaujama projektų atrankos komisija šiam projektui turėjo tokias pastabas: "Paraiškoje trūksta užtikrinimo, kad mažoji žąsis iš viso apsistoja Lietuvoje (ketinama dar tik patikrinti šią informaciją), todėl iškelia papildomą projekto įgyvendinimo riziką, taip pat trūksta kai kurioms veikloms įgyvendinti numatytų lėšų sumos pagrindimo. Kai kurių veiklų reikalingumas kelia abejonių". Nepaisant tokių kategoriškų pastabų, komisijos nariai vienbalsiai pritaria šio projekto finansavimui.

Žinoma, kad mažoji žąsis gyvena nuo Norvegijos iki Čiukčių kalnyno, žiemoja Pietų Europoje, Persų įlankos pakrantėse. Iš visų per Lietuvą praskrendančių laukinių žąsų, mažoji žąsis yra pati rečiausia.

Antrojo projekto vertė – beveik 2,3 ml. eurų, jam vykdyti iš ES prašoma beveik 1,4 mln., iš šalies biudžeto – 0,574 mln. eurų.

Šiuo atveju keisčiausia ne vien tai, kad milijonus žadama išleisti paukštukų "apsaugai", o viena ne ką mažiau keista aplinkybė. Buvęs aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymu D1-585 jau buvo patvirtinęs LOD projektą "Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje". Tik jame bendra projekto vertė nurodyta mažesnė – 1,9 mln. eurų.


Į klausimus neatsakė

"Kauno diena" ministrui uždavė tris klausimus.

VTEK ministrui rekomendavo iki š.m. gegužės 24 d. nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su VšĮ BAF ir APVA. Sausio 16 d. ministras teigė ketveriems metams perleidęs BAF dalininko teises, taigi VTEK rekomendacija nuo šios dienos negalioja. Tačiau sausio 12 d. ministras vizavo APVA dokumentą (reorganizacijos projektą) tuomečiam kancleriui R.Klovui. Kaip ministras vertina tokį faktą: pažeidė ar ne Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą?

Kaip ministras gali pakomentuoti faktą, kad po jo apsilankymo Šilutės savivaldybėje šiais metais kartu su Lietuvos ornitologų draugijos atstovais pastarajai ministerijos komisija patvirtino net du milijoninės vertės LIFE projektus; apie projektą išsaugoti mažąją žąsį (0,6 mln. eurų) komisija atsiliepė, jog "trūksta užtikrinimo, kad mažoji žąsis iš viso apsistoja Lietuvoje".

BAF savo veiklai Drevernoje įsigijo dvi fermas ir per hektarą žemės apie jas, čia planuojama gaminti žolės granules. Taip pat ketinama pirkti 100 žemės. Ar ministras, vėl tapęs BAF dalininku, ketina ūkininkauti?

Ministro K. Navicko atstovai perdavė jo atsakymą: "Kadangi gerbiamas žurnalistas jau parodė uolų susirūpinimą ministro etika, tikiuosi, kad lygiai taip pat jam užteks ir kantrybės sulaukti VTEK išvados. Daugiau komentarų šia tema nebus."NAUJAUSI KOMENTARAI

Pradžioje reikia pasodint g/prokurorą už sabotažą

Pradžioje reikia pasodint g/prokurorą už sabotažą portretas
o šitokiems svoločiams daužyti snukius, kito kelio jau nebėra.

Bronius

Bronius portretas
Valstieciai vaidina angeliukus o iš tikrųjų pasirodo vagių vagis. Ar kada nors tai baigsis?

Tequila

Tequila portretas
Margeriene Narusevicius Gudiene Krinickas Sakalauskas Navickas jau daug metu plauna AARP ir ES pinigelius ir save pramine vandeniais.. jie susipyne tarpusavi ir neturi pasirinkimo kaip viens kita palaikyt. Per 20 mln eur atplauta per visa laika. Kaip ten margeriene sake? Susidesi su Aldona gausi savo milijona? :) marteckas tiesiog yra tarybinis sukcius ir sededamas aplinkosaugoj tik ir rinko ir renka pletkus, ivairius dok, kuriais beja ir santazuoja pilkaja vadove Aldona milijoniere. Kuri ir nedrysta visu martecko meiluziu judint
VISI KOMENTARAI 49
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių