N.Venckienė: mergaitės atmintis ištrinta prievarta

Dviejų žmonių nužudymu įtarto Drąsiaus Kedžio sesuo, partijos „Drąsos kelias“ lyderė Neringa Venckienė įsitikinusi, kad mažametę mergaitę filmavęs Drąsius Kedys elgėsi tinkamai. Pedofilijos bylos baigtimi nepatenkinta N. Venckienė tvirtina, kad taip nutiko dėl mergaitei „prievarta ištrintos atminties“.

„Mano nuomone, toks teismo nuosprendis – melas ir iškreipta tiesa, kurie yra skelbiami Lietuvos valstybės vardu. Audriaus Cinino surašyto nuosprendžio kitaip neįmanoma pavadinti“, – pirmadienį kartu su bendražygiais ir teta Audrone Skučiene surengusi spaudos konferenciją, dėstė N. Venckienė.

Jai užkliuvo A. Cinino išsakyta mintis, kad mergaitės atmintis yra ištrinta. „Teismas įsitikinęs, kad nukentėjusiąja pripažintos mergaitės nereikėjo apklausti teisme – tai rekomendavo ekspertai. „Vaiko tolimesnė apklausa yra beprasmė ir jo atmintis yra ištrinta – taip parašyta ekspertų išvadose“, – po teismo nuosprendžio penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo A. Cininas.

N. Venckienės tvirtinimu, tai ir lėmė tokią bylos baigtį. „Nepabaigus pedofilijos bylos, mergaitės atmintis buvo ištrinta. (...) Manau, tai pati esminė aplinkybė, kas atsitiko šioje byloje: vaikas prievarta, nepabaigus pedofilijos bylos, buvo paimtas ir jam atmintis ištrinta. Kam trinti atmintį, jeigu jokios pedofilijos nebuvo“, – stebėjosi N. Venckienė. Jos tvirtinimu, tai rodo, kad eilinį kartą įdėtos visos pastangos bylą „nugesinti“.

N.Venckienė: tėvas vaiką filmavo teisėtai

N. Venckienė nesutinka ir su teismo išvada, kad realią seksualinę patirtį mažametė įgijo gyvendama Kedžių namuose – „įkyrių, nekvalifikuotų bei neteisėtų klausinėjimų bei filmavimų metu“.

„A. Cininui galėčiau pasakyti: 8 tomas, bylos lapas 144-145 yra prokuroro Čepulionio nutarimas, kad tėvo veiksmai buvo teisėti. Tėvas vaiko neįžeidinėjo, nežemino ir darė viską, kad apgintų vaiko interesus“, – tvirtino buvusi teisėja.

Pasak N. Venckienės, užsienio teismų praktikoje ne tik artimieji, bet ir visuomenė esą skatinami filmuoti liudijimus. Esą gali būti, kad vaikas atsiskleidė tik tuo momentu ir papasakojo. „Visiškas nonsensas, kad tėvas vaiko negalėjo nufilmuoti ir tų duomenų surinkti“, – įsitikinusi N. Venckienė.

Tačiau buvusi teisėja nepaminėjo to, kad dėl D. Kedžio filmavimų jau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau jį teko nutraukti jam mirus. Tai yra patvirtinęs valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras Egidijus Motiejūnas.

A.Cininas: vaiko atmintis ištrinta ir pakeista netiesiogine seksualine patirtimi tėvo namuose

„Niekam abejonių ir nekyla, kad vaiko atmintis ištrinta. Kalbėti reikia, kas ir kodėl tai padarė, o teismo nuosprendžiu neginčytinai nustatyta, kad sveikoji vaiko atmintis ištrinta ir pakeista netiesiogine seksualine patirtimi jo tėvo namuose, ilgą laiką trukusios įkyrios, neteisėtos kvotos apie tariamą seksualinę prievartą metu“, – N. Venckienės interpretacijas komentavo teisėjų kolegijai vadovavęs A. Cininas.

Pasak A. Cinino, tai nuosprendyje tiek išsamiai argumentuota, kad „kitaip šį teiginį interpretuoti galima tik neskaičius nuosprendžio arba tyčia klaidinant“.

Vadinamąją Kauno pedofilijos bylą išnagrinėjęs Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas praėjusį penktadienį nusprendė, kad po mirties teisiamas verslininkas Andrius Ūsas turi būti reabilituotas ir jam iškeltą baudžiamąją bylą dėl mažametės mergaitės tvirkinimo nutraukė. Teismas mano, kad nebuvo jokios pedofilijos dviejų žmonių nužudymu įtariamo Drąsiaus Kedžio ir buvusios jo draugės Laimutės Stankūnaitės šeimoje.

Teismas pažymėjo, kad vienintelė D. Kedžio dukros reali seksualinė patirtis buvo ta, kurią ji įgijo gyvendama D. Kedžių namuose –„įkyrių, nekvalifikuotų bei neteisėtų klausinėjimų bei filmavimų metu“. Šiuos filmavimus mergaitės tėva atliko nuo 2008-ųjų lapkričio iki 2009-ųjų rugsėjo.

„Vyko įkyri vaiko kvota, be to, jis buvo verčiamas filmuotis vaiką psichiškai traumuojamuose epizoduose“, – teisėjų kolegijai vadovavęs teisėjas A. Cininas pažymėjo, kad vaizdo įrašus D. Kedys esą darė panaudodamas psichologinę prievartą, įrašas buvo sumontuotas iš 50 epizodų, vyko maždaug 9 vaiko filmavimo seansai.

„Taip pat teismas konstatavo, kad vaizdo įrašas darytas naudojant psichologinę prievartą – vaikas jokioje neutralioje aplinkoje nekalbėjo apie tariamą panaudotą prieš jį seksualinę prievartą ar tvirkinimo veiksmus – tai akivaizdžiai matoma vaiko oficialiuose vaizdo įrašuose, tai atkreipiamas ypatingas dėmesys ir psichologo išvadose“, – aiškino teisėjas.NAUJAUSI KOMENTARAI

Pikasas

Pikasas portretas
Retai mūsų žiniasklaidoje galima rasti tokių vertingų pastebėjimų, kuriuos duotame interviu pateikė Nepriklausomybės akto signatarė Zita Šličytė. CITUOJU: Tiesos.lt redaktorė Ramutė Bingelienė pakalbino Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengėjų grupės narę, ilgametę advokatę dr. Zitą Šličytę. R.B.: “Kaip vertinate vakarykštį Vilniaus antrojo apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo konstatuota, kad daug įtampų visuomenėje sukėlusios „Kauno pedofilijos“ tiesiog nebuvo? ” Z.Š.: “Tai, ką išgirdau, manęs, žinoma, neįtikino. Aš suprantu, kad negalima pagrįsti apkaltinamojo nuosprendžio neteisėtu būdu surinktais įrodymais. Bet A. Ūso išteisinimas pagrįstas tik tuo, kad tėvas, darydamas mergaitės parodymų įrašus, pažeidė vaiko teises, ir dėl to tai nesąs seksualinio išnaudojimo įrodymas. Žinoma, negaliu nuneigti: pagal įstatymą įrodymas, gautas neteisėtu būdu, nelaikomas įrodymu, net jei jame užfiksuota tiesa – formalumas nustelbia tiesą. Netinkamai įformintas įrodymas yra prarastas įrodymas… Teisėjo A. Cinino visi argumentai buvo suvesti vien į tai, kad įrodymai gauti neteisėtai. Bet kodėl tėvas ėmėsi juos rinkti? Iš bejėgiškumo, iš nusivylimo, kad niekas nefiksavo, kad niekas netikėjo. Tačiau kodėl prokuratūra nieko nedarė? Tai juk jų pareiga. Juk net Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas 2009 m. konstatavo, kad byla buvo tiriama nusikalstamai aplaidžiai. Kas bus, kai mergaitei sueis aštuoniolika metų, jei tik ji liks gyva, ir ji kreipsis į prokuratūrą, pasakys, kad ją seksualiai išnaudojo, – ką šie mūsų vyrai pasakys tada? Girdėjote, kas vyksta Amerikoje? Jie neturi senaties termino pedofilijos nusikaltimams ir todėl įvairaus amžiaus pedofilijos aukos kelia bylas savo išnaudotojams, reikalauja patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisti, o jiems atlyginti žalą. Reikia ir pas mus panaikinti senaties terminą – jeigu mes dabar nesugebame apginti savo vaikų, tai nors panaikinkime senaties terminą seksualinio smurto prieš mažamečius ir nepilnamečius nusikaltimams, kad užaugę ir įsidrąsinę jie galėtų patys apginti savo teises, atsiteisti už sugriautą vaikystę ar net gyvenimą. Kad ir iš tos pačios valstybės pareikalautų atlyginti neturtinę žalą. Kai tūkstančiai seksualinę prievartą patyrusių vaikų užaugę paduos savo smurtininkus į teismą – ką tada pasakys mūsų teisėjai? O gal jie ir iš valstybės pareikalaus atsakomybės už aplaidų pareigūnų darbą? Ir nereikia mums pasakoti, kad pas mus nėra pedofilijos. Lietuvoje labai lengva „nurašyti“ vaikų seksualinį išnaudojimą: arba niekas netiki jų pasakojimais, arba motinos stoja ginti savo sugyventinių smurtininkų, ne vaikų.” R.B.: “O kaip Jūs vertinate tokį paradoksalų prokuratūros elgesį: ilgai, nors ir nenoromis rinkę įrodymus pedofilijos bylą vis dėlto parengė ir perdavė teismui, tačiau teisme galiausiai patys ėmė prašyti Ūsą išteisinti?” Z.Š.: ” Apie mūsų prokuratūrą net nenoriu kalbėti. Drįstu pasakyti – ją susargdino Artūras Paulauskas, kai būdamas Seimo pirmininku 2003 metais inicijavo 118 Konstitucijos straipsnio pakeitimą. Dabartinė 118 Konstitucijos straipsnio redakcija sako: „Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja, valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose palaiko prokuroras. Prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo.“ Čia ir sustokime: „Prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo.“ Kaip matote, Konstitucija garantuoja prokurorams visišką kontrolės nebuvimą. Prokuroras yra pas mus mažiau kontroliuojamas negu teisėjas: teisėjas yra nepriklausomas, bet kai jis priima sprendimą ar nuosprendį, žino, kad jį gali apskųsti ir kad tada jo darbą nagrinės aukštesnės instancijos teismas. Galbūt ir Aukščiausias Teismas nagrinės – trys, o gal net septyni teisėjai. Ir jo sprendimą paliks arba atmes. O prokuroras dabar daro ką nori – teismui teikia kokius nori parodymus. Gali neklausyti teismo. Aš jau nekalbu apie Seimą – prokuroras gali neiti net kviečiamas. Šiandien jis kaltina, rytoj gina. Ir nėra jokios institucijos, kuri galėtų veiksmingai prižiūrėti jų darbą. Prokurorai dabar už viską aukščiau – už Prezidentę, už Vyriausybę, už Seimą, už visų lygių teisėjus. Kad ir šioje byloje – prisimenate, 2009 m. spalio 6 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria buvo panaikinta prokuratūros nutarimas ir ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis atmesti D. Kedžio skundą dėl Laimutės Stankūnaitės patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pedofilijos byloje. Tada Vilniaus apygardos teismas savo nutartyje, kuri yra „galutinė ir neskundžiama“ – tik įsiklausykite… – nurodė: Laimutė Stankūnaitė baudžiamojon atsakomybėn nepatraukta nepagrįstai. Ir ką? Vilniaus apygardos prokuratūra, aišku, nusprendė, kad žino geriau, ir Laimutės Stankūnaitės baudžiamojon atsakomybėn nepatraukė. Jokioje pasaulio valstybėje nėra tokių nepriklausomų prokurorų – tik teisingumą vykdančios institucijos yra nepriklausomos, ir tai jų veiksmus kontroliuoja aukštesnės instancijos teismai. Prokurorai yra arba prie vykdomosios valdžios, arba prie teismų, t. y. jie klauso arba teisingumo ministro, kuris būna ir vyriausias prokuroras, arba teismų. Tiesa, minėtą Vilniaus apygardos teismo nutartį ignoravo ir Kėdainių apylinkės teismo teisėjai Bronius Varsackis, ir Vitalijus Kondratjevas, priimdami sprendimą sugrąžinti mergaitę L. Stankūnaitei. (…) A. Paulauskas paleido prokuratūrą savivalei. Jei niekas nepažabos prokuratūros, nebus jokio teisingumo. Teisėjas nagrinėja tik tai, ką gauna iš prokuratūros. Pavyzdžiui, kad ir šioje byloje – A. Cininas atvirai pripažino: prokurorai mums padavė tik mažą dalį medžiagos – „trupinius“, o A. Ūsas jau miręs – teisme jokių paaiškinimų nepateiks. Man iškart tai krito į akis. R.B.: Taigi, jei prokuroras aukštos moralės, geba atsispirti spaudimui, tai jis klauso įstatymo, Konstitucijos, o jeigu ne?..” Z.Š: “Bet juk teismas turi teisę pareikalauti iš prokuratūros pateikti visą medžiagą, atlikti papildomus tyrimus?” Z.Š.: “Būtent. Bet ko iš jų pareikalausi? Juk byla normaliai neištirta. Kaip žinote, ji kelis metus buvo vilkinama, visaip siekiama, kad ji išvis nepasiektų teismo. Kitas klausimas: kodėl A. Cininas neapklausė mergaitės dabar? Jei tėvas netinkamai surinko įrodymus – kitaip jis to padaryti ir negalėjo, nes čia ne jo darbas – ją apklausti galėjo pats teismas.” R.B.: “Bet jei Jūs klausėtės A. Cinino spaudos konferencijos, turėjote girdėti, kaip jis, atsakydamas į klausimą, kodėl teismas neišdrįso apklausti mergaitės, atsakė, jog čia nereikėję jokios drąsos, nes pagal ekspertų išvadas, „vaiko tolimesnė apklausa yra beprasmė ir jo atmintis ištrinta“. Z.Š.: “Ką jūs sakote? Viskas taip, kaip mes, Visuomeninės komisijos smurtui Garliavoje tirti nariai, savo preliminariosiose išvadose buvome parašę: „Dabartinė visiška mergaitės izoliacija po jos prievartinio perdavimo biologinei motinai sudaro visas sąlygas mergaitės psichologiniam gniuždymui bei poveikiui, galimai siekiant parodymų pakeitimo“. Juk visiems buvo aišku: toks mergaitės paėmimas smurtu, prievarta, kol A. Ūso baudžiamojoje byloje nėra priimtas nuosprendis – apkaltinamasis ar išteisinamasis, yra sąmoningas pagrindinio įrodymo pedofilijos byloje sunaikinimas. Juk tokiose bylose būtent vaikai yra pagrindinis ir dažniausiai vienintelis įrodymas. Dabar A. Cininas tai ir patvirtino. Jeigu mergaitės atmintis ištrinta, pagrindinis įrodymas sunaikintas.” 10/4

o

o portretas
dieve, kokie baisus zmones gyvena tarpe musu, zaloja vaikus, istrina atminti, argi jie nebijo, kad lazda turi du galus, o dieve isgirsk............

Kam Konferencijos

Kam Konferencijos portretas
Stok, Venskiene. Teismas eina.
VISI KOMENTARAI 112
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių