Mūšis dėl Šilainių poliklinikos: laikinu vadovu paskirtas V. Obelienius

Kauno miesto savivaldybės taryba ketvirtadienį nusprendė, kad laikinai Šilainių poliklinikai vadovaus dabartinis vadovas Vidmantas Obelienius.

Kauno miesto savivaldybės taryba ketvirtadienį nusprendė, kad laikinai Šilainių poliklinikai vadovaus dabartinis vadovas Vidmantas Obelienius.

Vadovaus laikinai

Miesto taryba ketvirtadienį vienu mostu V.Obelienių atleido iš Šilainių poliklinikos vadovo pareigų ir pavedė tas pačias pareigas eiti laikinai. Tokių viražų prireikė, nes V.Obelienius nelaimėjo Šilainių poliklinikos vadovo pareigoms užimti skelbto konkurso, tačiau jo rezultatai buvo apskųsti teismui.

Konkursas sukėlė įtampą aukščiausiuose miesto valdžios sluoksniuose. Lemiamame jo etape V.Obelienių sukirto komisijos narys, partijai  „Tvarka ir teisingumas“ (TT) palankus Donatas Senikas. Todėl daugiausiai balų surinko TT narė Sonata Rudžiandkienė.

Kol konkursą narplios teismas, V.Obelienius poliklinikai vadovaus laikinai. Prieš O.Obelieniaus paskyrimą laikinai vadovauti poliklinikai balsavo vos trys tarybos nariai – visi TT frakcijos atstovai.

TT lyderė Kaune Aušra Ručienė tokiam siūlymui irgi nepritarė. Esą po konkurso poliklinikoje įsivyravo pernelyg didelė įtampa, S.Rudžianskienė jaučia nuolatinį psichologinį spaudimą.

„Nemeluokite“, – replikavo tarybos posėdyje dalyvavęs V.Obelienius.

Planavo iš anksto

"Kauno diena" rašė apie skandalingai pasibaigusį Šilainių poliklinikos vadovo konkursą, kai TT deleguotas Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas D. Senikas, kaip įtariama, protegavo S. Rudžianskienę. Jis V.Obelieniui parašė dvejetą, nors kiti komisijos nariai jį įvertino dešimtukais ir vienu devynetu.

Šiuo metu konkurso rezultatai apskųsti teismui, tačiau aiškėja, kad užkirsti kelią V.Obelieniui laimėti Šilainių poliklinikos vadovo konkursą buvo rengiamasi iš anksto.

Pirmasis anoniminis skundas savivaldybę pasiekė dar gegužės mėnesį, tačiau jis gautas pavėluotai – iki konkurso buvo belikusi savaitė, tad savivaldybės administracija jo nespėjo išnagrinėti.
Vėliau dabar jau atleisto TT deleguoto administracijos direktoriaus pavaduotojo Vygaudo Molio nurodymu sudaryta darbo grupė skunde surašytiems teiginiams ištirti.

Šios darbo grupės pirmininko pavaduotoju paskirtas tas pats Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas D.Senikas. Jis pareikalavo, kad poliklinika pateiktų anoniminiame skunde nurodytus teiginius įrodančius arba paneigiančius dokumentus.

"Ten esu aprašytas aš, mano šeima, sūnus, kuris kažkada čia dirbo. Marti ir dabar čia dirba pagal specialybę, tačiau įdomiausia, kad visą šią medžiagą bet kas gali rasti internete. Tai ta pati informacija, kurią pats galėčiau apie save susirinkti panaršęs kokią valandą", – stebėjosi V.Obelienius.

"Kauno dienos" žiniomis, D.Senikas dabar atostogauja, todėl į skambučius neatsiliepia.

Nukeliavo į Seimą

Pasak V.Obelieniaus, antrasis skundas atkeliavo į savivaldybės Antikorupcijos komisiją jau po ligoninės vadovo konkurso ir buvo persiųstas Seimo Antikorupcijos komisijoje dirbantiems TT atstovams. Pastarieji jį grąžino atgal savivaldybei.

"Tiek purvo ant manęs nebuvo išpilta per visą gyvenimą. Gerai, kad prie namo turiu tvenkinį, tad galiu vakare nusiplauti viską. Atrodytų, kad skundus rašo piliečiai, ir neturėčiau čia kažkuo skųstis. Vis dėlto, kai sudėlioji faktus, akivaizdžiai matyti "graži rašytojų" schema. Tik kol kas nesakysiu, kas už jos slepiasi", – ironizavo V.Obelienius.

TT frakcijos seniūnė, Antikorupcijos komisijos pirmininkė A. Ručienė neneigė, kad iš Seimo gautas skundas, tačiau teigė, kad jis nėra anoniminis.

"Yra gautas kažkoks skundas iš Seimo dėl Šilainių poliklinikos konkurso. Tačiau jis pasirašytas vardu ir pavarde, yra elektroninis paštas, tikrai neanoniminis. Apie anoniminius laiškus aš turiu savo nuomonę. Kol kas jo turinio netyrėme. Jei jums įdomu, bus komisijos posėdis, kur galėsite dalyvauti", – pareiškė politikė.

Antikorupcijos komisijos nariai iškart po skandalingo Šilainių poliklinikos vadovo konkurso ragino pradėti tyrimą dėl TT atstovo D.Seniko veiksmų, tačiau, "Kauno dienos" žiniomis, to iki šiol nepadaryta.

Jaučiama trintis

Pralaimėjęs Šilainių poliklinikos vadovo konkursą, V.Obelienius kreipėsi į teismą, pritaikiusį laikinąsias apsaugos priemones. Kaip įtariama, konkursą neskaidriai laimėjusi TT partijos narė S.Rudžianskienė tokį teismo sprendimą taip pat apskundė.

"S.Rudžianskienė sprendimą apskundė birželio 12 d., kai tik buvo pritaikytos laikinos apsaugos priemonės. Skundą teismui gali parašyti kiekvienas. Tačiau jame parašyti dalykai mane šokiravo. Esu kaltinamas, kad nuolat jos atžvilgiu naudoju psichologinį smurtą – esą jai nepervestas priedas prie paskutinio atlyginimo. Tai traktuojama kaip finansinis spaudimas", – stebėjosi V.Obelienius. Jis kreipėsi į buhalteriją ir gavo pažymą, kad nieko panašaus nebuvo – algos ir priedai pervesti laiku.

"Toliau – dar linksmiau. S.Rudžianskienė tvirtina, kad kiekvieną dieną yra priversta teikti ataskaitas, ką veikia darbo metu. Tai traktuojama kaip siekis su ja susidoroti.  Jokių ataskaitų niekada niekam neliepiau rašyti – tai susigalvojo pati S.Rudžianskienė. Nesu jų net akyse regėjęs – kažkada informacijos apie vadovų darbą prašė mano pavaduotoja, tad tuo ir pasinaudota", – rodydamas dokumentus skėstelėjo rankomis V.Obelienius.

Po tokių kaltinimų jis nusprendė visus poliklinikos skyrių vadovų susirinkimus protokoluoti ir daryti įrašus.

Santykiai itempti

S.Rudžianskienė tikino galinti dokumentais patvirtinti patirianti psichologinį smurtą, todėl ketina kreiptis į Darbo inspekciją.

Po poliklinikos sparnu esančiam Psichikos sveikatos centrui vadovaujanti moteris "Kauno dienai" teigė, kad jos ir V.Obelieniaus santykiai niekada nebuvo šilti, o po konkurso jie tapo labai įtempti.

"Po konkurso prie mano kabineto durų atsirado vaizdo stebėjimo kamera. Jautresnį pacientą ji ir iki psichozės gali nuvaryti", – kalbėjo S.Rudžianskienė.

Užsiminus apie skandalingai pasibaigusį konkursą, S.Rudžianskienė ėmė kalbėti, kad procedūros pažeidimų esą nebuvo, todėl jaučiasi laimėjusi pelnytai.
Teismo procesas dar neįsibėgėjo. Kiek jis užtruks – neaišku.

"Tokie teismai gali ir porą metų užsitęsti", – greito teismo proceso nesitiki savivaldybės administracijos direktorius Dainius Ratkelis. Jis mano, kad komisija dirbo nepažeisdama reikalavimų, tačiau D.Seniko vertinimas sukėlė įtarimų.

"Aš pats buvau komisijos pirmininkas. Teisiškai viskas atrodė normaliai, bet tegul teismas išaiškins, kaip jam atrodo vieno komisijos nario (D.Seniko – red. past.) keistokas vertinimas", – kalbėjo D.Ratkelis.

Idealus klausimas?

V.Obelienius atskleidė, dėl kokio klausimo D.Senikas per konkursą jam parašė dvejetą.

"Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, Seimo dar nebuvo, o veikė Aukščiausioji Taryba. Kovo mėnesį paskelbus nepriklausomybės atkūrimą, balandį taryba priėmė Lietuvos sveikatos koncepciją – kaip mūsų šalyje turėtų kurtis sveikatos sistema. Konkurse manęs D.Senikas paklausė, kokie toje koncepcijoje numatyti ekonominio reguliavimo principai", – atsiduso V.Obelienius.

Jis buvo matęs šią koncepciją. "Atsakiau, kuriuo laikotarpiu ji parašyta, ką apibrėžia ir atsiminiau pagrindinius punktus, kad medicina nemokama, ją laiduoja valstybė, tačiau atsiminti viską pažodžiui... Net teisėjai ar prokurorai per teismą varto Baudžiamąjį kodeksą, o galų gale koncepcija – tai ne koks sveikatos įstatymas ar ligos gydymo metodika, kur negali daryti klaidų. Nemanau, kad tai būtų verta dvejeto", – stebėjosi V.Obelienius.

Paradoksas, tačiau pagal direktoriaus konkurso nuostatus turi būti vertinami ne pretendento atsakymai į klausimus, o sugebėjimas atlikti pareigas, į kurias pretenduoja.
"D.Senikas pasirašo ant visų mano ataskaitų, veiklos programų, kad viskas vertinama puikiai, o per konkursą man parašo dvejetą", – pridūrė V.Obelienius.

Komentarai

Arvydas Garbaravičius, Kauno miesto tarybos narys

Anoniminiai laiškai tapo kažkokiu šios kadencijos standartu. Pasižiūrėkite į kitas miesto tarybos kadencijas – tokių dalykų nebuvo. Kyla įtarimų, kad tai – naujai atėjusių politikų darbas. Gal jų gyvenimai subyrėjo, kad taip elgiasi?

Pastebiu, kad ypač intrigų daugėja dviejose srityse: energetikoje ir medicinoje. Šilainių poliklinikos vadovo konkursas ir pasipylę skundai – vienas tokių pavyzdžių. Šių intrigų toleruoti negalima, nes tai kenkia savivaldybės darbui ir pačiai koalicijai.

Kiek žinau, anoniminiai laiškai rašomi ir apie "Kauno energiją", "Kauno vandenis", jų gauna ir tarybos nariai. Ypač skundų padaugėjo, kai šią kadenciją pasikeitė koalicija. Įtariu, kad rašo žmonės, užsiimantys destrukcija. Kitų persekiojimas jiems turbūt suteikia vidinį pasitenkinimą.

Blogiausia, kad tie anonimai jaučiasi reikšmingi ir jų klausoma. Tokius melo skleidėjus reikėtų viešai rodyti žmonėms ir deginti ant laužo, kaip tai buvo daroma anksčiau.
Esu ir aš gavęs anoniminių laiškų su kaltinimais. Visus tokius raštus, interneto komentarus jau atidaviau teisėsaugai – tegu ji taria žodį.

Gintaras Jonas Furmanavičius, Kauno miesto tarybos narys

Anoniminius skundus rašo bailiai. Rašinėjimai apie A.Garbaravičių, Visvaldą Matijošaitį – visi supranta, kas čia ką rašo. Dar dirbant Antikorupcijos komisijoje turėjome tokią nuostatą – jei žmogus nori ką nors pasakyti, tai turi turėti pilietinės ir gyvenimiškos drąsos ir pasirašyti.

V.Obelieniaus atveju aiškiai kyšo "Tvarkos ir teisingumo" ausys. Man šis gydytojas nei brolis, nei giminė, tačiau gyvenau daug metų Šilainiuose, žinau daug žmonių – duok Dieve, kad ir kitos poliklinikos būtų taip sutvarkytos kaip šio rajono.

A.Ručienė visiems įgrisusi – niekas nežino, ką daryti nei su tvarka, nei su teisingumu. Mūsų meras turėtų priimti sprendimus.

Simonas Kairys, Kauno miesto tarybos narys

Konkursas, jo eiga ir D.Seniko parašytas vertinimas V.Obelieniui kelia daug klausimų ir sudaro pagrindą įtarti, ar nebuvo piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi. Reikia nepamiršti, kad yra sąsajų tarp pretendentės bei "Tvarkos ir teisingumo" partijos.

Viską galėjo išspręsti savivaldybės administracijos direktorius, netvirtindamas konkurso rezultatų. Vis dėlto jau ne pirmą kartą matyti, kad valdantieji pyksta ant "Tvarkos ir teisingumo" frakcijos narių ar jai palankių valdininkų sprendimų, bet realiai nieko nesiima, kad tam užkirstų kelią.

Visame procese pastebima aiški interesų kova, per kurią imamasi visokių priemonių. Esu matęs anoniminį skundą dėl V.Obelieniaus. Į viską privalės atsakyti tyrimas. Jo turėtų imtis Antikorupcijos komisija, tačiau posėdžio dėl šio klausimo dar nebuvo.NAUJAUSI KOMENTARAI

clfuuwme

clfuuwme portretas
5cihLK woqxkbhsegng, [url=http://jnplnzhkxcgr.com/]jnplnzhkxcgr[/url], [link=http://iunifpcqjnic.com/]iunifpcqjnic[/link], http://cjweomacxosn.com/

archyvas

archyvas portretas
Delfi: 2004-08-04 byla dėl pvm grobstymo. obuolys nuo obels netoli rieda

aha

aha portretas
pavydi, a ne? ir benzui užtenka, nereik valdiško vogt.
VISI KOMENTARAI 58
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių