Konfliktas garažų bendrijoje: kaip leidžiami žmonių sumokėti pinigai?

Vienos didžiausių Kaune garažų bendrijos "Eismas" pirmininkės veikla pasėjo įtarimų. Bendrijos nariams neaišku, kaip paskirstomi mokesčiai, tačiau pirmininkė atsitvėrė tylos siena.

Prašymai kaip į sieną

Į "Kauno dieną" kreipėsi vienos didžiausių Kaune garažų bendrijos "Eismas" nariai. Pramonės prospekte esančiai bendrijai priklauso daugiau kaip 500 garažų. Kauniečiai skundėsi, kad jau kelerius metus bendrijai vadovaujanti pirmininkė Vaida Holšanskienė nepateikia jokios informacijos. Žmonėms neaišku, kaip leidžiami jų sumokėti pinigai. Bendrijos nariai ne kartą kreipėsi į pirmininkę, tačiau aiškių atsakymų nesulaukė.

Į redakciją atvykęs kaunietis Valdas su savimi atsinešė didžiausius segtuvus, pilnus dokumentų, susijusių su bendrijos "Eismas" veikla. Vyras pasakojo, kad dabartinė pirmininkė nesugeba tinkamai tvarkyti dokumentų, juose nuolat pilna klaidų. Tačiau tai galima atleisti. Kaunietis pasakojo, kad daugiau problemų kelia tai, jog pirmininkė pati priima sprendimus ir visai nesitaria su bendruomene. Žmonės priversti mokėti neaiškius mokesčius, nuolat reikalauti, kad būtų išvežtos šiukšlės. Valdas tikino, kad ne kartą ėjo pas pirmininkę V.Holšanskienę, tačiau nieko nepešė. Moteris jam aiškino, kad jis tik vienas skundžiasi jos darbu, visi kiti darbu patenkinti. Tuomet iniciatyvus kaunietis pradėjo rinkti parašus ir juos pridėjo prie klausimų sąrašo.

"Aš nežinau, ar jai taip išeina, ar ji specialiai neskaito bendrijos įstatų. Dokumentuose yra daugybė klaidų. Nesu nusistatęs prieš žmogų, tik norisi tvarkos ir aiškumo, kas bendrijoje yra daroma. Surašėme sąrašą klausimų dėl bendrijos padėties. Tikimės sulaukti informacijos. Iki šiol ne kartą į ją kreipiausi, bet jokių konkrečių atsakymų negavau. Mano prašymus tik pasirašo, kad nebuvo informuota, o juk mes mokame pinigus, tačiau neaišku, kur jie išleidžiami", – kalbėjo pašnekovas.

Skundų lavina

Neaiškumų bendrijos nariams kyla daug. Kauniečiai surašė beveik 20 pozicijų, į kurias reikalauja detalaus paaiškinimo. Vienas neatsakytų klausimų – nauji mokesčiai. Valdas tikino, kad padidėję mokesčiai labai išjudino bendruomenę, tačiau pirmininkė nesugebėjo detaliai paaiškinti, už ką reikia mokėti. Šiuo metu garažų bendrijos "Eismas" nariai kasmet moka 70 eurų. Nurodoma, kad, be administravimo ir komunikacijų mokesčių, žmonėms reikia mokėti už techninę ir teritorijos priežiūrą, apsaugos bei kitas paslaugas.

"Iš kažkur atsiranda papildomos mokesčių eilutės. Turi būtų aiškiai iššifruota, kas įeina pvz., į teritorijos tvarkymą. Anksčiau, jei keisdavosi mokesčiai, būdavo svarstymas ir viskas detalizuota, o dabar nėra jokio susirinkimo, tad mes nežinome, už ką turime mokėti. Kitas dalykas – žemės mokestis. Įstatuose nurodoma, kad jei yra dviaukštis pastatas (garažas – red. past.), tai žemės mokestis paskirstomas pagal valdomą plotą, vadinasi, per pusę turėtume mokėti už tą žemės lopinėlį, bet visi mokame visą kainą", – neaiškumus dėl mokesčių vardijo Valdas.

Kauniečiams neaišku, kodėl mokesčių nerenka buhalterė-kasininkė, o tai daro pati pirmininkė V.Holšanskienė.

Nesu nusistatęs prieš žmogų, tik norisi tvarkos ir aiškumo, kas bendrijoje yra daroma.

"Turime įtarimų, kad pirmininkė tiesiog atlieka buhalterės darbą, o pačios buhalterės net nėra, todėl ji gauna du atlyginimus. Negana to, neseniai pamatėme, kad sau atlyginimus didesnius pasikėlė, bet mes nebuvome informuoti, kompiuteris tuščias, nors visi turime prieigas", – toliau problemas vardijo Valdas.

Jis aiškino, kad didelėje teritorijoje veikia dar kelios garažų bendrijos. Jos garažų bendrijai "Eismas" turėtų mokėti dalį žemės mokesčio, tačiau taip pat lieka tik spėlioti, ar kitos bendrijos ir įmonės atsiskaito, ar viską turi dengti būtent "Eismo" bendrijos nariai.

Valdas tikino, kad iš kažkur bendrijoje atsirado skolų. Jam pirmininkė tepasakė, kad buvusi buhalterė paliko, nors atliekant reviziją anksčiau nenustatyta, kad bendrija "Eismas" būtų skolinga už žemės ar kitus mokesčius.

Erzina netvarka

Žmonėms nesuprantama, kodėl į bendrijos šiukšlių konteinerius pirmininkė leidžia mesti statybines atliekas, padangas, o už tokių šiukšlių tvarkymą turi mokėti bendrijos nariai. Valdas tikino, kad senasis pirmininkas per vaizdo kameras pažiūrėdavo, kas į komunalinių atliekų konteinerius meta šiukšles, kurios turėtų būti išvežtos į atliekų aikšteles. Tokius žmones jis įspėdavo, kad jei toliau į bendrus konteinerius mes statybines atliekas, sulauks baudų.

Dabar, anot vyro, konteineriai nuolat pilni, tačiau dar ir didinami įkainiai, nes juose yra sumesta statybinių atliekų. Situacija pagerėtų, jei būtų sutvarkyti garažų masyvo pagrindiniai vartai.

"Šiuo metu vartai neveikia. Keista, nes iš draudimo gauti pinigai, tad galėtų sutvarkyti, nes dabar važiuoja kas nori. Pirmininkei tai neįdomu", – sakė garažų bendrijos narys.

Didelėje teritorijoje anksčiau veikė normalus, bendrijos nariams skirtas tualetas. Kiekvienas garažo savininkas turėjo raktelį, o dabar durys atviros visiems, tad pradėjo rinktis namų neturintys žmonės. Už akių užkliuvo ir kelio asfaltavimo darbai. Valdas pasakojo, kad išasfaltuota buvo tik įvaža, o toliau esantys garažai liko pamiršti. Be to, iš pradžių buvo sakoma, kad dalį darbų sumos padengs miesto savivaldybė, tačiau paaiškėjo, kad asfaltas paklotas už bendrijos lėšas.

"Nebuvo jokio viešo konkurso, nežinia, kodėl tą bendrovę pasirinko, galbūt kita būtų pasiūliusi pigiau. Jei yra naudojamos bendrijos lėšos, turėjo vykti susirinkimas. Be to, juk yra bendrijos kaupiamosios lėšos, tai gal iš jų buvo galima sutvarkyti daugiau, o ne tik ten, kur jai norėjosi", – svarstė kaunietis.

Neaiškūs rinkimai

Garažų bendrijos narys Valdas tikino, kad įtarimų pirmininkės veikla kilo dar prieš jai pradedant eiti šias pareigas. Anot kauniečio, žmonėms nebuvo aišku, kaip ji pakeitė senąjį pirmininką ir nuo kada tiksliai pradėjo eiti šias pareigas.

"Mes manome, kad ji neteisėtai sau išsimokėjo algą. Nesuprantama ir kodėl, kai paskelbė apie įgaliotinių rinkimus, ji kelis žmonės pati agitavo, nors to daryti per rinkimus juk negalima. Tad tokie įgaliotinių rinkimai yra sufabrikuoti", – teigė Valdas.

Bendrijos nariams neaišku, kas šiuo metu priklauso valdybai, ginčų komisijai ir yra išrinkti įgaliotiniais. Valdas minėjo, kad turėtų būti septyniolika įgaliotinių, kurie balsuotų priimant svarbius klausimus, tačiau ne tik kad nėra informacijos, kas dabar atstovauja garažų savininkų interesams, bet ir kokiu būdu kai kurie žmonės tapo įgaliotiniais. Pagal įstatus įgaliotinius turėjo išrinkti pati bendruomenė, tačiau Valdas tikina, kad dalį įgaliotinių pirmininkė paskyrė pati. Valdyba taip pat yra tik teorinė, tačiau nėra oficialaus protokolo.

Palikti vieni

Valdas sakė, kad rūpimais klausimais kreipėsi ne tik į pirmininkę, bet ir valdybos narius, tačiau šie patikino, kad kol nėra oficialių dokumentų, kad jie tikrai valdyboje, niekuo negali padėti. Vyras bandė atsakymų, kaip spręsti bendrijos problemas, ieškoti Kauno miesto savivaldybėje, tačiau ir čia nieko nepešė. Pagal įstatymus savivaldybė gali patikrinti bendrijas, tačiau tai galioja daugiabučių namų bendrijoms, o ne garažų, todėl nurodoma, kad reikia patiems viską išsiaiškinti.

"Kauno diena" paprašė Kauno miesto savivaldybės atstovų paaiškinti, kur žmonės gali kreiptis, jei numano, kad garažų bendrijos pinigai leidžiami neaišku kaip, o su pirmininku susikalbėti negalima.

Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus Valdytojų veiklos poskyrio vedėja Grita Jasevičienė aiškino, kad galiojantys teisės aktai nesuteikia savivaldybei įgaliojimų tikrinti garažų bendrijų valdymo organų. Anot jos, garažų bendrijos finansinių dokumentų turinio ir atliekamų darbų kokybės kontrolė yra garažų savininkų kompetencija, kurią gali realizuoti per bendrijos išrinktą revizijos komisiją (ar revizorių), visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimu, samdant auditorių, valdymo organus arba teismą.

Anksčiau, jei keisdavosi mokesčiai, būdavo svarstymas, o dabar nėra jokio susirinkimo, tad nežinome, už ką turime mokėti.

"Taip pat norime informuoti, kad garažų bendrijų veiklą reglamentuoja Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, kuriame yra numatyta, kad aukščiausias bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas, kuris renka ir atšaukia bendrijos pirmininką (valdybos narius). Be to, bendrijos narių susirinkimus gali šaukti ne tik bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba, bet ir kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių", – kaip bandyti suktis iš padėties aiškino G.Jasevičienė.

Viskas gerai

"Kauno diena" susisiekė su garažų bendrijos revizore Ona Vida Murauskiene, ji tikino, kad visus 2017 m. dokumentus ji peržiūrės kovą. Tik atlikus kruopštų patikrinimą galėtų atsakyti į bendruomenės keliamus klausimus.

"Eismo" pirmininkė V.Holšanskienė buvo nustebusi, kad bendrijos nariams kyla klausimų. Anot jos, visą informaciją galima rasti bendrijos interneto puslapyje, taip pat kreiptis į ją ar apie bendrijos reikalus sužinoti susirinkimuose.

"Nesuprantami man dalykai, kad žmonės skundžiasi, nebuvo tokių, kad sakytų, jog kažkas negerai. Jie gauna visą informaciją, elektroninėje erdvėje gali prisijungti ir pamatyti, taip pat gali kreiptis į mus. Viskas daroma taip, kaip nurodyta įstatuose, tvirtinamos metinės įmokos. Visa tvarka nusistovėjusi", – kalbėjo bendrijos pirmininkė.

Paprašius konkrečiau atsakyti pagal kauniečių surašytą skundą, V.Holšanskienė tikino, kad yra labai užimta, todėl nežino, kada galės atsakyti į maždaug 20 klausimų sąrašą. Kalbant telefonu, ji dar kartą patvirtino, kad nesupranta, kaip gali kilti skundų ir klausimų, kai visa informacija yra viešai prieinama bendrijos nariams.NAUJAUSI KOMENTARAI

vasia

vasia portretas
sitam garazeli pilna pijokeliu ....chalturina,kas netingi...degtine,saslykiukai,zuvu rukyklos cia lebavimui visada po ranka...baisiausia kad ugnele kurenama cia pat garazeliu aikstelej...vienas zingsnis ir nelaime...paskui visi lebautojai seda i savo masinukes ir rieda namucio...baisu.....

175

175 portretas
garažų bendrijoje irgi jau 4 metai jokio atsiskaitymo nariams, tik kas mėnesį kabina skelbimą buhalterė kada rinks mokesčius, o kur juos panaudojo-tyla. Pirmininkas faktiškai visiškas 0, nes neperrinktas.

Narys

Narys portretas
Ir ko jus visi pliekiate tuos pirmininkus? Ar jus patys kažką padarėte bendrijai? Ar dalyvavote susirinkimuose? Jau bendrijoje pasikeitė keli pirmininkai ir visi jums netiko. Visi tik ir sugebate iš už kampo loti. Tipo aš nieko nedarysiu, nesiūlysiu bet ant valdžios losiu ir kritikuosiu. Jeigu pavieniai žmonės bando kovoti, kažką keisti, tai kiti tik bando juos sudirbti, įžvelgti kažkokią klastą. Jums net ne į jūsų tuščią galvą, kad gal žmogus tai daro iš patriotiškų paskatų. Viską sprendžiate pagal savo pagedimo prizmę. Gal pradėkite nuo savęs? Yra žmonių kaip Janina, kuriai visi pirmininkai blogi. O paklauskite jos konkrečiai ką jie blogai darė? Ką ji darytu kitaip? Manau,kad nieko protingo nepasakytu. Bet kritikuoti visi meistrai. Analogija su 80-ais metais. Kur visi patriotai buvo? Virtuvėse! Kiek žmonių rezgė sukilimą prieš SSSR? Šimtai. O į krutinę dabar daužosi vos ne kiekvienas. Kiek pas mus jau buvo valdžių?Daug. Kiek geru? Dauguma pasakysit-nei vienos. Darykit išvadas
VISI KOMENTARAI 13
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių