Kita Šv. Mato gimnazijos pusė: mokytojai patiria spaudimą

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Šv.Mato gimnazijos vadovams kartu su būriu politikų garsiai piktinantis, kad Kauno miesto vadovai esą nusiteikę prieš Bažnyčią ir žlugdo katalikišką gimnaziją, ryžosi prabilti čia dirbantys mokytojai.

Ju teigimu, gimanzijoje nuolat patiriamas psichologinis spaudimas, specialistai įdarbinami per pažintis, o administracija atstovauja tik savo interesams.

"Krikščioniškų vertybių čia yra nedaug", – teigė viena Šv.Mato gimnazijos mokytoja (vardas ir pavardė redakcijai žinomi). Dėl susidorojimo baimės mokytoja prašė jos pavardės neminėti.

– Su kokiomis problemomis susiduriate Šv.Mato gimnazijoje?

– Emociškai situacija yra labai sunki, nes, jam atėjus vadovauti (kunigui Ryčiui Baltrušaičiui – red.past.), mokykla tapo vos ne kaip uždaroji akcinė bendrovė. Jis ir jo pavaduotojai stengiasi įdarbinti sau palankius žmones, visai nesiskaitydami su jau esamais mokytojais ir, nejausdami sąžinės graužaties, mažina krūvius. Jie gali pasakyti mokytojui, kad jo blogos pamokos, nors nė karto niekas į pamokas neužsuko. Yra mokytojų, kuriems taip sudėliotos pamokos, kad daugiau sėdi, o ne dirba. Turi vos kelias pamokas, tačiau privalo išbūti gimnazijoje visą dieną. Žinoma, sumokama vos už kelias valandas. Tai yra nežmoniška ir negražu, net prekybos centre niekas neverčia žmogaus dirbti aštuonias valandas nemokamai.

Nėra skaidrumo. Būna, tos pačios direktoriaus favoritės atsisėda ir pasiskirsto sau premijas. Vieni žmonės turi jaustis kaip šiukšlės, nes numeta 20 eurų, o kiti, kurie yra draugai, gauna didžiausias sumas.

Direktorius dažnai vadovaujasi gandais, kad jam kažkas kažką sakė. Tai girdėti iš kunigo yra keista. Jis yra labai klastingas ir apsukrus. Nenoriu dėl to ir pavardės minėti, nes aš jautriai reaguojantis žmogus, tad bijau neatlaikyti suorganizuoto spaudimo.

– Iš ko jaučiate spaudimą?

– Daugiausia iš direktoriaus ir pavaduotojo. Žmonės kalba, kad pavaduotojas yra vyskupo sūnėnas, nes žmogus be jokių kategorijų ir kompetencijų priimtas į šį darbą.

– Ar mokytojai laisvai gali pasakyti nuomonę apie planuojamas mokyklos reformas?

– Per elektroninį dienyną mums buvo parašyti laiškai kaip grasinimo forma, kad neturime teisės kalbėtis su žiniasklaida, nes yra atstovė spaudai, kuri taip pat yra direktoriaus žmogus.

Bendruomenės vardu kalba tie patys du trys žmonės, kurie yra gerai įsitaisę. Pasisako ir mokiniai, tačiau būtent tų mokytojų. Kas jiems buvo liepta pasisakyti, tą jie ir pasakė. Išeina, kad viena grupelė kalba už visą bendruomenę, nors ji nėra apklausta.

Jei būtų surengta tėvų ir mokytojų anonimiška apklausa, paaiškėtų reali situacija. Yra ir nemažai tėvų, kurie nori kitokios mokyklos. Iš manęs vienas vaikas išėjo, nes mama buvo labai nusivylusi direktoriumi. Tėvai nori ir kokybės, ir modernesnių technologijų, nori progreso.

Emociškai situacija yra labai sunki, nes, jam atėjus vadovauti kunigui Ryčiui Baltrušaičiui mokykla tapo vos ne kaip uždaroji akcinė bendrovė.

– Ar yra ir daugiau mokytojų, kurie mano taip, kaip jūs?

– Nepatenkintųjų vadovu yra daug. Blogai besijaučiančiųjų taip pat netrūksta. Tačiau drąsių yra mažai, nes žmonės bijo prarasti darbą. Mokytojai yra gąsdinami, kad jei mokykla bus uždaryta, jie eis lauk.

– Ar katalikiškos mokyklos pavadinimas atspindi ir tikrąsias vertybes, kurios puoselėjamos gimnazijoje?

– Vertybės turi būti visur, tačiau čia jos dažniausiai yra tik deklaratyvios. Nemažai mokytojų yra susidūrę su tuo, kad vertybėmis tik dangstosi ir jomis manipuliuoja. Kada reikia, tada labai gražiai skamba krikščioniškosios vertybės. Ir vaikams teigiama, kad po pertvarkų neliks vertybių, bet jūs pasakykite, kurioje mokykloje mokytojai moko ko nors blogo, moko tyčiotis? Visose mokyklose mokoma vertybių. Krikščioniškosios vertybės sutampa su bendražmogiškosiomis vertybėmis.

Bet čia, jei nesi artimųjų ar išrinktųjų rate, tave gali niekinti ir nekreipti dėmesio, kaip tu jautiesi.

Priima naujus žmones, nuskriausdami senuosius, kūrusius mokyklą. Be jokių skrupulų pasakoma, kad dauguma atėjo dirbti be jokių konkursų. Pavaduotojo darbo vietai užimti buvo skelbtas konkursas, bet jau iš anksto buvo aišku, kas tą vietą užims. Atleistam pavaduotojui buvo pasakyta, kad jau yra kitas žmogus. Tad tas konkursas vyko tik dėl akių.

– Kadangi matote situaciją iš vidaus, gal galite pasakyti, ar gimnazija investavo į patalpų remontą, kas nors pasikeitė, gal pagerėjo?

– Kažkiek tualetai buvo atnaujinti, bet daugiau nieko. Šiuo metu vedama signalizacija, nežinau, kam tai daroma. Tik su mokytojais aptarėme, kad dauguma dalykų buvo padaryti tada, kai gimnazijai vadovavo senoji direktorė. Tada buvo įrengtas tikybos kabinetas, kad reprezentuotų mokyklą.

– Kaip vertinate bendrą mokymo ir mokymosi lygį?

– Man, kaip mokytojai, sunku pasakyti apie bendrą lygį. Aš galiu tik atsakyti už save ir gal dar už kelias savo gerai pažįstamas koleges.

Žinoma, pastebime, kad į penktas klases susirenka įvairių mokinių, tačiau jų nėra daug. Seniau keturias klases surinkdavome, dabar – vos dvi mažas. Mokinių skaičius mažėja ir tikrai ne visi išbūna iki pat galo. Stipriausi mokiniai dažnai baigia aštuonias klases ir išeina. Mokiniams čia tikrai nėra blogai: erdvių daug, mokinių mažai, bet mokytojams yra blogai, nes greitai neturėsime, ką mokyti.


Direktorius kaltina kitus

Šv.Mato gimnazijos direktorius kunigas Rytis Baltrušaitis su mokytojos mestais kaltinimais dėl spaudimo ir psichologinės įtampos nesutinka. Anot jo, mokytojai įsitempę dėl savivaldybės planų: esą nėra aiškus pedagogų likimas.

Kunigas R.Baltrušaitis gynėsi, kad nei jis, nei jo pavaduotojai mokytojams jokio spaudimo nedaro ir nedraudžia kalbėtis.

"Iš manęs ir administracijos tikrai to nėra, o kas dar juos galėtų spausti, neįsivaizduoju. Mokykloje yra tam tikra socialinė įtampa, nes mes patys nežinome, kaip bus. Nei savivaldybė negali pasakyti, kas laukia mokytojų, nei steigėjas (Vilkaviškio vyskupija – red. past.) negali, nes nežinome, kaip bus nuspręsta", – komentavo Šv.Mato gimnazijos direktorius.

Jis neigė ir tai, kad įdarbinami pažįstami žmonės. "Nėra tokios situacijos, kad čia būtų kas nors su kuo pažįstami. Būtų įdomu išgirsti konkrečiai", – sakė vadovas.

Kunigas tikino, kad darbo krūviai paskirstomi pagal mokinių skaičių. Šiuo metu gimnazijoje mokosi 454 vaikai. Anot jo, kažkurio dalyko mokytojų yra daugiau, nei būtų galima paskirstyti valandų, todėl kai kuriems tenka mažiau pamokų.

Šv.Mato gimnazijos direktorius tikino, kad mokyklos pastatas buvo prižiūrėtas. Gimnazijoje atnaujintos klasės, nupirkti nauji suolai, kapitališkai suremontuoti tualetai, atlikti einamieji remontai.

"Atnaujinome valgyklos įrangą ir jos salę. Dabar už 32 tūkst. vyskupijos skirtų lėšų baigiame įdiegti signalizaciją. Nereikėtų pamiršti, kad turime ir 5 ha žemės, kurią taip pat reikia šienauti ir prižiūrėti", – sakė kunigas.

Anot jo, gimnazija nedarė kapitalinės renovacijos, nes su savivaldybe sudaryta penkerių metų sutartis ribojo investicijas.


Kodėl boikotavo apklausą?

Praėjusiais metais Kauno miesto savivaldybė ketino surengti nepriklausomą tėvų apklausą, tačiau Šv.Mato gimnazijos vadovybė nesutiko duoti tėvų kontaktų.

"Praėjusių metų balandžio mėnesį Šv.Mato gimnazijos bendruomenei buvo pristatytas pasiūlymas tose patalpose įsteigti KTU inžinerijos licėjaus padalinį, išlaikant Šv.Mato gimnazijos vertybių statusą. Tąkart gimnazijos tėvų komiteto nariai beveik vienbalsiai – iš aštuoniolikos tėvų keturiolika buvo už – pasisakė už permainas. Vėliau šis komitetas buvo išvaikytas, o vietoj jų, pačių tėvų teigimu, į komitetą buvo surinkti gimnazijos vadovybei lojalūs žmonės. Vėliau, norėdami išsiaiškinti, kokia yra reali visų gimnaziją lankančių tėvų pozicija šiuo klausimu, norėjome surengti nepriklausomą ir objektyvią jų apklausą. Kreipėmės dėl to į Šv.Mato gimnazijos vadovybę, bet jie nesutiko su šiuo pasiūlymu", – pasakojo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Putrienė.

"2016 m. birželį iš Švietimo skyriaus buvo atėjęs raštas pateikti tėvų vardą pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninį paštą. Tuometis vadovas atsisakė tai daryti, nes tai būtų duomenų nutekinimas tretiesiems asmenims, nes tokiais duomenimis galima tik su steigėju dalytis", – pareiškė Šv.Mato gimnazijos vadovas kunigas R.Baltrušaitis.

Svarbiausia – direktoriaus postas?

Savivaldybė pasiūlė Šv.Mato gimnazijai persikelti į "Žiburio" mokyklos pastatą Verkių gatvėje, arba dalininke į įstaigą įsileisti savivaldybę su teise skirti direktorių, bet abi alternatyvas gimnazijos vadovai kategoriškai atmeta.

Gimnazijos direktorius kunigas R.Baltrušaitis BNS sakė, kad, perkėlus gimnaziją į siūlomas patalpas, ji atsidurtų nebe savo steigėjos Vilkaviškio vyskupijos, o Kauno arkivyskupijos kuruojamoje teritorijoje, taip pat vaikams iš dabartinės mokyklos aptarnaujamos teritorijos esą nebūtų tiesioginio susisiekimo galimybės, nors tarp šalia esančios Panemunės ir Šančių intensyviai važinėja viešasis transportas.

Paklaustas, kodėl nenori kartu su savivaldybe steigti bendrą gimnaziją, kunigas nė nebandė slėpti, kad juos domina direktoriaus postas.

"Katalikiškas ugdymas, kuris numatytas ir dokumentuose, būtų neužtkrintas, nes vyskupija nežino, nei kas tas direktorius būtų, nei kokios jis pozicijos būtų – krikščioniškos ar ne", – rėžė dabartinis gimnazijos vadovas.

Šaltinis: KD, BNSNAUJAUSI KOMENTARAI

Klaiku...

Klaiku... portretas
Na ka... Smaginames toliau? Gavo teveliai zinute is direktoriaus, kad vaziuos pas steigeja ir perduos bendruomenei nora dirbt toliau, nes vyko susirinkimas ir ... Bet - patikslinkim! Vyko balsavimas. Su virejom, valytojom, ukio darbininkais, buhaltere, sekretorem (13 zmonių) dalyvavo 52. 21 pries teismus, 32 (su visu ukiu 13 ) - uz. Kam su aritmetika ne kas - be ukio darbuotoju butu buve 19. Maziau gi. Tai klausimas - nuo kada musu vaiku ateitis valytoju ir ukvedziu rankose? Argumentas, kad jie bendruomene lygus 0, nes tevai irgi bendruomene!!!

Pagarba tiems kas netyli! Citata

Pagarba tiems kas netyli! Citata portretas
Man atrodo,kad visas sitas triuksmas Sv.Mato gimnazijoje del direktoriaus atlyginimo ir artejanciu rinkimu.Jeigu direktoriu Baltrusaiti pakeistu,baigtusi nesusipratimai.Budamas Vilkaviskio vyskupijos katechetinio centro vadovu taip iaudrino kunigus ir tikybos mokytojus,kad vieno rajono tikybos mokytojai Norvilai rase skunda.Jis jau negalejo vadovauti mokytojams.Dabar -vel tas pat. P r o g n o z e -visi,kurie viliates ko nors is situ katalikisku veikeju,liksite nusivyle.Taip atsitiko V i o l e t i n i a m s veikejams.Kai tie pralaimejo,baigesi parama ir pagarba.

!!!

!!! portretas
Tai ir reikia netylet! Nes kol niekas neviesina praeities jo... niekas nieko ir nezino. Sedi uzliuliuoti ir tyli! Butina viska iskapstyt i pavirsiu! Tegul zino, ne tik Kaunas!!! Nes tokiu elementu ,,deka" nesinori i baznycios puse net ziuret...
VISI KOMENTARAI 150
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių