I.Degutienė: Seimo sprendimas leis N.Venckienei apsiginti teisme

Seimo antradienį priimtas sprendimas panaikinti Kauno apygardos teismo teisėjos Neringos Venckienės teisinę neliečiamybę leis jai apsiginti teisme, sako Seimo pirmininkė Irena Degutienė.

„Seimas priėmė tokį sprendimą, kuris iš tiesų leidžia teisėjai apginti save ir savo tiesą teisiniu keliu – atsakant į jai iškeltus kaltinimus“, – interviu Žinių radijui trečiadienį teigė parlamento vadovė.

„Manau, kad šiandien mes visi esame suinteresuoti, kad tai, kas vyksta jau ne vienerius metus, kad tos tiesos visi norime, ne tik teisėja N.Venckienė ir ją palaikančių žmonių grupė, bet ir kiti, ir Seime esantys, bet gyvename teisinėje valstybėje, ir turime elgtis pagal įstatymus, ir teisingumas tikrai turi būti teisme, įrodyti savo nekaltumą ir jį pagrįsti. (...) Sudarytos prielaidos arba sąlygos po Seimo priimto sprendimo, kad tą ji ir galėtų padaryti būtent teisme“, – pridūrė I.Degutienė.

Seimo pirmininkė teigė visada balsuojanti už teisėjų ar parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimą.

„Seimas tikrai nėra teismas, kuris sprendžia, ar asmuo kaltas, ar nekaltas. Ar konkrečios teisėjos N.Venckienės atžvilgiu, ar prieš tai buvusio kito teisėjo atžvilgiu, ar Seimo narių atžvilgiu visada balsuoju už teisinės neliečiamybės panaikinimą todėl, kad Seimas nesprendžia kaltumo ar nekaltumo, (...) tai gali padaryti tik ikiteisminis tyrimas, o po to – teismas“, – kalbėjo ji.

Generalinis prokuroras Darius Valys dėl teisėjos imuniteto panaikinimo į Seimą kreipėsi gegužės pabaigoje.

Prokurorai teigia surinkę pakankamai duomenų, kad galėtų pateikti teisėjai įtarimus pagal penkis Baudžiamojo kodekso straipsnius – dėl trukdymo antstolio veiklai, pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, nepagarbos teismui, teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymo ir dėl piktnaudžiavimo tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis.

Antradienį Seimas balsavo dėl teisėjos N.Venckienės teisinės neliečiamybės. „Už“ tokį Seimo sprendimą pasisakė 73, „prieš“ 20, dar 9 parlamentarai susilaikė. Tokiai rezoliucijai priimti reikia ne mažiau kaip 71 balso „už“.

Už teisėjos imuniteto panaikinimą balsavo didesnė dalis konservatorių frakcijos, visi išskyrus vieną socialdemokratai, Liberalų sąjūdžio atstovai, visi išskyrus vieną liberalcentristai. Vieningai prieš buvo Krikščionių partijos frakcijos atstovai, balsavime nedalyvavo didžioji dalis „tvarkiečių“, pusė „darbiečių“ atstovų.NAUJAUSI KOMENTARAI

Pikasas

Pikasas portretas
POLITIKA PEDOFILIJOS SKANDALE AR SKANDALAS POLITIKOJE? Teisėjos Neringos Venckienės atsistatydinimo pareiškimas, mano supratimu, yra pakankamai gerai subalansuotas, o jo didžioji dalis, susijusi su sudėtinga situacija teisėsaugoje, gali tapti politinės preišrinkiminės platformos dalimi. Seimo balsavimas dėl teisėjos N.Venckienės teisinio imuniteto suspendavimo parodė tam tikrą pasistūmėjimą teisingumo paieškų link. Tikrai taip. Kada Seimas nesutiko svarstyti E.Žiobienės atsistatydinimo pareiškimo, tam priešinosi vos keli seimūnai. Kitais, kiek analogiškais atvejais - ne ką daugiau. Dabar balsavusių, susilaikiusių ir specialiai nedalyvavusių buvo gerokai daugiau ir tokia kaite suteikia tam tikrų vilčių ateičiai. Deja, net papildoma informacija apie A.Ūso bylos eigą ir net du "šturmai" Klonio gatvėje nepadarė pakankamos įtakos tam, kad nebūtų pritarta Generalinio prokuroro prašymui, netgi nepateikus teisėjos konkrečių N.Venckienės kaltumo įrodymų. Gal ir buvo prokurorų ar teisėjų padaryta kai kurių užuominų apie juos, tačiau to aiškiai ir įtikinamai neteko girdėti. Susieti tuos teisėjos "sakė - pasakė" , "sudavė - nesudavė", kai smurto ir kreivų manipuliacijų banga akivaizdžiai išplovinėjo teisingumo siekius be sąžinės ir moralės, su baudžiamąją atsakomybe galėjo siekti ir pasiekti tik specifinį epitetą sau prisilipinęs LAT ir Teisėjų tarybos pirmininkas G.Kryževičius bei jo aplinka, kurios pirmoje eilėje išsirikiavo aukščiausi teisėsaugos pareigūnai S.Šedbaras, R.Šimašius, A.Melianas ir netgi D.Valys. Visa tai jau gula į "D.Kedžio istorijos" upės tėkmę, kuri dėl tokio Seimo sprendimo tikrai nepradės tekėti į kitą pusę. N.Venckienės išsakyta formulė - "anksčiau ar vėliau, po dviejų ar po penkių metų" išlieka ir ji negali leisti sudužti teisingumo siekiančioms viltims. Statant skandalingoje istorijoje tik "stogą" ir pamirštant apie teisingumo pamatų būtinybę, teisinės valstybės sukurti nesugebėsime. Seimo sprendimas pedofilijos ir žudynių istoriją padaro kartu ir aiškia Lietuvos politikos dalimi. Tad verta pasiaiškinti, kokias pasekmes toks posūkis gali turėti tolimesnei politinei tėkmei. Jei simboliškai pažiūrėti į politinės upės krantus, tai tenka pripažinti, kad dešinės krantas turėjo puikų šansą sustiprinti savo pakrantę, joje esančius molus stambiais rieduliais tam, kad pakilusi neokomunizmo srovė jų artimiausiu laiku nesuardytų. Dešinėje esanti TS LKD partija turėjo tiesiog iš Klonio gatvės, lyg iš dangaus nukritusį šansą pasinaudoti savo ilgą laiką kurtu padoresnės partijos įvaizdžiu. Kaip aukštai moralinę kartelę pasikėlusi politinė jėga, konservatoriai dar kartą galėjo įrodyti ideologinius ir dvasinius savo politinės platformos privalumus. Deja, tokia puikia galimybe didžioji Seimo TS LKD frakcijos dalis nepasinaudojo ir tuo, manau, nuvylė nemažą dalį savo elektorato. Dar liūdniau yra tai, kad netgi labai įtartinų politinių darinių atstovai elgėsi kur kas apdairiau nedalyvaudami balsavime ar netgi bandydami pasišildyti rankas prie Klonio gatvės laužo. Tokios manipuliacijos gali tokiems atnešti nepelnytą sėkmę. Nepelnytą nes jos aiškiai buvo ir yra vykdomos būtent pragmatiniams nešvarios politikos tikslams. Galima tik pasiūlyti Seimo nariams, paklususiems teisėsaugos neskaidriam diktatui, neieškoti kaltų po Seimo rinkimų dėl galimų rezultatų. Jie gali būti gerokai kuklesni negu tikėtasi. Labai tikėtina, kad Seimo nutartis paskatins ir paskubins politinę Neringos Venckienės karjerą. Jei iki šiol į ją buvo žiūrima kaip į sąžiningą, už teisingumą "D.Kedžio istorijoje" kovojančią teisėją bei brolio dukros globėją, tai jos siekis ir galimas darbas politikoje turėtų suteikti visai naujų atspalvių N.Venckienės vertinimuose. Būkime supratingi. Kaip teisininkė ji puikiai pasiruošusi darbui Seime, nes padorių teisininkų parlamente nuolat labai trūko ir trūksta. Kaip lanksti ir sumani politikė, sugebanti dirbti ir gal net vadovauti politinei komandai ji dar nėra pakankamai pasireiškusi. Jos ekspromtiniai pasisakymai ne visada atrodydavo pakankamai solidžiai, nes viršų paimdavo patirtų nuoskaudų sukeltas emocionalumas. Visą tą teks ateity atmesti, kaip prabangų balastą, jei bus siekiama platesnių ir gilesnių rezultatų. Politikoje privalu prasmingai darbuotis visos šalies ir jos visuomenės labui, tad bet kokios padidintos asmeninės ambicijos ar net arogancijos prasiveržimai negali turėti vietos politikės kasdieninėje veikloje. Esu tik eilinis skaitytojas, todėl netgi negalėjau tikėtis, kad N.Venckienė staiga ims ir paklausys Pikasiuko pasiūlymų bei jais pasinaudos. Priminsiu porą svarbesnių akcentėlių. Teigiau ir dabar esu įsitikinęs, kad be politinių bendraminčių paramos bei neturint Seime daugumos - jokių kalnų nenuversti. Kovojimas prieš visus - "bačkos" oratorių duona. Ypač pradedantis politikas privalo išmokti dirbti komandoje, jei yra galimybės, tai net didelėje. Be to, būtina gerai įvaldyti būtinų politinių kompromisų meną. Niekados kompromisai negali peržengti moralės ribų, o dėl atskirų detalių visados galima tartis ir netgi gan sėkmingai bei prasmingai susitarti einant įvairių kompromisų keliu. Visa tai yra iš politiko abėcėlės. Neringa Venckienė, dideliam teisės profesoriaus E.Kūrio apmaudui, yra gabi teisininkė, tad tikiu, kad bet kokius trūkumus ar kliūtis ji gali sėkmingai įveikti. Neklysta tik Absoliutas. Mirtingieji klysta. Daug dirbdami - klysta netgi dažniau. Blogiausiai būna tik tada, kai nesugebama pasimokyti ne tik iš svetimų klaidų, bet ir iš savų. Gaila, kad N.Venckienė neturėjo galimybių pasisamdyti patyrusį advokatą, kuris būtų galėjęs ne tik kartu priešintis "baltos varnos" kapojimui, bet ir sumažinti mergaitės globėjos darbo krūvį bei stresą. Netikiu, kad Lietuvoje buvo neįmanoma susirasti padoraus advokato už santykinai santūrų atlygį. Demokratinėse šalyse iškiliausios advokatų kontoros konkuruotų tokioje byloje. Pradžioje gal net atlygio neimtų. Vėliau, procesus laimėję atsiimtų su kaupu... Neteko pastebėti, kad mūsų prokurorai su kokia rimta teisine gynyba susidurtų. Nebent stambių finansinių sukčių atvejais. Ir dabar išlieka neatsakyti klausimai apie "Drasos kelio" partijos branduolį, jo santykius su visuomenininkų kuriamu "Lietuvos sąrašu" ir visų tokių aktyvistų politiniais siekiais. Jei jie netikėtai būtų nutempti į kokį akligatvį tų, kurie "nebūna buvę" bei taptų dar viena neokomunistinių jėgų buferinė prielipa, tai nusivylimas visuomenėje būtų gal dar didesnis, negu valinskinio TPP "meteoro" skrydžio metu. Kuris, beje, sudegė bei subyrėjo politinėje erdvėje didesnių pėdsakų Lietuvos žemelėje nepalikęs. Kaip bus šį kartą? matysim. Linkiu Neringai Venckienei ir toliau kompetentingai ir sąžiningai tarnauti Lietuvos visuomenės interesams kur ji besidarbuotų. Sėkmės.

nu

nu portretas
o kazin kaip sunus ponios sitos? Kaip snoro reikaliukai? nutilo ir nutilo...

nijolė

nijolė portretas
te nesiteisina ta Degutienė, veidmainė, išgama
VISI KOMENTARAI 74
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių