RRT: elektroninių ryšių rinkos 2010 m. I ketvirčio duomenys

Vykdydama Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) iš elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų surinko duomenis apie jų vykdytą veiklą 2010 m. pirmąjį ketvirtį.

Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 2010 m. I ketvirčio pabaigoje pasiekė 24,3 proc., per ketvirtį išaugo 0,5 procentinio punkto, per metus – 1.8 procentinio punkto.

Plačiajuosčio ryšio technologijas (fiksuoto ir judriojo) naudojančių interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 2010 m. I ketvirčio pabaigoje buvo 807,7 tūkst., iš jų 642,3 tūkst. (79,5 proc.) interneto prieigai naudojo fiksuoto plačiajuosčio ryšio technologijas, 165,4 tūkst. (20,5 proc.) buvo prisijungę judriojo telefono ryšio tinklu, naudodami kompiuterį. Per 2010 m. I ketvirtį bendras plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių abonentų skaičius išaugo 1,7 proc., o per metus –
7,6 proc. 2010 m. I ketvirčio pabaigoje 48,5 proc. namų ūkių naudojosi plačiajuosčiu internetu.

Bendros pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo per 2010 m. I ketvirtį, palyginti su per 2009 m. IV ketvirtį gautomis pajamomis, sumažėjo 1,4 proc. ir sudarė 99,95 mln. Lt., o palyginti su 2009 m. I ketvirčiu, jos sumažėjo 2,2 proc.

Pajamos iš viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo, gautos per 2010 m. I ketvirtį, sudarė 238,97 mln. Lt, iš jų paslaugų teikėjų (neturinčių savo tinklo) pajamos sudarė 5,40 mln. Lt. Palyginti su 2009 m. IV ketvirčiu, gautos bendros pajamos sumažėjo 8,3 proc. Judriojo telefono ryšio rinka (vertinant pagal pajamas) 2010 m. I ketvirtį, palyginti su 2009 m. I ketvirčiu, sumažėjo 18,3 proc..

Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų (SIM kortelių) skaičius per I ketvirtį sumažėjo 3,3 proc. ir jo pabaigoje siekė 4,81 mln., t. y. 144,8 abonentų 100 gyventojų, o per metus šis skaičius sumažėjo 3,2 proc.

Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių UMTS (trečiosios kartos viešojo judriojo telefono ryšio tinklo) paslaugomis, skaičius per 2010 m. I ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, sumažėjo 1,9 proc. ir sudarė 451,4 tūkst., iš kurių 6,5 tūkst. abonentų (1,5 proc. mažiau nei praėjusį ketvirtį) pasinaudojo UMTS tinklu teikiamomis viešojo judriojo telefono ryšio vaizdo skambučių paslaugomis.

Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose, trukmė per 2010 m. I ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, išaugo 3,7 proc. ir sudarė apie 1588,6 mln. min. Bendra viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių trukmė 2010 m. I ketvirtį, palyginti su 2009 m. I ketvirčiu, išaugo 12,3 proc.

Abonentų, kurie naudojosi judriojo telefono ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo (GPRS, EDGE, UMTS) paslauga, skaičius 2010 m. I ketvirtį sudarė 1489,2 tūkst. (3,5 proc. mažiau negu praeitą ketvirtį, ir 8,0 proc. daugiau, nei prieš metus). 2010 m. I ketvirtį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis, naudojantis judriojo telefono ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo paslauga (GPRS ir EDGE ir (ar) UMTS), palyginti su 2009 m. IV ketvirčiu, išaugo 16,4 proc. ir siekė 897,3 mln. MB., palyginti 2010 m. I ketvirtį su 2009 m. I ketvirčiu, išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis išaugo 43,3 proc.

2010 m. I ketvirtį buvo išsiųsta 7,6 proc. mažiau SMS (2307,8 mln.) bei 4,7 proc. daugiau MMS (1,84 mln.) negu 2009 m. IV ketvirtį. Palyginti su 2009 m. I ketvirčiu, 2010 m. I ketvirtį išsiųstų SMS skaičius sumažėjo 1,4 proc., išsiųstų MMS skaičius išaugo 35,0 proc.

2010 m. kovo 31 d.  buvo užregistruotos 2858 GSM/DCS judriojo radijo ryšio ir 916 UMTS bazinių stočių. Per metus GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazinių stočių skaičius išaugo 4,7 proc., UMTS – 21,3 proc.

Pajamos, gautos per 2010 m. I ketvirtį iš viešųjų fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo sudarė 79,04 mln. Lt, alternatyvių viešojo fiksuoto telefono ryšio teikėjų pajamos – 4,35 mln. Lt arba 5,5 proc. Palyginti su prieš tai buvusiu ketvirčiu, bendros fiksuoto telefono ryšio teikėjų pajamos sumažėjo 6,1 proc., alternatyvių teikėjų pajamos sumažėjo 8,8 proc.. Palyginti su 2009 m. I ketvirčiu, bendros pajamos sumažėjo 16,6 proc., alternatyvių teikėjų pajamos sumažėjo 8,9 proc.

Bendras viešojo fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius per 2010 m. I ketvirtį sumažėjo 8,9 tūkst. arba 1,2 proc. ir 2010 m. kovo 31 d. sudarė 738,6 tūkst. Per metus telefono ryšio linijų skaičius sumažėjo 36,6 tūkst. arba 4,7 proc.

Bendras viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių srautas 2010 m. I ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, išaugo 2,7 proc. ir sudarė 422,60 mln. min. Palyginti 2010 m. I ketvirtį su 2009 m. IV ketvirčiu, inicijuotų pokalbių trukmė sumažėjo 3,6 proc.

Bendra inicijuotų pokalbių, naudojant IP protokolą, trukmė 2010 m. I ketvirtį sudarė 5,04 mln. min.(1,19 proc. visų inicijuotų fiksuotos telefonijos minučių), tarp jų 1,15 mln. tarptautinių pokalbių minučių (9,5 proc. visų tarptautinių pokalbių). Pajamos, gautos už mažmeninių IP telefonijos paslaugų teikimą, sudarė 1,41 mln. Lt, tarp jų – 0,38 mln. Lt už tarptautinių pokalbių teikimą.

Iki 2010 m. I ketvirčio pabaigos numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 474,8 tūkst. judriojo telefono ryšio abonentų (9,9 proc. visų aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų). Per 2010 m. I ketvirtį buvo perkelta 28,2 tūkst. numerių, 24 proc. mažiau negu per 2009 m. IV ketvirtį. Iki 2010 m. I ketvirčio pabaigos numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 14,7 tūkst. fiksuoto telefono ryšio abonentų (1,9 proc. visų bendro fiksuoto telefono ryšio abonentų). Per 2010 m. I ketvirtį  buvo perkelta 0,9 tūkst. fiksuoto telefono ryšio numerių, 33 proc. mažiau negu per 2009 m. IV ketvirtį.

Bendros pajamos, gautos iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo, palyginti su 2009 m. IV ketvirčiu, sumažėjo 2,8 proc. ir sudarė 21,1 mln. Lt. Lyginant 2010 m. I ketvirtį su 2009 m. I ketvirčiu, bendros pajamos iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo sumažėjo 6,7 proc.

2010 m. kovo 31 d. kabelinės televizijos paslaugomis (analoginės ir skaitmeninės) naudojosi 399,4 tūkst. abonentų (per 2010 m. I ketvirtį išaugo 0,1 proc.), mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugomis – 20,9 tūkst. abonentų (per 2010 m. I ketvirtį sumažėjo 1,1 proc.). Bendros pajamos, gautos už kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugų teikimą per 2010 m. I ketvirtį, palyginti su 2009 m. IV ketvirčiu, išaugo 5,5 proc. ir sudarė 21,44 mln. Lt, palyginti 2010 m. I ketvirtį su 2009 m. I ketvirčiu, išaugo 2,3 proc.

2010 m. I ketvirčio pabaigoje 237,7 tūkst. abonentų naudojosi mokamos skaitmeninės televizijos paslaugomis (įskaitant: 50,2 tūkst. – kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais, 60,3 tūkst. – televizijos, naudojant IP technologijas (IPTV), 76,5 tūkst.  – palydovinės televizijos, 50,6 tūkst. – mokamos skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugomis), per I ketvirtį abonentų skaičius išaugo 4,8 proc.. Vertinant skaitmeninės televizijos abonentų skaičiaus augimą, neįskaitant palydovinės televizijos, per metus šis skaičius išaugo 32,4 proc..

Bendros pajamos, gautos už skaitmeninės televizijos teikimą, palyginti su 2009 m. IV ketvirčiu, beveik nepakito ir sudarė 20,62 mln. Lt.

Pajamos, gautos iš radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo, 2010 m. I ketvirtį sudarė 7,14 mln. Lt ir, palyginti su 2009 m. I ketvirčiu, sumažėjo 2,8 proc.

Elektroninių ryšių rinka (vertinant pagal pajamas iš fiksuoto telefono ryšio tinklo ir paslaugų, judriojo telefono ryšio tinklo ir paslaugų, skirtųjų linijų paslaugų, interneto prieigos ir kitų duomenų perdavimo paslaugų, nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų teikimo, televizijos veiklos, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo, laidinio radijo veiklos bei iš elektroninių ryšių tinklų sujungimo) sudarė 628,41 mln. Lt. Palyginti su 2009 m. IV ketvirčiu, rinka sumažėjo 10,3 proc., o palyginti 2010 m. I ketvirtį su 2009 m. I ketvirčiu, rinka sumažėjo 11,9 proc.

2010 m. I ketvirtį, palyginti su 2009 m. IV ketvirčiu, 41,7 proc. sumažėjo investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą – jos sudarė 43,19 mln. Lt. Palyginti 2010 m. I ketvirtį su 2009 m. I ketvirčiu, investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sumažėjo 38,0 proc.

Parengta apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje.


Šiame straipsnyje: RRT

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių