Laukiama jaunųjų ūkininkų mokėjimo prašymų

Jaunieji šalies ūkininkai, su kuriais pasirašytos ES paramos sutartys, raginami laiku pateikti mokėjimo prašymus.

Parama jauniesiems ūkininkams mokama  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

Priemonė „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ yra investicinio pobūdžio. Tai reiškia, kad paramos gavėjai investicijas atlieka savo lėšomis. Tiesa, iki 2010 metų pateiktoms paraiškoms buvo taikomas ir sąskaitų apmokėjimo būdas.

Vėliau šios išlaidos kompensuojamos pateikus mokėjimo prašymus bei išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Mokėjimo prašymai teikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos  (NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą.  

Pavėlavus – mažesnė parama

Mokėjimo prašymus reikia teikti pagal paramos sutartyje nustatytus terminus.

Žinoma, gali atsitikti taip, kad ūkininkas dėl objektyvių priežasčių nespėja laiku atlikti investicijų, todėl negali laiku pateikti ir mokėjimo prašymo.

„Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai, jis registruojamas, tačiau paramos gavėjams mažinama parama“, – įspėjo NMA Metodikų rengimo poskyrio vyriausioji specialistė Agnė Slavinskaitė.  

Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, paramos suma mažinama 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.  

Be to, vėlavimo terminas gali būti ne ilgesnis nei 60  darbo dienų.

„Jei paramos gavėjas mato, jog nespės laiku pateikti mokėjimo prašymo, jis iš anksto, kol dar neatėjo mokėjimo prašymo teikimo laikas, raštu turi  mums paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti tai pateisinančius dokumentus“, – patarė NMA specialistė.

Gavusi motyvuotą  paramos gavėjo prašymą dėl mokėjimo prašymo pateikimo termino nukėlimo, NMA jį svarsto. Jei vėlavimo priežastys – objektyvios,  priimamas sprendimas šį prašymą patenkinti. Tokiu atveju paramos suma nebus mažinama

Jei paramos gavėjai laiku nepateikia mokėjimo prašymų ir nenurodo vėlavimo priežasčių,  jie gali būti atmesti ir parama neišmokama.

Žinoma, jei mokėjimo prašymas pateikiamas pavėluotai dėl nenugalimos jėgos (force majeure), paramos suma nėra mažinama.

Būtini pagrindžiantys dokumentai

Mokėjimo prašyme jaunieji ūkininkai turi detaliai deklaruoti visas patirtas ir apmokėtas išlaidas.

Kartu pateikiami ir tai pagrindžiantys bei įrodantys dokumentai (plačiau - www.nma.lt www.zum.lt).

Jaunieji ūkininkai gali pateikti iki trijų mokėjimo prašymų. Jeigu turtas įgyjamas išperkamąja nuoma – iki penkių mokėjimo prašymų.

Išperkamąja nuoma įsigytas turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti paramos gavėjo nuosavybe.

Finansuojamos tinkamos išlaidos

Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos tos išlaidos, kurios būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos sutartyje bei verslo plane.

Jaunieji ūkininkai gali pirkti žemės ūkio techniką ir įrangą, technologinius įrenginius, kompiuterinę įrangą, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemones, statyti naujus ar rekonstruoti esamus gamybinių pastatus ir statinius, tvarkyti infrastruktūrą.

Visa perkama technika turi būti nauja. Jei įsigyjamos priemonės buvo įregistruotos jas parduodančio juridinio asmens vardu, pareiškėjas turi pateikti jo raštišką patvirtinimą, kad parduota technika ar transporto priemonė nebuvo eksploatuota.

Jauniesiems ūkininkams, paramos lėšomis leidžiama pirkti ir žemės ūkio paskirties žemę, tačiau  jos vertė neturi viršyti 10 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Taip pat įsigyta žemė turi būti naudojama tik žemės ūkio veiklai. Be to, tai turėjo būti numatyta ir verslo plane.

Paramos lėšas jaunieji ūkininkai gali skirti ir  kitoms projekto bendrosioms išlaidoms bei jo viešinimo reikmėms. Tačiau finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Iki 5 proc. tinkamų finansuoti bendrųjų projekto išlaidų gali būti skirta verslo planui rengti ir konsultacijoms projekto įgyvendinimo klausimais apmokėti.

Projektas turi būti įgyvendintas per du metus, skaičiuojant  nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Jei  turtas įgyjamas išperkamąja  nuoma – per tris metus.

Parama ne visiems prašiusiems

„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ –  viena populiariausių KPP priemonių.

Paramos pagal šią priemonę per visą KPP įgyvendinimo laiką  kreipėsi  2357 jaunieji ūkininkai. Pernai jų buvo 726, o paraiškose bendra jaunųjų ūkininkų prašoma paramos suma buvo didesnė nei 97,5 mln. litų. Tai gerokai viršijo skirtą metinę paramos sumą.

Todėl paramą iš pradžių gavo ne visi jos siekę jaunieji ūkininkai, o tik tie, kurie atitiko priemonės administravimo taisyklėse nustatytą pirmąjį pirmumo kriterijų – perėmusieji ūkio valdas iš asmenų, kurie dalyvavo KPP priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

Tokių buvo 141. Su jais pernai buvo pasirašytos paramos sutartys, pagal kurias jauniesiems ūkininkams buvo skirta per 18,2 mln. litų parama.

Likusiųjų 539 jaunųjų ūkininkų paraiškų administravimas buvo laikinai sustabdytas. Nors pastarieji tenkino paramos teikimo sąlygas, tačiau netenkino pirmojo pirmumo kriterijaus, t.y. neperėmė visos valdos iš asmenų (pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“).

Papildomos lėšos

Paramos negavę jaunieji ūkininkai, kurie teikė paraiškas 2010 metais, tačiau jiems neužteko paramos lėšų turėjo kelis pasirinkimo variantus. Jie galėjo atsisakyti laukti tolesnio paraiškų administravimo, arba laukti papildomo finansavimo. Nors garantijos dėl papildomo finansavimo jiems duoti niekas negalėjo, sutikimą laukti papildomo finansavimo atsiuntė visi 539 jaunieji ūkininkai.

Pernai gruodį buvo gautas Europos komisijos sutikimas, leidžiantis perskirstyti paramos lėšas tarp KPP I krypties priemonių. Jas perskirsčius priemonei „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ papildomai buvo skirta dar 70  mln. litų.

Iš viso priemonei „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ dabar yra skirta apie 295 mln. litų paramos.  Daugiau nei 289,4 mln. litų sumai su jaunaisiais ūkininkais jau pasirašyta paramos sutarčių. Iki šių metų kovo 6 dienos jiems išmokėta beveik 211 mln. litų  parama.


Šiame straipsnyje: KPF naujienos

NAUJAUSI KOMENTARAI

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių