ES parama jauniesiems ūkininkams: būtina vykdyti įsipareigojimus

ES remiamus projektus vykdantys jaunieji šalies ūkininkai neturėtų pamiršti, jog jie privalo vykdyti paramos sutartyse numatytus įsipareigojimus.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ su jaunaisiais šalies ūkininkais pasirašyta paramos sutarčių daugiau nei 289,4 mln. litų sumai. Iki šių metų kovo 6 dienos paramos gavėjams išmokėta beveik 211 mln. litų parama. Kitus paramos sutartis pasirašiusius jaunuosius ūkininkus parama pasieks artimiausiu metu.

Tačiau jaunieji ūkininkai neturėtų pamiršti, jog jie privalo vykdyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus ir paramos sutartyje esančius reikalavimus paramos gavėjams.

Mokėjimo prašymai – nustatyta tvarka

Projektus pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ ūkininkai iš pradžių įgyvendina savo lėšomis. Parama jiems išmoka pateikus mokėjimo prašymus bei kitus išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Tiesa, iki 2010 metų pateiktoms paraiškoms buvo taikomas ir sąskaitų apmokėjimo būdas.

Mokėjimo prašymus būtina teikti tokia tvarka, kaip numatyta paramos sutartyje.

Jei mokėjimo prašymus teikti vėluojama, paramos suma mažinama po 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Be to, vėlavimo terminas gali būti ne ilgesnis nei 60  darbo dienų. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai, jei nenurodomos vėlavimo priežastys,  gali būti atmesti ir parama neišmokama.

Jeigu ūkininkai mato, jog laiku nespės įgyvendinti projektų, taigi ir laiku pateikti mokėjimo prašymų, jis turi kreiptis raštu į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) su prašymu atidėti mokėjimo prašymo teikimo terminą. .
Jei nurodytos vėlavimo priežastys – objektyvios, paramos gavėjų prašymai tenkinami.

Paramos gavėjų prašymai, dėl terminų pratęsimo kaip ir mokėjimo prašymai registruojami NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą.  

Jaunieji ūkininkai gali pateikti iki trijų mokėjimo prašymų. Jeigu turtas įgyjamas išperkamąja nuoma – iki penkių mokėjimo prašymų.

Kartu pateikiami ir tai pagrindžiantys bei įrodantys dokumentai (plačiau www.nma.lt ir www.zum.lt).

Ataskaitas teikti būtina

Apie projekto įgyvendinimą jaunieji ūkininkai turi  informuoti NMA teikdami ataskaitas. Ataskaitos teikiamos ne tik projekto vykdymo metu, jį pabaigus, bet ir dar 5 metus, skaičiuojant nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Kada ir kokias ataskaitas būtina teikti, taip pat nurodyta paramos sutartyje.

Jeigu paramos gavėjai negali laiku pateikti ataskaitas , jis turi nurodyti NMA raštu priežastis .

Jei  paramos gavėjai nepateikia ataskaitų ir NMA apie tai neinformuoja, paramos sutartis gali būti nutraukta. Jei parama ar jos dalis jau buvo išmokėta, ją paramos gavėjui gali tekti grąžinti.

Reikalinga kvalifikacija

Paramos sutartyje jaunieji ūkininkai įsipareigojo projekto įgyvendinimo laikotarpiu įgyti ir reikiamą kvalifikaciją.

„Jei pareiškėjas, teikdamas paramos paraišką, buvo išklausęs tik minimalią ūkininkavimo pradmenų programą, jis  per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos turi įgyti profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba mokytis profesinėje mokykloje žemės ūkio specialybės ne mažiau kaip 2 mokslo metus, arba įgyti aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą arba surinkti ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų, arba išklausyti Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą“, – primena NMA Metodikų rengimo poskyrio vyriausioji specialistė Agnė Slavinskaitė.

Be to jaunieji ūkininkai teikdami paraiškas įsipareigoja ne mažiau nei 30  valandų projekto įgyvendinimo laikotarpiu gilinti profesines ūkininkavimo žinias.

To nereikalaujama tik iš tų pareiškėjų, kurie mokosi žemės ūkio specialybių profesinėse ar aukštosiose mokyklose, ar projekto įgyvendinimo metu įgijo žemės ūkio išsilavinimą.

Lankyti kursų nereikia tiems ūkininkams, kurie studijuoja ar jau baigė Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą.

Bendrieji reikalavimai

Paramą gaunantys jaunieji ūkininkai neturėtų pamiršti ir bendrųjų reikalavimų, kurie be išimties taikomi beveik visiems paramos gavėjams. Pavyzdžiui, penkeriems metams apdrausti už paramos lėšas pirktą turtą, o draudiminio įvykio atveju – per tris darbo dienas apie jį  informuoti NMA.

Paramos gavėjai taip pat penkerius metus nuo sutarties pasirašymo dienos neturi teisės įkeisti, perleisti už paramos lėšas įgytą turtą ar kitaip suvaržyti į jį daiktines teises, jei tam nėra gautas rašytinis NMA sutikimas.

Apskritai norint keisti bet kokias verslo plane numatytas sąlygas, reikia informuoti NMA ir raštiškai pagrįsti tokį poreikį.

Papildomos paramos lėšos

Pernai paramos pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas kreipėsi 726 pareiškėjai. Paraiškose bendra jaunųjų ūkininkų prašoma suma buvo didesnė nei 97,5 mln. litų. Tai gerokai viršijo skirtą metinę paramos sumą.  Paramos sutartys buvo pasirašytos tik su 141 pareiškėju. Sprendimą skirti  paramą šiems jauniesiems ūkininkams lėmė tai, kad jie perėmė visą valdą iš savo tėvų ar kitų iš prekinės gamybos pasitraukusių ūkininkų (jie savo ruožtu dalyvavo priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“) .

Likusiųjų 539 jaunųjų ūkininkų paraiškų administravimas dėl paramos lėšų stygiaus buvo laikinai sustabdytas. NMA jie pateikė raštišką sutikimą laukti papildomo finansavimo.

Pernai gruodį  buvo perskirstytos paramos lėšos tarp KPP I krypties priemonių, jauniesiems ūkininkams remti buvo rasta  papildomai dar 70  mln. litų. Paramos sutartys buvo pasirašytos su visais 2010 metais paraiškas teikusiais ir paramos teikimo sąlygas atitikusiais pareiškėjais.

Priemonei „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ 2007– 2013 m. laikotarpiui iš viso skirta apie 295 mln. litų paramos.


Šiame straipsnyje: KPF naujienos

NAUJAUSI KOMENTARAI

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių