Bitininkai: pirkdamas produktą skaityk etiketę

„Nesu toks turingas, kad pirkčiau pigų daiktą“. Ši išmintis priskiriama anglams, nors jau ir lietuviai suprato, jog pigus būna tik sūris pelėkautuose. Kasdien vartotojų stalo rūpesčiais gyvenančios šeimininkės jau žino, ką patiekti ir kur gerą produktą gauti.

Nors medus – ne pirmo būtinumo prekė, tačiau šiandien save gerbiantis lietuvis jau neįsivaizduoja pusryčių ar pietų stalo be indelio kvapnaus ir išskirtinės kokybės medaus. Ūkininkų turgeliuose, mugėse jau įpratome ieškoti sveikų lietuviškų maisto produktų su ženklu „Kokybė“.

Pagal didmiesčių vartotojus taip ženklinamų išskirtinės kokybės produktų (IKP) jau ieško ir atokesnių šalies regionų pirkėjai. Šiuo metu į rinką išskirtinę savo produkciją tiekia 26 sertifikuoti šalies bitynai, 3 daržovių ūkiai, 2 uogynų augintojai ir 1 sodininkas.

Remia valstybė ir ES

Tuo ypač suinteresuota valstybė: tai ne tik garantuoja nacionalinės rinkos apsaugą, bet ir remia šalies verslą. Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys sertifikuota išskirtinės kokybės žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, gauna Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“.

Didžiausia paramos suma vienai žemės ūkio valdai – 10 358 Lt (3 tūkst. EUR) per metus. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Parama IKP gamintojams ir augintojams gali būti teikiama penkerius metus. Paraiškos pagal šią priemonę dar bus renkamos iki metų pabaigos. Jas galima teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Beveik trys dešimtys šalies bitininkų jau suspėjo pasinaudoti valstybės teikiama parama, sertifikavo savo bitynus, tiekia į rinką išskirtinės kokybės produkciją. Visuotinai pripažįstama, jog bitės yra švarios aplinkos „lakmuso popierėlis“, todėl jų suneštas medus yra neabejotinai garantuotas produktas.

Išsaugota maistinė vertė

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) reikalavimuose nurodoma, jog IKP – švarus, cheminėmis medžiagomis neužterštas maistas. Jis pasižymi natūralumu, maistingumu, šviežumu, išskirtiniu skoniu, kvapu, išvaizda ir konsistencija.  IKP augintojams ir perdirbėjams keliami dideli specialūs reikalavimai.

Pirmiausia, auginant tokius produktus ribojamas mineralinių trąšų, pesticidų, veterinarinių vaistų naudojimo kiekis, dažnumas ir laikas. Taip pat – atstumas nuo laukų (kuriuose auga augalai ir ganosi gyvuliai) iki taršos šaltinių.

Perdirbant IKP nenaudojami sintetiniai maisto priedai (konservantai, saldikliai, aromato ir skonio stiprikliai, dažikliai). IKP yra šviežesni, nes vartotojui turi būti pateikiami per trumpesnį nei įprasta tos kategorijos produktams laiką. IKP taikomi ekstensyvūs auginimo, gamybos bei maistingumą išsaugojantys perdirbimo būdai.

Auginant juos ir perdirbant reikalaujama taikyti geriausias, aplinką saugojančias technologijas. Visas IKP auginimo bei gamybos procesas kontroliuojamas nepriklausomos sertifikavimo įstaigos, kurią akredituoja ŽŪM. Tokia šiuo metu yra VšĮ „Ekoagros“. Jei išauginta produkcija atitinka keliamus reikalavimus, jai suteikiamas prekybos ženklas “Kokybė”. Jis garantuoja vartotojui, kad produktas – išaugintas Lietuvoje, yra natūralus, aukščiausios kokybės.

Įgavęs galimybę produktus ženklinti šiuo specialiu ženklu gamintojas įgauna vartotojų pasitikėjimą, kartą nusipirkęs ir neapsigavęs vartotojas vėl ieškos produktų su šiuo ženklu. Tokiu būdu IKP įgauna vis didesnę paklausą, jo gamintojas gali sukurti didesnę pridėtinę vertę, gauti daugiau pajamų.

Numatyta skirti 3 mln. eurų

ŽŪM duomenimis, 2010 metais paraiškas dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ pateikė 25 bitininkai, iš jų 23 pateikė mokėjimo prašymus dėl patirtų 77,085 tūkst. Lt išlaidų kompensavimo.

Per 2011 metus pateikti 7 mokėjimo prašymai. Pernai pagal pateiktus mokėjimo prašymus trims bitininkams išmokėta 12,068 tūkst. Lt, o šiemet 13 bitininkų išmokėta 49,443 tūkst. Lt ES ir valstybės paramos lėšų. 2011 pradžioje iš viso buvo 32 sertifikuoti išskirtinės kokybės produktų gamintojai: 26 bitininkai, vienas sodininkas, du uogų ir trys daržovių augintojai. Per visą paramos teikimo laikotarpį 2007-2013 metais priemonei „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ numatyta skirti apie 3 mln. EUR paramos.

Parama – įvedimui į rinką

Pirmais metais paramos lėšos gali būti panaudotos įsitraukimo į IKP gamybą išlaidoms kompensuoti: paraiškos pateikimo metais finansuojamos sertifikavimo išlaidos, kanceliarinių prekių ir smulkios biuro įrangos, kuri neapskaitoma kaip ilgalaikis turtas, įsigijimas, IKP etiketės ar prekinės pakuotės dizaino sukūrimas ir kitos su įsitraukimu į IKP gamybą susijusios išlaidos.

Vėliau gali būti finansuojamas metinis IKP gamintojų organizacijos nario įnašas. Be to, IKP augintojų ir gamintojų asociacijos gali pasinaudoti parama veiklai, susijusiai su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu.

Pagal šią valstybės pagalbos priemonę jie gali iš dalies kompensuoti produktų pristatymo prekybai, prekybos patalpų išorės ir vidaus estetinio apipavidalinimo, prekybos ploto, prekybos įrangos (prekybinių vitrinų, šaldytuvų, lentynų, kasos aparatų) nuomos ar įsigijimo išlaidas.

Šalies vartotojas ne tik ūkininkų turgeliuose ieško išskirtinės kokybės medaus, bet ir suranda bitininkų vienkiemių sodybas, kurios iš toli šviečia spalvingais bičių nameliais. IKP ženklu „Kokybė“ paženklintą bitynų produkciją, lankstinukus apie bičių produktų naudą siūlo parama pasinaudoję bitininkai Valdas Karalevičius, Pranciškus Karosas, Snieguolė Zabulionytė, Gražvidas Rakauskas, Žilvinas Šolys, Rimas Norus ir kiti.

Daugiau informacijos – www.paramakaimui.lt.

„Nesu toks turingas, kad pirkčiau pigų daiktą“. Ši išmintis priskiriama anglams, nors jau ir lietuviai suprato, jog pigus būna tik sūris pelėkautuose. Kasdien vartotojų stalo rūpesčiais gyvenančios šeimininkės jau žino, ką patiekti ir kur gerą produktą gauti.

Nors medus – ne pirmo būtinumo prekė, tačiau šiandien save gerbiantis lietuvis jau neįsivaizduoja pusryčių ar pietų stalo be indelio kvapnaus ir išskirtinės kokybės medaus. Ūkininkų turgeliuose, mugėse jau įpratome ieškoti sveikų lietuviškų maisto produktų su ženklu „Kokybė“.

Pagal didmiesčių vartotojus taip ženklinamų išskirtinės kokybės produktų (IKP) jau ieško ir atokesnių šalies regionų pirkėjai. Šiuo metu į rinką išskirtinę savo produkciją tiekia 26 sertifikuoti šalies bitynai, 3 daržovių ūkiai, 2 uogynų augintojai ir 1 sodininkas.

Remia valstybė ir ES

Tuo ypač suinteresuota valstybė: tai ne tik garantuoja nacionalinės rinkos apsaugą, bet ir remia šalies verslą. Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys sertifikuota išskirtinės kokybės žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, gauna Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“.

Didžiausia paramos suma vienai žemės ūkio valdai – 10 358 Lt (3 tūkst. EUR) per metus. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Parama IKP gamintojams ir augintojams gali būti teikiama penkerius metus. Paraiškos pagal šią priemonę dar bus renkamos iki metų pabaigos. Jas galima teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Beveik trys dešimtys šalies bitininkų jau suspėjo pasinaudoti valstybės teikiama parama, sertifikavo savo bitynus, tiekia į rinką išskirtinės kokybės produkciją. Visuotinai pripažįstama, jog bitės yra švarios aplinkos „lakmuso popierėlis“, todėl jų suneštas medus yra neabejotinai garantuotas produktas.

Išsaugota maistinė vertė

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) reikalavimuose nurodoma, jog IKP – švarus, cheminėmis medžiagomis neužterštas maistas. Jis pasižymi natūralumu, maistingumu, šviežumu, išskirtiniu skoniu, kvapu, išvaizda ir konsistencija.  IKP augintojams ir perdirbėjams keliami dideli specialūs reikalavimai.

Pirmiausia, auginant tokius produktus ribojamas mineralinių trąšų, pesticidų, veterinarinių vaistų naudojimo kiekis, dažnumas ir laikas. Taip pat – atstumas nuo laukų (kuriuose auga augalai ir ganosi gyvuliai) iki taršos šaltinių.

Perdirbant IKP nenaudojami sintetiniai maisto priedai (konservantai, saldikliai, aromato ir skonio stiprikliai, dažikliai). IKP yra šviežesni, nes vartotojui turi būti pateikiami per trumpesnį nei įprasta tos kategorijos produktams laiką. IKP taikomi ekstensyvūs auginimo, gamybos bei maistingumą išsaugojantys perdirbimo būdai.

Auginant juos ir perdirbant reikalaujama taikyti geriausias, aplinką saugojančias technologijas. Visas IKP auginimo bei gamybos procesas kontroliuojamas nepriklausomos sertifikavimo įstaigos, kurią akredituoja ŽŪM. Tokia šiuo metu yra VšĮ „Ekoagros“. Jei išauginta produkcija atitinka keliamus reikalavimus, jai suteikiamas prekybos ženklas “Kokybė”. Jis garantuoja vartotojui, kad produktas – išaugintas Lietuvoje, yra natūralus, aukščiausios kokybės.

Įgavęs galimybę produktus ženklinti šiuo specialiu ženklu gamintojas įgauna vartotojų pasitikėjimą, kartą nusipirkęs ir neapsigavęs vartotojas vėl ieškos produktų su šiuo ženklu. Tokiu būdu IKP įgauna vis didesnę paklausą, jo gamintojas gali sukurti didesnę pridėtinę vertę, gauti daugiau pajamų.

Numatyta skirti 3 mln. eurų

ŽŪM duomenimis, 2010 metais paraiškas dėl paramos skyrimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ pateikė 25 bitininkai, iš jų 23 pateikė mokėjimo prašymus dėl patirtų 77,085 tūkst. Lt išlaidų kompensavimo.

Per 2011 metus pateikti 7 mokėjimo prašymai. Pernai pagal pateiktus mokėjimo prašymus trims bitininkams išmokėta 12,068 tūkst. Lt, o šiemet 13 bitininkų išmokėta 49,443 tūkst. Lt ES ir valstybės paramos lėšų. 2011 pradžioje iš viso buvo 32 sertifikuoti išskirtinės kokybės produktų gamintojai: 26 bitininkai, vienas sodininkas, du uogų ir trys daržovių augintojai. Per visą paramos teikimo laikotarpį 2007-2013 metais priemonei „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ numatyta skirti apie 3 mln. EUR paramos.

Parama – įvedimui į rinką

Pirmais metais paramos lėšos gali būti panaudotos įsitraukimo į IKP gamybą išlaidoms kompensuoti: paraiškos pateikimo metais finansuojamos sertifikavimo išlaidos, kanceliarinių prekių ir smulkios biuro įrangos, kuri neapskaitoma kaip ilgalaikis turtas, įsigijimas, IKP etiketės ar prekinės pakuotės dizaino sukūrimas ir kitos su įsitraukimu į IKP gamybą susijusios išlaidos.

Vėliau gali būti finansuojamas metinis IKP gamintojų organizacijos nario įnašas. Be to, IKP augintojų ir gamintojų asociacijos gali pasinaudoti parama veiklai, susijusiai su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu.

Pagal šią valstybės pagalbos priemonę jie gali iš dalies kompensuoti produktų pristatymo prekybai, prekybos patalpų išorės ir vidaus estetinio apipavidalinimo, prekybos ploto, prekybos įrangos (prekybinių vitrinų, šaldytuvų, lentynų, kasos aparatų) nuomos ar įsigijimo išlaidas.

Šalies vartotojas ne tik ūkininkų turgeliuose ieško išskirtinės kokybės medaus, bet ir suranda bitininkų vienkiemių sodybas, kurios iš toli šviečia spalvingais bičių nameliais. IKP ženklu „Kokybė“ paženklintą bitynų produkciją, lankstinukus apie bičių produktų naudą siūlo parama pasinaudoję bitininkai Valdas Karalevičius, Pranciškus Karosas, Snieguolė Zabulionytė, Gražvidas Rakauskas, Žilvinas Šolys, Rimas Norus ir kiti.

Daugiau informacijos – www.paramakaimui.lt.


Šiame straipsnyje: KPF naujienos

NAUJAUSI KOMENTARAI

.

. portretas
prostitutinis straipsnis

sraigė

sraigė portretas
Ilgas skaitymas bitininkams.
VISI KOMENTARAI 2

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

 • Premjeras: Nacionalinė žemės tarnyba nebus naikinama
  Premjeras: Nacionalinė žemės tarnyba nebus naikinama

  Vilniaus merui Remigijui Šimašiui išreiškus nuomonę, jog Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) turėtų būti naikinama, premjeras Saulius Skvernelis tam prieštarauja. ...

  1
 • Baltijos jūroje bus hibridinis laivas
  Baltijos jūroje bus hibridinis laivas

  Po poros metų Baltijos jūroje pasirodys pirmasis keleivinis jūrų keltas, kuris bus varomas vėjo energija. ...

 • Ūkininkams Lietuva – mažų mokesčių rojus
  Ūkininkams Lietuva – mažų mokesčių rojus

  Verslininkai arba valstybės tarnybos darbuotojai kas mėnesį nuo algos valstybei atseikėja per 40 proc. mokesčių, dalį sumoka ir darbdavys. O ūkininkai iki šiol visų valdžių buvo lepinami lengvatomis. ...

  2
 • 120 eurų išmoka už vaiką – įmanoma?
  120 eurų išmoka už vaiką – įmanoma?

  Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė registravo pataisas, pagal kurias vaikus auginantiems tėvams būtų mokama 120 eurų išmoka už vaiką, kartu atsisakant...

  7
 • Gyventojai renkasi etapinę renovaciją
  Gyventojai renkasi etapinę renovaciją

  Stringant valstybinei daugiabučių namų renovacijos programai, vis daugiau gyventojų atnaujinti pastatus apsisprendžia etapais – patys savo lėšomis. Įgyvendinami reikalingiausi darbai, kurie padeda sumažinti sąskaitas už šildymą. ...

  5
 • Metas prisiminti darbų saugą: šiemet darbe žuvo jau penki žmonės
  Metas prisiminti darbų saugą: šiemet darbe žuvo jau penki žmonės

  Padažnėjus nelaimingiems atsitikimams darbo vietose, Valstybinė darbo inspekcija primena, kad įmonės privalo susipažinti su darbų saugos reikalavimais ir jų laikytis. Šiemet jau gauti pranešimai apie penkias žūtis darbe – pernai t...

 • Pratęstas elektros jungties su Švedija remontas
  Pratęstas elektros jungties su Švedija remontas

  Savaitę dėl kabelio gedimo neveikiančios elektros jungties su Švedija "NordBalt" remontas pratęstas dar savaitei. ...

  1
 • Norintiems gauti būsto paskolą – brokerių kritikuojami streso testai
  Norintiems gauti būsto paskolą – brokerių kritikuojami streso testai

  Kreipiantis į banką paskolos būstui, vadybininkai pasiskaičiuos du scenarijus: su dabartinėmis ir su teorinėmis 5 proc. siekiančiomis palūkanomis - taip bankai bando išsiaiškinti, ar klientui pakaktų pinigų pragyvenimui, jei palūkanos ...

 • Koks internete perkančio europiečio portretas?
  Koks internete perkančio europiečio portretas?

  Apklausus pirkėjus internete iš 21 Europos valstybės paaiškėjo, kad itin sparčiai populiarėja apsipirkimas mobiliaisiais telefonais, vis daugiau žmonių perka ne savo šalies interneto parduotuvėse, o prekių pristatymo lankstumas be...

 • Stogo šiltinimas: kaip išvengti klaidų?
  Stogo šiltinimas: kaip išvengti klaidų?

  Vienas svarbiausių namo statybos etapų – tinkamas stogo apšiltinimas. Pasirinkus nekokybiškas medžiagas, prastą specialistą ar nusprendus savarankiškai apšiltinti stogą, ateityje galima sulaukti itin rimtų nemalonumų. ...

Daugiau straipsnių