Popiežius per Kalėdas meldžiasi už bado, potvynių ir konfliktų aukas

Popiežius Benediktas XVI sekmadienį sakydamas tradicinį Kalėdų dienos kreipimąsi, meldėsi už bado, potvynių ir konfliktų aukas visame pasaulyje.

„Nukreipkime žvilgsnius į Betliejaus grotą. Kūdikis, kurį kontempliuojame, yra mūsų išgelbėjimas! Jis atnešė pasauliui visuotinę susitaikinimo ir taikos žinią“, - sakė jis tūkstančiams Vatikane susirinkusių maldininkų.

Pontifikas kalbėjo po to, kai per sprogimą prie katalikų bažnyčios netoli Nigerijos sostinės sekmadienį Kalėdų mišių metu žuvo mažiausiai 10 žmonių.

Popiežius paragino tarptautinę bendriją padėti badą kenčiantiems žmonėms Somalio pusiasalyje, nutraukti kraujo liejimą Sirijoje ir išreiškė viltį, kad šiemetiniai Arabų pavasario sukilimai prisidės prie „bendros gerovės“.

Jis taip pat meldėsi už pastarojo meto potvynių Tailande ir Filipinuose aukas, kurios, pasak jo, patiria didelius vargus, ir išreiškė viltį, kad dialogas Mianmare plėsis „siekiant visiems priimtinų sprendimų“.

Griežčiausi Benedikto XVI žodžiai buvo skirti karams, o primygtiniausi raginimai - dėl susitaikymo, ypač - tarp izraeliečių ir palestiniečių Šventojoje Žemėje, tačiau taip pat - ir Afrikos didžiųjų ežerų regione bei naujoje Pietų Sudano valstybėje.

„Atpirkėjo gimimas telaiduoja politinį stabilumą Afrikos Didžiųjų ežerų regione ir tepalaiko Pietų Sudano gyventojų pasiryžimą gerbti visų piliečių teises“, - sakė popiežius.

„Viešpats, Taikos Kunigaikštis, tesuteikia taiką ir stabilumą Žemei, kurioje jis atėjo į pasaulį, tepadrąsina izraeliečių ir palestiniečių dialogo atnaujinimą ... Tenutraukia smurtą Sirijoje, kur pralieta tiek daug kraujo. Tepaskatina visišką susitaikinimą ir stabilumą Irake ir Afganistane“, - sakė jis.

„Tesuteikia naujų jėgų kurti bendrą gėrį visiems Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų šalių visuomenių nariams“, - pridūrė pontifikas, paminėdamas regioną, kur šiais metais liaudies sukilimai įvyko Egipte, Libijoje ir Tunise.

Baigdamas savo kreipimąsi “Urbi et orbi”, Benediktas XVI 65-iomis kalbomis, tarp jų - aramėjų, islandų ir Samoa, pasveikino tikinčiuosius su Kalėdomis. Susirinkusi minia atsakydavo džiaugsmo šūksniais.

„Dievas yra gelbėtojas; mes – tie, kuriems gresia pavojus. Jis yra gydytojas, mes – ligoniai“, - tikintiesiems pasakė popiežius.

„Tai pripažinti yra pirmasis žingsnis į išsigelbėjimą, į išeitį iš labirinto, kuriame savuoju išdidumu mes patys užsidarome“, - sakė jis.

Anksčiau, per Kalėdų Nakties mišias Šv.Petro bazilikoje popiežius reiškė apgailestavimą dėl vartotojiškumo, kuris supa šias šventes ir kurio „ryškios šviesos slepia Dievo nusižeminimo paslaptį, kuri savo ruožtu ragina mus būti nusižeminusius ir paprastus“.

„Melskime Viešpaties padėti mums matyti pro išorinį šio laikotarpio blizgesį ir už jo atrasti vaikelį tvartelyje Betliejuje, kad rastume tikrąjį džiaugsmą ir tikrąją šviesą“, - sakė 84 metų pontifikas.

Be to, Benediktas XVI piktai priekaištavo engėjams ir karo kurstytojams visame pasaulyje, sakė, kad Kristus juos nugalės.

„Šią valandą, kai pasauliui nuolat gresia smurtas tokioje daugybėje vietų ir tokia daugybe skirtingų būdų, kai vėl ir vėl atsiranda engėjų rykštės ir krauju suteptos mantijos, mes šaukiamės Viešpaties“, - sakė jis.


Šiame straipsnyje: PopiežiusKalėdosžiema 2011

NAUJAUSI KOMENTARAI

Hi

Hi portretas
Propaguojant krikščionybę, stengiamasi parodyti tik jos gražiąją pusę... gėlytės, paukščiukai, meilė, širdelės, angeliukai, aleliuja... nutylint kitą dalį, kuri slepiasi už fasado ir visada laukia pakankamos daugumos susidarymo. Tai lyg nemokamai dalinamas saldainis su viduje esančiu labai nemaloniu įdaru... visų laimei, kol kas dauguma žmonių apsiriboja tik paviršiaus palaižymu, o dalintojai nereikalauja nuryti. Ant Biblijos reikėtų dėti mažiausiai N-18. Naujasis Testamentas apie visų 10 įsakymų: Žyd 10:28. Jeigu kas nors pamina po kojų Mozės Įstatymą, tas be jokio pasigailėjimo turi mirti, dviem ar trims liudytojams paliudijus. Biblijoje raginama nekęsti ir žudyti be gailesčio bedievius, kitatikius, homoseksualus. Daugelis žmonių neperskaitė Šventraščio, o jį aiškinantys išrenka tik gražias dalis, sudarydami įspūdį (ir sėkmingai), kad Dievas - tai Meilė. Maža dalis ištraukų iš Biblijos, kurias per pamokslus kunigai linkę nutylėti: 2Krn 15:13 O jeigu kas nenorėtų ieškoti Viešpaties, Izraelio Dievo, ar būtų mažas ar didelis, vyras ar moteris, turi būti nubaustas mirtimi. Kun 20:27 Vyras ar moteris, iššaukiantys dvasias ar užsiimantys kerėjimu, bus nubausti mirtimi. Jie turi būti užmušti akmenimis. Kun 24:16 Kas piktžodžiautų Viešpaties vardui, bus nubaustas mirtimi. Visa bendrija užmuš piktžodžiautoją akmenimis. Ateivis ar krašto gyventojas, piktžodžiaujantis, turi būti užmuštas. Taip Biblijoje skamba 1. Neturėk kitų Dievų, tik mane vieną. Įst 13:6,8,3,14 Jei tave gundytų kas nors, net jei tai būtų tavo brolis ar sūnus tavo motinos, net jei tai būtų tavo paties sūnus ar duktė, ar žmona, kurią myli, ar artimiausias bičiulis, sakydamas: „Eime – garbinkime kitus dievus“, – kurių nei tu, nei tavo protėviai nesate pažinę, nesutik su tokiu asmeniu ir jo neklausyk. Jam nei gailesčio, nei užuojautos neparodyk ir jo kaltės nenuslėpk. Užmuškite jį. Tebūna tavo ranka pirmoji pakelta prieš jį, baudžiant jį mirtimi, o po tavęs visų kitų žmonių rankos. O taip originale: 3. Švęsk sekmadienį (pagal žydus - šeštadienį). Iš 31:14 Todėl turite laikytis šabo nes jis yra jums šventa diena. Kas jį išniekintų, bus nubaustas mirtimi. Kas jo metu bet ką dirbtų, bus išgaišintas iš tautos. Yra ir pamokanti istorija ta tema: Sk 15:32,35,36. Izraeliečiai, būdami dykumoje, užtiko žmogų, renkantį malkas šabo dieną.. Tada Dievas tarė Mozei: "Tas žmogus turi būti nubaustas mirtimi. Visa bendrija turi užmušti jį akmenimis už stovyklos". Visa bendrija išvedė jį už stovyklos ir užmušė akmenimis, kaip Dievas buvo Mozei įsakęs. O štai kas laukia už svetimavimą 6. Nepaleistuvauk. Kun 20:10.20,21. Jei vyras svetimauja su ištekėjusia moterimi, nusikalsdamas svetimavimu su artimo žmona, abu – svetimautojas ir svetimautoja – turi būti nubausti mirtimi. Pagal Bibliją – mirties bausmė ir merginoms, iki vestuvių praradusioms nekaltybę: Tačiau jei šis kaltinimas yra tiesa, – jei įsitikinta, kad mergina nebuvo mergelė,– tada mergina bus išvesta prie jos tėvo namų durų, ir jos miesto vyrai užmuš ją akmenimis. Pagal Bibliją homoseksualus reikia žudyti: Kun 20:13,16 Jei vyras sugultų su vyriškiu tarsi su moterimi, jiedu abu nusikalto bjauriu iškrypimu – jie užsitraukė kraujo kaltę. Jei moteris eina prie gyvulio turėti su juo lytinius santykius, užmuškit tą moterį ir tą gyvulį – jie turi būti nubausti mirtimi, nes užsitraukė kraujo kaltę. 4. Gerbk savo tėvą ir motiną. Pagal Biblija, reikėtų užmušti beveik visus paauglius. Mk 7:10. Gerbk savo tėvą ir motiną ir: Kas keiktų tėvą ar motiną, mirte tenumiršta. O ką Dievas kalba pats apie save? Šventoji Dvasia ...žmogaus ranka rašo: Iš 20:5. (...) Nes aš, Ponas Dievas, tavo Dievas, esu didžiai keršijąs Dievas (...);

Ha

Ha portretas
Kiek galima melstis? Juk viskas dievulio valia... Be JO žinios nė plaukas nenukris. Argi ne taip parašyta Biblijoje? "JO valia" krikščionys, nešdami krikščionybę, tūkstančiais pačiais siaubingiausiais būdais kankino, žudė, degino ant laužų "nekrikštus", Hitleris, kaip pats rašė savo knygoje "Mein Kampf", vykdydamas "dievo valią", pasiuntė į dujų kameras milijonus žydų ir kt., jam nepatikusiųjų. Dvasininkų seminarijos auklėtinis J. Džiugašvilis-Stalinas, įgijęs teologinį išsilavinimą, Pol Potas ir kt. diktatoriai - taip pat. JAV - tankų "demokratijos" nešėjai po II pasaulinio karo beatodairiškai prievartavo „gyvuosius trofėjus“ - Vokietijos ir Austrijos moteris, nesirinkdami pagal amžių. Tiko visos – nuo 12 iki 70 m. Kad neplistų venerinės ligos, nugalėtojams iš JAV dešimtimis milijonų nemokamai buvo siunčiami ir dalijami prezervatyvai. Per trumpą laiką buvo išprievartauta daugiau moterų, negu hitlerininkai sugebėjo visose okupuotose valstybėse per visą karą... Ir dabar jie su šūkiu "Tepadeda mums dievas" naujausiomis bombomis ir raketomis pasiruošę sulyginti su žeme ką tik nori, kad tik "Laisvoji rinka" ir "demokratija" triumfuotų. Mahometo garbintojai, šventai įtikėję savuoju dievu, apsijuosia sprogmenimis ir susisprogdina islamo nepripažįstančių " netikėlių" minioje. Viskas dievulio valia... Beje, klausimėlis tikintiems: o iš kur atsirado tas dievulis-"visko sutvėrėjas". Iš nieko? Na, tada iš nieko galėjo atsirasti ir materija. Argi ne taip?

ha ha ha

ha ha ha portretas
sektom krize?
VISI KOMENTARAI 5
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių