Koplyčia, kurioje buvo pašarvoti legendiniai lakūnai