JAV kariškių ir Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo minėjimas