Baigtas kurti piešinys ant apleisto “Lituanica” pastato sienos